zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a úloha podnikových ekologů

02.03.2004
IPPC
Pozvánka na seminář Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a úloha podnikových ekologů
Zákon č . 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci, jeho význam a praktické dopady do života vybraných organizací z hlediska ochrany životního prostředí.

D a V
SPOLEČNOST PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ A SEMINÁŘŮ
akreditovaná u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

P O Ř Á D Á

v úterý dne: 16.3. 2004

SEMINÁŘ

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a úloha podnikových ekologů
při jeho naplňování (výklad a konzultace k zákonu)

Místo konání
Pivovar  STAROPRAMEN
vstup: hospoda Na Verandách - sál I. patro
Nádražní 84,  Praha 5

PROGRAM SEMINÁŘE

Co musí znát zpracovatelé pro podání žádosti o rozhodnutí IPPC, (podniky z oblasti energetiky, chemického průmyslu, hutnictví, odpadového hospodářství, velkochovů apod.).

Žádost o vydání integrovaného povolení.
Obsah žádosti.
Řízení o vydání integrovaného povolení.
Integrované rozhodování.
Agentura IPPC, její postavení, práva a povinnosti vůči státní správě a podnikům.
Odborně způsobilá osoba.

Rozsah požadovaných znalostí zákonů o:

odpadech, ovzduší, ochraně vod, ochraně zemědělského půdního fondu, EIA,

Integrovaný registr zněčištění.

Prováděcí právní předpisy.

Metodika vydaná Ministerstvem životního prostředí.

Přednášku povede a Vaše dotazy zodpoví
JUDr. Dana  Ř í m a n o v á

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
(smluvní podmínky)

Závaznou přihlášku  na seminář zašlete nejpozději do 12.3. 2004 na adresu: 
Marta Čermáková, Bachova 1593,  149 00  Praha 4, nebo faxem na č. (02) 79 28 277.
e-mail: target=_blank>seminar@centrum.cz

Informace lze obdržet na č.: 0603/725636
nebo: 02/ 7928277, tel. fax. záznamník.

Účastnický poplatek za osobu činí  945,- Kč
včetně studijních materiálů a 5% DPH.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Účastnický poplatek lze zaplatit i v hotovosti při registraci po předchozím přihlášení (i telefonicky).
 
Platbu poukažte na ČS Praha 1, Rytířská 29, č.účtu:
1929984349/0800, variabilní symbol: 409.

Firma DaV & je plátcem DPH. Podnikáme na základě  živnostenského listu.
IČO: 49692658, DIČ: 011-516115063.

Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

U prezence se účastník prokáže potvrzením o úhradě poplatku.

Ubytování a stravování nezajišťujeme.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí