zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Domovská stránka projektu IRZ

22.07.2004
IPPC
Domovská stránka projektu IRZ
Byla zřízena  domovská stránka projektu IRZ, jehož hlavními gestory jsou organizační útvary Ministerstva životního prostředí - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC a odbor informatiky.

Domovská stránka projektu IRZ (www.irz.cz), jehož hlavními gestory jsou organizační útvary Ministerstva životního prostředí - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC a odbor informatiky, obsahuje základní informace o projektu určené pro veřejnost (kontaktní údaje, publikované dokumenty, užitečné odkazy, výsledky projektu, odkazy na platnou legislativu, apod).

V roce 2003 vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Tento zákon má za cíl kromě implementace směrnice Evropské komise o integrované prevenci (96/61/EC) zřídit integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). IRZ bude veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Z technicko-organizačního hlediska je IRZ připravován jako součást Jednotného informačního systému o životním prostředí (JISŽP).


Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (integrovaný registr znečišťování) je databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích - § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Ministerstvo životního prostředí zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy - § 21 zákona o integrované prevenci.


Cíle a přínosy IRZ

  • Stát potřebuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí.
  • Tvorba veřejně přístupného informačního systému o životním prostředí České republiky (plnění závazků vyplývajících z ratifikace Aarhuské úmluvy o přístupu veřejnosti k informacím a Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)).
  • Integrovaná databáze obsahující informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgán státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti.
  • Data z IRZ budou využita pro ohlašování České republiky do Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER).
  • Nástroj ke zvyšování veřejného povědomí o znečištění životního prostředí a k informování veřejnosti o emisích z jednotlivých zdrojů a umožňuje veřejnosti aktuálně srovnávat emise z různých zdrojů v různých lokalitách.
  • Umožňuje jednotlivým zařízením srovnávat své environmentální chování s chováním jiných podniků uskutečňujících podobné průmyslové činnosti a tím usnadňuje provádět environmentální řízení nejen těmto podnikům, ale i průmyslu obecně.
  • Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek ve svých úvodních ustanoveních zmiňuje, že registry úniků a přenosů znečišťujících látek představují důležitý mechanismus pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje.
  • Implementace Aarhuské úmluvy přinese větší nároky na zvýšení kvality a dostupnosti informací o životním prostředí požadovaných veřejností.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí