zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučuji obcím, aby s dodavateli biomasy uzavíraly dobré smlouvy

15.09.2004
Obecné
Doporučuji obcím, aby s dodavateli biomasy uzavíraly dobré smlouvy
Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie každoročně vyhlašuje svým usnesením vláda. O jeho využívání jsme hovořili s ředitelem České energetické agentury (ČEA) Ing. Josefem Bubeníkem.
Kolik finančních prostředků má ČEA letos k dispozici?

Pro podporu projektů máme zhruba stejnou částku jako loni, tj. 100 miliónů korun, z toho 70 miliónů je na investiční a 30 miliónů na neinvestiční akce (obnovitelné zdroje, audity nad 60 tisíc korun a snižování energetické náročnosti například na zateplování domů).

Jak podporuje agentura využívání obnovitelných zdrojů?

Tento dotační titul je v našem státním programu zařazen stále. Jde o vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje - to jsou biomasa, sluneční kolektory, větrná energie a fotovoltaika (články, ve kterých dochází k přímé přeměně sluneční energie na energii elektrickou). Fotovoltaika je však poměrně nákladná záležitost, nicméně dá se předpokládat, že neustálým rozvojem využívání těchto technologií půjde pořizovací cena fotovoltaických článků dolů. Druhotné zdroje vyplývají z výroby, jde například o koksárenský plyn nebo využívání tepla z rekuperace atd.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Ze státního programu jsme loni podpořili 18 projektů k využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, osm projektů se týkalo zvýšení užité energie ve výrobních a rozvodných zařízeních energie, pět kombinované výroby tepla a elektřiny a dva snižování emisí skleníkových plynů. Bylo to například využití skládkového plynu ze skládky tuhého komunálního odpadu v Ostravě nebo výstavba kotelny v sídlištní lokalitě Malé Pole ve Slavičíně na Zlínsku, která je určena pro vytápění a přípravu teplé a užitkové vody. Podpořili jsme také 27 projektů, které se týkaly opatření ke zvýšení účinnosti užití energie. Šlo například o stavbu 10 nízkoenergetických rodinných domků a jedné správní budovy v areálu SOS vesničky v Městské části Medlánky v Brně.

Jaká opatření jsou pro obce nejvhodnější?

Pro obce přicházejí, podle mého názoru, v úvahu tepelná čerpadla, větrné elektrárny a biomasa. Vzhledem k tomu, že instalace větrné elektrárny je dosti nákladná, tak se spíše některé obce přiklánějí ke spalování biomasy a zřizují si jakési centrální zásobování teplem. Některé projekty na biomasové kotelny vycházejí z hlediska ceny za jeden gigajoule velice dobře a v nejednom případě se obce dostávají na částku pod 350 Kč/GJ.

Zatím jsme hovořili o tuzemském státním fondu. Jak mohou zájemci prostřednictvím ČEA využívat evropské fondy?

V EU není v rámci strukturálních fondů běžné dotovat energetické projekty. Víme ale o tom, že tak činí Finové. Česká republika, stejně jako Slovensko, zahrnula energetické projekty do strukturálních fondů. Máme program s názvem Užití elektrické energie, respektive energetická efektivnost. V případě užití jde ale o průmysl, respektive o malé a střední podnikání, kde cítíme, že je situace nejhorší. V tomto případě se potřebujeme dostat s efektivitou na srovnatelnou úroveň s členskými státy EU. Dalším titulem je podpora pro vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Jak taková podpora bude vypadat v praxi?

Je to společné financování ze zdrojů investora, EU a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V praxi to bude vypadat tak, že jestliže česká strana dá milión, EU poskytne tři milióny. Tento poměr zůstane v podstatě během celého projektu zachován. Protože se od 1. července přijímají žádosti zájemců, očekáváme, že bude na naše programy vyvíjen značný tlak. EU má pro přidělování těchto peněz svoji metodiku a poměrně přísná kritéria. Jde o tzv. uznatelné náklady, které EU uhradí až po zkolaudování díla. Z uvedeného vyplývá, že prvotní zainvestování celé investice musí zaplatit žadatel. Z uznatelných nákladů je pak poskytnuto 46 %.

Kam mohou zájemci o podporu zasílat své přihlášky?

Přijímají je od 1. července regionální pracoviště CzechInvestu. Proč tomu tak je? Protože pod resortem průmyslu jsou dnes tři implementační agentury - CzechInvest, CzechTrade a ČEA, a zvolil se jednotný příjem žádostí. V CzechInvestu přihlášky prohlédnou, roztřídí, a ty určené pro nás následně pošlou do ČEA. My je vyhodnotíme, případně požádáme žadatele o jejich doplnění. Pokud žadatel splní všechny náležitosti a ukáže se, že jeho žádost je vhodná pro dotaci, připravíme ji do hodnotitelské komise. Ta ve finále rozhodne, jestli dotace bude poskytnuta či nikoliv. Když ano, tak se okamžitě spojíme se žadatelem, zaregistrujeme jeho žádost a dál postupujeme tak jako ve státním programu, jen těch kontrol je daleko více. Platební jednotkou je tady Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kdy končí příjem žádostí?

Žádosti se přijímají průběžně. Vždy, když jich bude dostatečný počet, tak se nad nimi sejde hodnotitelská komise, která je vyhodnotí.

Co byste poradil obcím, které chtějí dosáhnout na státní nebo evropské peníze?

Poradil bych jim, aby zejména malé obce přemýšlely o využívání biomasy pro výrobu tepla a teplé užitkové vody. Okolo obcí leží ladem pole, které lze využít pro pěstování energetických rostlin. Existuje již několik obcí, které provozují centrální biomasovou výtopnu. Jsou na tom dobře hlavně ty, které na dodávku biomasy uzavřely smlouvy o smlouvách budoucích nebo přímo smlouvy dlouhodobé. Obce, které tak neučinily, mají dodavatelé biomasy v rukou a diktují si rok od roku její cenu, čímž obcím hrozí nereálná cena paliva a uzavření kotelny. Proto doporučuji, aby uzavíraly dobré smlouvy. Smlouva na deset let není dlouhá. Když ji obce uzavřou, mají jistotu, že alespoň minimálně 50 až 70 procent životnosti zařízení kotelny budou mít v provozu. Spousta takových kotelen je dnes odstavených. Nemají palivo nebo je musí dovážet zdaleka. Podle našich propočtů je největší možná dovozní vzdálenost pro dovoz biomasy asi 25 kilometrů. Větší vzdálenost je neje! n nerentabilní, ale ztrácí se i environmentální efekt. Jestliže se obrovské množství biomasy musí dopravovat zdaleka auty, jde o další znečištění životního prostředí.

AUTOR: Karel ŽÍTEK

Důležité kontakty

Pokyny pro žadatele o podporu Operačního programu Průmysl a podnikání jsou na webových stránkách MPO (www.mpo.cz). Ten, kdo má zájem o poskytnutí dotací ze strukturálních fondů EU, by se měl podívat na pokyny na webových stránkách ČEA (www.ceacr.cz), případně zavolat na bezplatnou informační linku 800 800 777, která je propojena mezi CzechInvest, CzechTrade a ČEA.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí