zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaný registr znečišťování

16.08.2004
IPPC
Integrovaný registr znečišťování
V Integrovaném registru znečišťování (nařízení vlády č. 368/2003 Sb., účinnost od 1. ledna 2004) je stanoven seznam látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí (tzv. ohlašované látky). Od roku 2004 až do roku, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR), bude ohlašováno celkem 72 látek. Od roku následujícího po roce vstupu PRTR v platnost dosáhne počet ohlašovaných látek 88.

Uživatel registrované látky je povinen ohlašovat vybrané látky, pokud jejich množství v emisích nebo přenosech přesáhne tzv. ohlašovací práh.

Zvlášť je třeba vyhodnocovat emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích. Uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje množství ohlašované látky buď způsobem stanoveným v integrovaném povolení nebo některým ze způsobů, uvedených v příloze č. 3 k nařízení vlády (tedy metodou měření, výpočtu nebo expertního odhadu).

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4. Některé z těchto údajů však může státní správa získat i z jiných zdrojů, aniž by je musela požadovat v ohlášení. Údaje budou ohlašovány Ministerstvu životního prostředí v elektronické podobě, nicméně je pak ohlášení nutno poslat ještě \"na papíře\".

Výsledný systém IRZ by měl provozovatelům usnadnit provoz - místo ohlašování do několika složkových registrů budou hlásit vše pouze centrální ohlašovně na jednom formuláři.

Dotčené organizace budou povinny ohlašovat informace do integrovaného registru znečišťování k termínu 15. 2. 2005. Tento registr byl zřízen jako obdoba Evropského registru EPER. S jeho funkcí se můžete seznámit na adrese www.eper.cec.eu.int

Podrobné informace naleznete také na adrese www.ippc.cz v sekci Integrovaný registr znečišťování IRZ.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí