zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodí Ohře připravuje úpravu tří kilometrů řeky Ploučnice

24.09.2004
Voda
Povodí Ohře připravuje úpravu tří kilometrů řeky Ploučnice
Projednávání budoucí realizace protipovodňových opatření na Ploučnici vyvolalo protesty Hnutí Duha. Připomeňme, že nyní probíhá správní řízení o souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku. Jinými slovy odbor životního prostředí rozhodne, zda projekt předložený investorem (Povodím Ohře) je možné realizovat jako celek, anebo jen zčásti. Následovat bude stavební řízení.
Jak uvedla Pavlína Lomičová z Hnutí Duha, z odborného posudku jednoznačně vyplývá, že protipovodňová opatření budou mít nedozírné následky. Zeptali jsme se proto tiskového mluvčího Povodí Ohře Václava Svejkovského st., v jaké míře zasáhnou opatření do podoby Ploučnice.

"Projekt úprav Ploučnice respektuje závěry posudku, který zpracovali odborníci Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. Jde o navrácení do stavu z roku 1912, kdy byla provedena první regulace," vysvětlil Václav Svejkovský.
"Úpravy řeší ochranu před jednoletou vodou a nedotknou se meandrů. Plánujeme prohrábky sedimentů a úpravy břehů přírodním materiálem,"
řekl tiskový mluvčí.
Představitelka Hnutí Duha se dále obává, že zásahy do koryta Ploučnice a jejích břehů mohou způsobit naprosté zničení mokřadů, luk a lužních lesů, vysychání tůní a ohrožení vzácných biotopů.
"Ohroženo je tak i zařazení části území do soustavy Natura 2000," upozorňuje Pavlína Lomičová.
Navrhované úpravy mají být realizované na třech kilometrech Ploučnice, a to v úseku od železničního mostu po soutok s Robečským potokem. Kromě jiného mají také řešit napojení kanalizace u prádelny.
"Tyto úpravy by měly zabránit zaplavování sklepů domů v ulici ČSA a okolí," upozornila tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Plecháčová.
Dále aktivisté Hnutí Duha připomínají, že na březích řeky je velké množství cenných stromů, které jsou označeny k pokácení. 

Jak vedoucí odboru životního prostředí Růžena Konvalinová, tak i tiskový mluvčí Povodí Ohře připouštějí, že asi přede dvěma lety byly stromy označené s tím, že mají být vykáceny. To se ale nestalo.
"Břeh řeky jsme spolu s pracovníky odboru životního prostředí znovu prošli. Na toto jednání byli pozváni i zástupci Hnutí Duha," připomíná Václav Svejkovský.
"Některé stromy budou vykácené, zdaleka ne všechny, které byly označené. Jako správci toku musíme odstranit stromy, kterým hrozí vyvrácení, anebo jsou nemocné. Namísto nich vysadíme nové. Kácení také osouhlasil zpracovatel odborného posudku na protipovodňová opatření," objasnil tiskový mluvčí Povodí Ohře.
Vedoucí odboru životního prostředí vysvětlila další postup při schvalování prací na úpravách koryta Ploučnice.
"Nyní rozhodujeme o udělení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku. Poté bude následovat územní řízení pro konkrétní stavbu. Nakonec musí být uděleno stavební povolení, které bude vydávat speciální stavební úřad, v tomto případě odbor životního prostředí - vodoprávní úřad," vysvětlila Růžena Konvalinová.
Účastníkem dvou posledně jmenovaných řízení budou jistě i ekologičtí aktivisté, kteří budou moci následovat výzvu Pavlíny Lomičové:
"V těchto dnech bude orgán ochrany přírody a krajiny vydávat k chystaným úpravám na Ploučnici rozhodnutí. Vyzýváme proto širokou veřejnost, aby se o další osudy Ploučnice včas zajímala, a využila tak svého práva na informace, které jí dosud žádným z odpovědných orgánů nebyly poskytnuty," vyzvala aktivistka Hnutí Duha.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí