zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Využití bioplynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

15.10.2004
Obecné
Voda
Odpady
Zemědělství
Pozvánka na seminář Využití bioplynu  pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Pokud chcete být informováni, jaké jsou současné možnosti využití bioplynu pro energetické účely, je tento seminář určen právě pro vás.

Sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech si Vás dovoluje pozvat na seminář

Využití bioplynu  pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

2. listopad 2004
Hotel Annahof, Domašov

Úvodem

Česká republika by chtěla do roku 2010 navýšit podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 8%. Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využít energetický potenciál bioplynu. Bioplyn vzniká při rozkladu organické hmoty, proto se s ním setkáváme především tam, kde je takové hmoty nejvíce: v zemědělství (exkrementy hospodářských zvířat), v čistírnách odpadních vod (čistírenské kaly) či na skládkách komunálního odpadu.
Pokud chcete být informováni, jaké jsou současné možnosti využití bioplynu pro energetické účely, je tento seminář určen právě pro vás.

Na semináři se dovíte:
- proč a jak naše země podporuje výrobu elektřiny z bioplynu
- jak se staví bioplynové stanice
- jaké jsou zkušenosti konkrétních provozovatelů bioplynových stanic
- co to je kombinovaná výroba elektřiny a tepla a jaké jsou její výhody v případě využití bioplynu

Program semináře

9.00   Prezence

9.30   Vznik a vlastnosti bioplynu   
Ing. František Straka, CSc., Ústav pro využití plynu, Praha
9.50   Technologie získávání bioplynu, výstavba bioplynových stanic  
Ing. Jan Kozák, Biogas Technology a.s.
10.10  Možnosti kogenerace při energetickém využití bioplynu
PhDr. Vlado Murár, TEDOM s.r.o.
10.40 Programy podpor pro využití obnovitelných zdrojů energie
COGEN Czech

11.00  Přestávka

11.30  Zkušenosti z provozu bioplynové stanice v zemědělství
Radomír Řeháček, výkrmna prasat Velké Albrechtice
11.50   Zkušenosti z provozu bioplynové stanice v čistírně odpadních vod
Vratislav Propílek, ČOV Havlíčkův Brod
12.10  Zkušenosti z provozu bioplynových stanic na skládkách TKO
Ing. Adam Moravec, TEDOM Energo s.r.o.
12.30  Diskuse

12.45  Ukončení a oběd

Seminář řídí místopředseda sdružení COGEN Czech, ing. Jiří Bartoň, CSc.

Organizační pokyny:

Termín konání:   2. listopad 2004
Místo konání:  Hotel Annahof (dálnice D1, u Devíti křížů)
   Lesní Hluboké 33, 664 83 Domašov
Prezence:  9.00 hod.
Začátek semináře: 9.30 hod.
Ukončení semináře: 13.00 hod.
Vložné:   800,- Kč
Pro členy COGEN Czech: 400,- Kč

Vložné zahrnuje náklady spojené s organizací semináře.

Způsob úhrady:

Poplatek poukažte na účet sdružení COGEN Czech
u České spořitelny
Číslo účtu: 1933601339/0800
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: 211

Při platbě vložného v hotovosti v den konání semináře činí cena 900,- Kč (pro členy COGEN Czech 500 Kč). Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací. Organizace může vyslat za přihlášeného účastníka na seminář náhradníka.

Důležité:

- přihlášky budou vyřizovány postupně až do naplnění kapacity sálu
- přihlášku zašlete i v případě, že účastnický poplatek zaplatíte v hotovosti na místě! (kvůli kapacitě sálu)
- nezapomeňte uvést přesné číslo účtu, ze kterého je platba provedena
- doklad o zaplacení obdrží účastníci poštou po konání semináře
- sdružení COGEN Czech není plátcem DPH

Závaznou přihlášku k účasti zašlete do 26. října 2004
na níže uvedenou adresu nebo fax.

COGEN Czech
pracoviště Třebíč
Výčapy 195
674 01 Třebíč
Tel. 568 837 116, fax 568 837 100,
e-mail: murar@cogen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí