zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Ochrana vod před nebezpečnými látkami

13.09.2004
Voda
Pozvánka na konferenci Ochrana vod před nebezpečnými látkami
Přednášky a odborné diskuse, na nichž se budou podílet renomovaní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, universit, institucí a firem, budou zaměřeny na nové poznatky, zkušenosti a perspektivy ve sféře ochrany vod

SDRUŽENÍ VODOHOSPODÁŘŮ ČR OBLAST PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
ve spolupráci s REPUBLIKOVÝM VÝBOREM SVČR, UNIVERSITOU OBRANY V BRNĚ  a MENDELOVOU ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU UNIVERSITOU V BRNĚ

si Vás dovolují pozvat na XIII. ročník konference Ochrana vod před nebezpečnými látkami

pořádanou ve dnech 19. a 20. října 2004 od 9.00 hodin v prostorách University obrany Brno

Potřeba ochrany vod je dlouhodobě uznávána a v ČR, podobně jako v řadě dalších zemí, patří mezi prioritní úkoly v ochraně životního prostředí. I přes významné snížení zátěže vodních toků, zejména ze strany velkých zdrojů znečištění, jsou vody i nadále ohrožovány úniky nebezpečných látek včetně úniků havarijních. Statistické údaje o počtu havárií se zasažením či ohrožením vod jsou dlouhodobě vysoké.
Organizátoři XIII. ročníku konference „Ochrana vod před nebezpečnými látkami “ – Oblastní výbor Sdružení vodohospodářů ČR pro Prahu a střední Čechy  (OVSVČR P stČ), University obrany Brno (UO Brno) a Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně (MZLU) – si proto dali za cíl přispět k hledání účinnějších postupů a technologií k ochraně vod i k výměně zkušeností v tomto oboru.
Přednášky a odborné diskuse, na nichž se budou podílet renomovaní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, universit, institucí a firem, budou zaměřeny na nové poznatky, zkušenosti a perspektivy ve sféře ochrany vod v civilním i  v armádním sektoru. Součástí konference bude též presentace firem pracujících v projednávaném oboru.

PROGRAM KONFERENCE
19. 10.
9,00 – 9,30 hod.      REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 – 9,45 hod.      ZAHÁJENÍ KONFERENCE
9,45 – 17,00 hod.     PŘEDNÁŠKY. (1300 – 1400 hod. oběd)
20. 10.
9,00 – 13,00 hod.     POKRAČOVÁNÍ PŘEDNÁŠEK

1. blok přednášek
OCHRANA VOD PŘED NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
· obecně závazné požadavky na ochranu vod před úniky nebezpečných látek
· řešení ochrany vod při provozu velkých výrobních, skladových a dopravních systémů pro nebezpečné látky
· prevence havarijních úniků nebezpečných látek při povodních
· zkušenosti z likvidace havarijních úniků nebezpečných látek
· nové prostředky pro likvidaci havarijních úniků nebezpečných látek
· ochrana vod při aplikaci čistírenských procesů

2. blok přednášek
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A JEJICH ŘEŠENÍ
· obecně závazné požadavky na přípravu a realizaci sanačních zásahů
· stav starých ekologických zátěží v ČR a v AČR
· sanace starých ekologických zátěží ve vojenských prostorech
· možnosti využití monitorované přirozené atenuace
· monitorování obsahu cizorodých látek ve vodách
· koncepce ochrany vod

Přednášející:
- pracovníci MŽP, ČIŽP, HZS ČR
- zástupci firem ASIO, ČEPRO, DEKONTA Kladno, DIAMO, KAP, SLOVNAFT, SPOLANA, VZ Chrudim, a dalších,
- vědeckopedagogičtí pracovníci MZLU Brno, VUT Brno, UO Brno, SPU Nitra, VŠB Ostrava, a dalších škol

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Termín konání konference:
19. a 20. října 2004

Místo konání:
Universita obrany Brno, Kounicova 44

Dopravní spojení:
Od autobusového i vlakového nádraží tramvají č. 12 na zastávku Nerudova

Účastnický poplatek (vložné):
1 200,00 Kč na osobu při platbě předem bankovním převodem. Výjimečně v hotovosti 1 500,00 Kč při platbě v den konání.
Vložné zahrnuje náklady na organizaci a zabezpečení konference, přednášek a sborníku.

Způsob úhrady účastnického poplatku:
Poplatek poukažte do 30. září 2004 na účet SV ČR u České spořitelny Praha 1, č. účtu 000000-1922521309/0800, variabilní symbol 19102004.
IČO 00553310, naše sdružení není plátcem DPH.
Registrováno u MV ČR dne 18. 11. 1996, zn. VSP/1-2148/90-R.

Ubytování:
Ubytování si hradí každý účastník sám. Požadavek vyznačte na  přihlášce, popřípadě jej předem projednejte na níže uvedené adrese.

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 9. 2004 na adresu:
pplk. Ing. Vladimír Melkes, Universita obrany / K 105, Kounicova 65, 612 00 Brno, nebo e-mailem na adresu: melkes@vvs-pv.cz.

Prezentace firem:
Zájemce o prezentaci firmy na konferenci žádáme o zaslání  přihlášek do 30. září 2004. V přihlášce uveďte požadavky na prostor a formu presentace (sborník, poster, presentační přednáška apod.). Cena 3 000 Kč, podrobnosti projednejte s pplk. Ing. Vladimírem Melkesem.
 
Případné informace k semináři žádejte:
na výše uvedené adrese UO Brno, a na adresách:
Ing. Vok Malínský, CSc., telefon 235359889, e-mail: malinsky@sendme.cz,
Ing. Stanislav Srnský, telefon 235350409, e-mail: srnskystan@volny.cz 

Odborní garanti:
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
UO Brno
doc. Ing. Jiří FILIP, CSc.,
MZLU Brno
Ing. Vok MALÍNSKÝ, CSc.,
RV SVČR

Organizační garanti:
pplk. Ing. Vladimír MELKES,
UO Brno
Ing. Stanislav SRNSKÝ,
RV SV ČR

Mediálním partnerem akce je www.enviweb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí