zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora recyklace autovraků

28.05.2004
Odpady
Podpora recyklace autovraků
Státní fond životního prostředí vypsal počátkem roku program na podporu nakládání s autovraky (program 4.4). Cílem programu je podpořit zejména odtah a svoz opuštěných vozidel do sběrných zařízení a vybudování systému sběru, zpracování a využití autovraků.

Program je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace nebo organizační složky, obecně prospěšné organizace a občanská sdružení.

Autovrakem se rozumí ve smyslu § 36 písm.a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí stalo se odpadem podle § 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Základní typy opatření, která budou podporována:

technické dovybavení stávajících autovrakovišť na úroveň požadovanou vyhláškou č. 383/2001 Sb., v platném znění,

vybavení zpracovatelských zařízení technologickými linkami na demontáž autovraků, recyklaci a využití autovraků a jejich dílů,

vybavení sběrných a zpracovatelských zařízení prostředky pro svoz autovraků,

technický rozvoj zařízení pro sběr a zpracování autovraků.

Jako kriteria pro výběr akcí k podpoře bylo stanoveno využití autovraků a jejich dílů ve smyslu § 37 zákona č. 185/2001 Sb, priorita akce v rámci kraje a územního regionu, úroveň technologického řešení a počet zpracovaných autovraků.

Právnické subjekty (obecně prospěšné organizace, svazky obcí, občanská sdružení, samosprávné celky) mohou získat 50 % podpory a 50 % dotace ze základu pro výpočet podpory v maximální výši 20 mil. Kč na jednu akci. Podnikatelské subjekty mohou se stejným procentem podpory a dotace získat maximálně 3 mil. Kč na jednu akci.

Finanční prostředky pro tento program budou tvořeny z poplatků za dovezené automobily.

Program nabývá platnosti v den schválení novely zákona o odpadech týkající se nakládání s autovraky, pokud příjem Fondu bude alespoň část z poplatků za dovezené automobily.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí