zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zájem o malé domovní čístírny odpadních vod roste

01.03.2004
Voda
Zájem o malé domovní čístírny odpadních vod roste

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla ohrožena ani zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.

V návaznosti na tuto skutečnost je třeba uvést, že v posledním období (2001 — 2003) volí investoři staveb rodinných domů ve stále větší míře jako způsob likvidace odpadních vod jejich čištění na malých domovních čistírnách, ze kterých jsou následně vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních.

Zdejší vodoprávní úřad (Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko) vydal v roce 2003 celkem 26 rozhodnutí, kterými byly povoleny stavby malých domovních ČOV a 14 rozhodnutí, kterými bylo povoleno trvalé užívání staveb malých domovních ČOV. Zejména v případě vydaných rozhodnutí o povolení těchto staveb se jedná o jejich značný nárůst, cca o 50 % oproti předešlému období, tj. rok 2001 — 10 rozhodnutí a rok 2002 — 14 rozhodnutí.

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí