zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Světové problémy s vodou

25.06.2004
Voda
Světové problémy s vodou

Vodu člověk nezbytně potřebuje ke svému životu. V našich podmínkách můžeme mít pocit, že vody je a bude vždy dost, to však není pravda. Její nedostatek je globální problém, kterým je třeba se vážně zabývat.

Zásoby vody na Zemi jsou rozděleny nerovnoměrně. V oblastech Austrálie, severní Číny, Středního Východu či některých zemí Afriky je jí příliš málo, jiné státy, například Kanada, Rakousko a Irsko, jí mají nadbytek. Voda je navíc poměrně těžká a její distribuce proto není levnou záležitostí.

Neméně závažné je nevázané plýtvání, ke kterému v současnosti v souvislosti s využíváním vodních zdrojů dochází. Někteří ekologové hrozí, že současný trend povede k celosvětovému nedostatku vody. Svoje odhady opírají o tvrzení, že s nárůstem bohatství a obyvatelstva se bude zvyšovat i spotřeba vody.

Tato souvislost však podle výzkumu Pacific Institute USA neexistuje, naopak spotřeba vody od konce 60.let 20.století klesá. Například k výrobě jedné tuny oceli bylo ve Spojených státech ve třicátých letech potřeba 200 tun vody, dnes již jen 20. A nejnovější korejská technologie si vystačí pouze se třemi až čtyřmi tunami vody. Stejně je tomu i se spotřebou vody na záchodech. V osmdesátých letech se na jedno spláchnutí spotřebovalo kolem 25 litrů vody, dnes stačí 4x menší množství.

Dalším omylem je obviňovat z největšího plýtvání vodou spotřebitele v domácnostech. Zdaleka nejvíce vody totiž mizí v zemědělství a průmyslu, často neefektivním způsobem. Právě v rozvojových zemích, kde bývá vody nedostatek, je její největší část, která někdy přesahuje i 90%, využita v zemědělství. Navíc, celých 50% vody vedené v potrubních systémech z nich zcela bez užitku protéká a uniká ven.

Krizové scénáře budoucího nedostatku vody varují před možnými válečnými konflikty vyvolanými spory o vodní zdroje. Voda hrála důležitou úlohu v arabsko-izraelském konfliktu, Economist však na druhou stranu soudí, že kooperace vynucená sdílením vodních zdrojů vede ještě častěji k míru - Indus byl důvodem spolupráce Indie a Pákistánu i v obdobích největších rozporů, stejnou úlohu hrál Mekong mezi zeměmi Zadní Indie, a to i během válečných konfliktů.

Spíše než o výhledy bychom se tedy měli zajímat o problémy současné. V dnešní době nemá k vodě dostatečný přístup přes miliardu lidí. Miliony chudých obyvatel třetího světa, obvykle žen, musí denně absolvovat několikahodinovou cestu pro vodu nebo za ni draze platit pouličním prodavačům. Kvalita vody je navíc často velmi nízká. V nedostatečných hygienických podmínkách dnes žije 2,4 miliardy lidí, což se negativně odráží na jejich zdraví. Podle odhadů souvisí s nekvalitní vodou až 60% světových onemocnění.

Ke zlepšení tohoto stavu se toho dlouho příliš nedělalo, až v posledních pár letech se voda stala tématem světové politiky. Před dvěma roky byl na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu stanoven do roku 2015 jasný cíl - snížit počet lidí s nedostatečným přístupem k čisté vodě a lidí žijících ve špatných hygienických podmínkách na polovinu. Michel Camdessus, bývalý výkonný ředitel MMF říká, že bez splnění tohoto cíle nelze dosáhnout ani dalších rozvojových cílů, věří nicméně, že plán z Johannesburgu se podaří realizovat.

To bude ovšem vyžadovat navýšení objemu peněz určených k zajišťování dostupné a nezávadné vody. Dosud se na tyto účely dávalo 75-80 miliard dolarů ročně. Britská charitní organizace Water-Aid se domnívá, že na splnění cíle z Johannesburgu by stačilo 35 miliard ročně navíc, jiní odborníci soudí, že dosavadní množství investic by se mělo zdvojnásobit. Zpráva vypracovaná pod vedením Michela Camdessuse vychází z odhadů WWC (Světová rada pro vodu), které počítají se 180 miliardami ročně. Tato zpráva byla kritizována pro prosazování privatizace a výstavby velkých přehrad.

Samotná realizace vytyčeného cíle vyžaduje, aby byl přístup k čisté vodě umožněn denně v průměru 400 000 dalších lidí. To bude jistě náročné, zvláště v zemích s problematickou vládou, jejíž spolupráce je všude zvlášť potřebná.

Kromě uvedených podmínek úspěšného řešení problémů s vodou vyzdvihuje Economist ještě další krok, totiž podřízení hospodaření s vodou a jejího poskytování ekonomickým zákonům nabídky a poptávky. Voda je nyní silně nedoceněným statkem. Její cena by měla odrážet náklady spojené s jejím shromažďováním, čištěním a distribucí, čímž by se zároveň zamezilo současnému přemrštěnému plýtvání.

Tento názor má samozřejmě i své odpůrce, hlavně v ekologických kruzích. Ať však s větším či menším zapojením soukromého sektoru, problém nedostatku nezávadné vody, který ztěžuje život obyvatelům chudých zemí, musí být řešen.

Zdroj: Člověk v tísni

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí