zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Celostátní konferenci ENVIRO 2004

04.03.2004
Obecné
Zemědělství
IPPC
EMS
Pozvánka na Celostátní konferenci ENVIRO 2004
V letošním roce pořádají společnosti CERT Kladno, s.r.o. a CERT-ACO,s.r.o. v Kladně ve dnech 21. až 23.4.2004 již IV. ročník výše uvedené konference k životnímu prostředí a manažerským řídícím systémům.

Motto konference bylo stanoveno jako „Rozvoj manažerských systémů - předpoklad konkurenceschopnosti a úspěšného začlenění do struktur EU“.

Konference se bude konat těsně před vstupem naší republiky do EU. Z tohoto důvodu musí být všichni pracovníci zabývající se danou problematikou připraveni na velké množství nových informací a změn ve stávajícím systému a legislativě. Značný prostor v jednání z tohoto hlediska bude na konferenci věnován připravenosti českých potravinářských podniků z následujících hledisek:

  • legislativy potravin – zabezpečení zpětné sledovatelnosti zdravotní nezávadnosti
  • zkušenostmi s prováděním certifikace systému kritických bodů ve výrobě potravin

a dalším.

Zvlášť velký tlak bude zřejmě vyvíjen na všechny podnikatelské subjekty z hlediska zavádění environmentálně orientovaných systémů řízení.Důvodem je, že ochrana životního prostředí zaujímá celosvětově stále větší roli. V Evropě např. náklady na ochranu životního prostředí každým rokem výrazně narůstají. V podnicích se začíná stále více uplatňovat definovaná politika životního prostředí. Stále více podniků v naší republice, které zvládli certifikaci systému řízení dle norem řady 9000 se snaží svůj systém rozšířit na péči o životní prostředí. V současném období má již více než  400 českých podniků zaveden systém environmentálního managementu.

Dalším velkým okruhem projednávané problematiky budou manažerské systémy řízení s příslušnou legislativou. Předpokládáme z tohoto pohledu výrazné zaměření konference na uplatňování těchto systémů ve zdravotnických zařízeních.

Zajímavou novinkou pro účastníky konference by mělo být jednání odborné sekce B, zaměřené na japonské manažerské systémy, uplatňované japonskými investory v českých podnicích.

Naší snahou je, aby konference ENVIRO 2004 významnou měrou přispěla k realizaci výše uvedených úkolů a cílů. K tomu  je zaměřen program jak v plenárním zasedání konference, tak i v programech odborných sekcí.

Předpokládáme, že v plenárním zasedání bude předneseno cca 18 příspěvků zaměřených např. na:

·        jednotný systém podpory podnikání při budování manažerských systémů – nabídky dotací a podpor malým a středním podnikům

·        uplatňování managementu jakosti ve zdravotnických zařízeních

·        zavádění systémů BOZP v podmínkách ČR

·        zavádění zákona o integrované prevenci do praxe

·        připravenost českých potravinářských podniků ke vstupu do EU

Na většinu přednesených příspěvků v plenárním zasedání bude po odborné stránce navazovat jednání v následujících sekcích:

Sekce A:             IPPC a její implementace v českých podnicích.

                           Uplatňování prevence v EMS

Sekce B:            Manažerské systémy v českých podnicích s japonskou účastí

Sekce C:            Management rizik. Integrace BOZP do systémů řízení.

Sekce D:            Personální certifikace a její role v řízení lidských zdrojů

Sekce E:           Procesní řízení organizací s vazbou na ekonomické výsledky. Automobilový průmysl, průkopník systémových přístupů

Sekce F:            Manažerské systémy v oblasti zdravotnických zařízeních a jejich dodavatelů.

Sekce G: Rozvoj konkurence schopnosti malých a středních podniků s využitím jednotného systému podpory podnikání.

Sekce H: Výroba potravin a uvádění potravin do oběhu, legislativa a systém kritických bodů (HACCP)

Věříme, že každý z účastníků konference nalezne v předpokládaném programu svoji aktuální problematiku a získá tak od předních odborníků další potřebné informace pro svoji pracovní činnost.

Závěrem nám dovolte pozvat Vás všechny jménem pořádajících organizací RPIC-CERT Kladno a  CERT-ACO s.r.o., kteří máte zájem o problematiku životního prostředí a manažerských systémů, do Kladna na IV. Ročník konference ENVIRO 2004. 

Základní informace o konferenci:

·        Celostátní konference ENVIRO 2004 v Kladně (budova KOKOS a Hotel Kladno

·        Termín konání: 21. – 23.4.2004

·        Motto: „Rozvoj manažerských systémů – předpoklad konkurenceschopnosti a úspěšného začlenění do struktur EU“.

·        Cena za účast:             

- základní cena 4.200,- Kč (za účast na celé konferenci)

- 3.200, Kč pro klienty společností CERT Kladno s.r.o. a CERT  ACO s.r.o.

- cena za účast na jednotlivých dnech:

21.4.  ……………… 1.300,- Kč

22.4.  ……………… 2.800,- Kč

23.4.   ………………    900,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí