zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vraťte vodě život

03.06.2004
Voda
Vraťte vodě život

V Západních Čechách, se Sněm dětí ČR pro životní prostředí zabýval vodou a životním prostředím.

O víkendu vyvrcholilo přijetím závěřečného „Prohlášení“ V Tišině u Rakovníka devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje na problematiku znečištění vody. Toto setkání organizuj již jedenáctým rokem vždy na přelomu května a června Agentura Koniklec. Letošní ročník probíhá díky finanční podpoře programu Státního fondu životního prostředí ČR a Royal Netherlands Embassy. Text prohlášení je v příloze této tiskové zprávy a je určeno centrálním orgánům státní správy a poslancům Parlamentu ČR.

Téma „Voda, lidé a životní prostředí“ účastníky velice zajímá. Hovoří o tom i relativně vysoká účast na letošním setkání. Baví je poznávat vlastnosti vody hrou, pokusy, ale také při odborných přednáškách, které se zde konaly,“ komentoval letošní setkání SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor, Václav Bratrych z Agentury Koniklec. 41 dětí reprezentujících jednotlivé kraje z celé České republiky se v závěru devítidenního setkání shodlo na tom, že stav znečišťování vody je v ČR i přes značné zlepšení stále vážným problémem. Za závažné považují znečišťování vody nelegálním vypouštěním odpadů, ale upozornily také na potřebu výstavby čistíren odpadních vod v malých obcích, přirozených vodních toků a jejich niv, které  mohou zmírnit průběh povodní lépe než přehrady. Navrhují hospodařit na zemědělské půdě tak, aby se zvýšilo vsakování vody a omezila eroze. Doporučují zamezení další výstavby v nivách prostřednictvým úprav pojistek proti povodním.

Setkání vyvrcholilo v závěru týdne, kdy mohli členové Sněmu dětí, v  rámci panelové diskuse v Praze možnost  prezentovat svou půlroční práci a vyslechnout odpovědi na své otázky, jež si na základě své činnosti a získaných informací z přednášek vytvoří. Na otázky mladých lidí odpovídali ing. Lubomír Petružela, CSc., ředitel VÚV T. G. Masaryka, Ing. Martin Dušek, ředitel AOPK, ing. Daniel Pokorný  z Ministerstva zemědělství a další zástupci ze SFŽP ČR,  Povodí Labe a Vltava, s.p. a sdružení Arnika a Hnutí Duha.

V  průběhu panelové diskuse byla též slavnostně zahájena výstava prací žáků základních škol a gymnázií zapojených do projektu \"Studánky, potůčky, řeky\".

Tisková zpráva Agentury Koniklec a Sněmu dětí ČR pro životní prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí