zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

12.08.2004
Obecné
Krátce - různé

ZLÍN – Drobní vlastníci lesů v okolí Zlína dostanou přesné informace o svém majetku. Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína má k dispozici aktuální „Lesní hospodářské osnovy“. Ty byly na základě zákona o lesích č. 289/95 Sbírky bezplatně zpracovány pro majitele lesa o rozloze do 50 hektarů.
Údaje v těchto osnovách jsou vodítkem pro hospodaření v lesích na dobu deseti let, tj. od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2013.
„Majitelé se z osnov dozví, jaká je skladba lesních dřevin na jejich pozemku a jaká je jejich dřevní zásoba. Osnovy jim říkají, co mají během deseti let ve svém lese dělat. Jedním ze zásadních ukazatelů je maximální výše těžby,“ uvedl vedoucí odboru městské zeleně Ivo Divoký. Informace uvedené v osnovách jsou důležité například při dědických řízeních, při prodeji pozemků a podobně. Zlínský magistrát je připraven rozdat asi tři sta kusů těchto tiskovin.

OBCE CHYBNĚ ROZHODUJÍ O KÁCENÍ DŘEVIN
Rozhodování obcí o kácení dřevin je často chybné. Upozorňuje na to Kancelář veřejného chránce práv. Problémem je, že obce někdy samy rozhodují o vlastních žádostech o kácení stromů. Kancelář toto jednání považuje za neprůhledné a nachází tam zjevnou podjatost. Jiný postup ale zatím současná legislativa neumožňuje. Až připravovaná novela správního řádu by měla umožnit, aby obce rozhodnutí předaly jiné, třeba sousední obci. Druhá možnost by byla předat rozhodování nadřízenému správnímu orgánu - například krajskému úřadu. Důvodů, proč povolit kácení stromů, může být více. Vždy ale musí jít o závažné případy. Například, když strom ohrožuje statiku domu, popřípadě jeho stav je na základě odborného hodnocení takový, že ohrožuje své okolí.

Již čtvrtým rokem se pro výrobce potravin z produkce ekologického zemědělství otevírá soutěž o Českou biopotravinu roku. Soutěž je přístupná všem certifikovaným biovýrobkům splňujícím podmínky zákona o ekologickém zemědělství, které jsou volně ke koupi v obchodním řetězci nejpozději k uzávěrce soutěže, tedy do 24. 9. 2004. Soutěž vyvrcholí slavnostním vyhlášením a předáním hlavní ceny - šeku na 20 000 Kč a práva užívat označení Česká biopotravina roku 2004 na oceněném výrobku. Informace o soutěži je možné získat na internetové stránce www.biopotravinaroku.cz

Kodaň Vědci zkoumající tání na největším ostrově světa Grónsku jsou překvapeni tím, že led v této oblasti ubývá mnohem rychleji, než před třemi lety, uvedla americká vesmírná agentura NASA. Odborníci zatím nejsou schopni říci, zda je zrychlující se tání přímým důsledkem skleníkového efektu nebo dalších negativních klimatických změn. Studie na základě satelitních a leteckých průzkumů v roce 2001 ukázaly, že ledová vrstva na většině grónského území se ztenčuje přibližně o jeden metr za rok. Sondy prováděné dánským a grónským geologickým institutem GEUS však nyní naznačují, že situace je mnohem horší, než usuzovali Američané: především v citlivém vnitrozemí Grónska totiž za posledních 15 let ubylo až 100 metrů ledu. \"Ztenčování ledového krunýře má momentálně rychlost deset metrů za rok,\"řekl odborník ústavu GEUS Carl Egede Böggild. \"Něco dramatického se děje, rychlost tání je překvapivá,\"zdůraznil. Podle vědce se letní teploty v jižním Grónsku v posledních pěti až deseti letech zvyšují o jeden až dva stupně oproti normálu, avšak je příliš brzy činit jednoznačné závěry o důsledcích globálního oteplení. Tři chladná léta by prý mohla situaci vrátit do normálu, a tak je zapotřebí další výzkum. Dánský GEUS chce nyní prohloubit spolupráci s NASA a porovnávat svá zjištění s větším počtem jiných pozorování než dosud.

Brno Tři miliony korun chce Rada města Brna uvolnit na rekultivaci skládky na území brněnské městské části Černovice. \"Chtěli bychom na rekultivaci získat prostředky nejen ze státního rozpočtu a ze Státního fondu životního prostředí, ale i z Evropské unie. Ale jako u všech podobných projektů první krok musí udělat obec,\"řekl náměstek primátora Petr Zbytek. Rekultivaci celé skládky bude předcházet určitý zkušební projekt na ploše deseti hektarů. Tam se ověří správnost postupu a metody. Prostor skládky má být v budoucnu osazen zelení a stromy.

KLADNO - \" Spalovna nesmí znepříjemnit život lidem a nesmí znamenat nárůst městských investic do infrastruktury. \" To je postoj kladenského magistrátu k záměru Středočeského kraje. Ten chystá v největším městě regionu výstavbu zařízení na spalování komunálních odpadů. Kladenský magistrát by spalovnu nejraději umístil za hranice města a do blízkosti některé silnice první třídy. \"V žádném případě nechceme, aby nám nákladní automobily s odpadem jezdily v ulicích města a v blízkosti lidských obydlí,\"prohlásil primátor Kladna Dan Jiránek. Obavy ze samotné technologie spalování odpadů zástupci města nemají. Plazmová metoda spalování ničí odpady při několikanásobně vyšších hodnotách než běžné spalovny. Výsledkem je téměř čistá pára, elektrická energie a jen v menší míře teplo. Zcela opačný názor mají ekologičtí aktivisté. \"Metoda sice představuje menší zátěž pro životní prostředí. Nedosahuje ale kvalit různých forem recyklování odpadu,\" tvrdí Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika. Spalovna odpadů v Kladně je součástí krajské koncepce nakládání s odpady.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí