zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NAKLÁDÁNÍ S KALY Z ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD

25.02.2004
Odpady
Pozvánka na seminář NAKLÁDÁNÍ S KALY Z ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD
Seminář je zaměřen na povinnosti při používání kalů, vyplývající ze zákona o odpadech a vyhlášky včetně povinností vztahujících se k zákonu o hnojivech, vodách apod.

D a V
SPOLEČNOST PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ a SEMINÁŘŮ
akreditovaná u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

P O Ř Á D Á
v úterý dne: 2.3. 2004

SEMINÁŘ NAKLÁDÁNÍ S KALY Z ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD A POVINNOSTI  PODLE ZÁKONA O ODPADECH

Seminář je určen všem ekologům podniků, zaměstnancům státní správy, krajských, městských a obecních úřadů, podnikatelským subjektům, provozovatelům ČOV, zemědělským organizacím a pracovníkům hygienické služby.

Místo konání

Pivovar STAROPRAMEN
vstup: hospoda Na Verandách - sál I. patro
Nádražní 84, Praha 5

Časový průběh

8.30 - 9.00 hod. registrace
9.00 hod. zahájení
10.30 - 11.00 přestávka

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Problematika kalů z hlediska jejich použití ze strany původců a uživatelů.

Vyhláška č . 382/2001 Sb.,  o podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou půdu.

Hygienizace kalů.

Hodnocení nebezpečných vlastností kalů.


PROGRAM SEMINÁŘE

Zákon č . 185/2002 Sb., o odpadech  a vyhláška č . 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Povinnosti při používání kalů.

Kaly z ČOV a septiků.

Použití kalů do půdy.

Přehled zákazů použití kalů.

Technické podmínky použití kalů.

Mezní hodnoty hodnocení rizikových látek.

Mikrobiologická kritéria použití kalů na zemědělskou půdu.

Laboratorní analýza kalů.

Přednášku povede a Vaše dotazy zodpoví
JUDr. Dana Ř Í M A N O V Á
RNDr. Jaroslav S T A Ň A – Ústřední, kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1.  Závaznou přihlášku  na seminář zašlete nejpozději do 27.2.2004 na adresu:  
      Marta Čermáková, Bachova 1593, 149 00  Praha 4,
      nebo na fax č . :  2 72 92 82 77
      e-mail: seminar@centrum.cz

2.  Informace lze obdržet na ( č.: 603/725636
      nebo: 2 72 92 82 77 záznamník.
    
3.  Účastnický poplatek za jeden seminář činí 945,- Kč
      včetně DPH a studijních materiálů. DPH činí 45,- Kč.

4.  Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
     Účastnický poplatek lze zaplatit i v hotovosti při  
     registraci po předchozím přihlášení
     (telefonicky i faxem).

5.  Platbu poukažte na ČS Praha 1, Rytířská 29, č.účtu:
     1929984349/0800, variabilní symbol: 407

6.  Firma DaV & je plátcem DPH.
     IČO: 49692658, DIČ: 011- 516115063

7.  Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

8.  U prezence se účastník prokáže potvrzením o úhradě
     poplatku. Ubytování a stravování nezajišťujeme.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí