zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NOVELA ZÁKONA O OBALECH - PRAKTICKÉ DOPADY PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

17.03.2004
Odpady
Pozvánka na seminář NOVELA ZÁKONA O OBALECH - PRAKTICKÉ DOPADY PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Seminář je určen zejména pro výrobce, dovozce a prodejce obalů a balených výrobků...

EDUKA,  Ing.Jiří Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4
pořádá seminář CH 2422
NOVELA  ZÁKONA  O  OBALECH  -  PRAKTICKÉ  DOPADY  PRO  PODNIKATELSKÉ  SUBJEKTY
8.4.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha, M.Horákové 109, Praha 6
Začátkem roku 2004, tedy těsně před datem vstupu ČR do Evropské unie, byla v souvislosti s harmonizací s novými směrnicemi EU přijata řada novel zákonů v oblasti odpadů.
Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s novými požadavky  a podmínkami řešení aktuálních problémů odpadů a obalů v každodenní praxi, a to jak na úrovni ústředních orgánů, tak na úrovni podniků a firem. Seminář je určen zejména pro výrobce, dovozce a prodejce obalů a balených výrobků, kteří budou mít možnost formou konstruktivní diskuse na místě konzultovat konkrétní problémy plnění stanovených povinností.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE: RNDr. Vlastimila Mikulová, lektor a poradce v oblasti odpadů, fakulta lesnická a enviromentální ČZU, Praha

PROGRAM SEMINÁŘE: (čtvrtek, 8.4.2004)
8.30 –  9.00    Registrace účastníků, zahájení semináře
9.00 -  12.30 
1.  Novely právních předpisů v oblasti odpadů 
- nové povinnosti v zákoně o odpadech a zákoně o obalech
2.   Strategie a plány odpadového hospodářství (ČR, kraje, původce)  
- nařízení vlády č. 197/2003 Sb. – závazná část POH
- realizační program pro obaly a odpady z obalů
3.   Programy podpory investic z prostředků SFŽP a EU 
4.   Podrobný rozbor zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a jeho novely
- nová definice obalu
- nové pojmy – průmyslový obal, obalový prostředek, konečný uživatel
- nové podmínky při dovozu obalů
- praktické možnosti řešení povinností
- vedení evidence o množství obalů
5.   Nové normy – značení obalu

12.30 - 13.00  Přestávka
13.00 – 14.00 
6.  Činnost autorizované společnosti EKO-KOM a.s.

14.00 – 14.30 
7.  Diskuse, dotazy a konzultace k praktického plnění povinností, závěr semináře

PŘEDNÁŠEJÍ: RNDr. Vlastimila Mikulová, ČZU Praha, Ing. Lukáš Grolmus, EKO-KOM, a.s., - autorizovaná obalová společnost

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 8.4.2004
Místo konání: Zasedací sál firmy ŠKODA Praha,M.Horákové 109, Praha 6
Doprava: Metrem trasa „A“ do stanice Hradčanská, nebo tramvají č. 1,8,18,25,26 do stejné stanice
2. Poplatek za seminář činí: vložné  1 659 Kč 5% DPH 83 Kč  =  1 742  Kč
3. Poplatek za kurs poukažte nejpozději v den uzávěrky na účet (název účtu): Ing. J. Chvojka, Zárubova 16, Praha 4, účet u eBanky, Václavské nám.43,  Praha 1, číslo účtu 450160028/2400, variabilní symbol  2422, IČO 15928781, DIČ 012-510922100. ŽL vydal MÚ Praha 12 dne 19.8.97, pod č.j. ŽO/97/024325/92/KON.
4. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. Poplatek je též možno hradit v hotovosti při zahájení semináře, i v tomto  případě je však nutno poslat závaznou přihlášku. Aby bylo možno  správně vyhotovit daňový doklad, vyplňte prosím pečlivě a úplně „POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA SEMINÁŘ“.
5. Uzávěrka přihlášek na seminář  je dne 1.4.04. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Pokud se nebudete moci po odeslání závazné  přihlášky semináře zúčastnit, pošleme Vám doprovodné texty poštou, ale  poplatek vracet nebudeme. Na seminář je však možno vyslat náhradníka.
6. Změna programu vyhrazena.
7. Po předchozí domluvě umožníme firmám z oboru krátké reklamní vystoupení, popř.rozdání firemních materiálů.
8. Pro učitele SOU, středních a vysokých škol poskytujeme výraznou slevu vložného, takže budou hradit poplatek ve výši:    1000 Kč 5%DPH 50 Kč =  1 050 Kč
9. Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241 712 348, 602 362 581, FAX: 241 471 966, E-mail: eduka@eduka.cz, Internet http://www.eduka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí