zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Biologické čištění odpadních vod

02.12.2004
Voda
Biologické čištění odpadních vod
Snížení nákladů na vyčištění odpadních vod a zlepšení jejich kvality je cílem technologického procesu, který s tím souvisí.
Dosud bylo zvykem používat především centrální řešení při jejich zneškodňování, které bylo založeno na principu sběru a odvodu z daných sídel přes rozsáhlý kanalizační systém na vzdálenou centrální čistírnu odpadních vod (ČOV).

Tento problém pomáhá řešit technologie biologické čistírny odpadních vod typu BIOCLAR decentralizovaným způsobem. To znamená, že odpadní voda je čištěna co nejblíže zdroji znečištění. Předností této metody oproti klasické je úspora nákladů na kanalizaci, možnost opětovného použití vyčištěné vody a navíc se dá celý systém budovat postupně.

Výhradním dodavatelem biologických čistíren odpadních vod BIOCLAR je společnost Bioclar CZ, s.r.o., která poskytuje komplexní technická řešení pro individuální a decentralizované systémy čištění odpadních vod. Nabízí také odlučovače tuků, plastové jímky, septiky a vodoměrné šachty

Ekologické parametry

Technologie čištění odpadních vod typu BIOCLAR je založena na biologickém procesu, tzv. nízko zatíženém aktivačním systému. Parametry procesu jsou zvoleny tak, aby umožňovaly biologické odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací a biologické odstraňování fosforu. Vysoký věk kalu zaručuje jeho aerobní stabilizaci, což je předpokladem neomezeného využití kalu v zemědělství. Odtokové parametry splňují ta nejpřísnější kritéria platná v zemích Evropské unie.

Technologie BIOCLAR se odlišuje od konvenčních systémů vysokou koncentrací biologického aktivovaného kalu a integrací procesů čištění odpadních vod do jedné nádrže, tzv. biologického reaktoru, který je zhotoven ze speciálního plastu (polypropylen) a má vynikající statické vlastnosti i potravinářský atest.

Specifikace procesu

Základní součástí čistíren odpadních vod BIOCLAR je biologický reaktor integrující v jedné nádrži aktivační část (s použitím modifikovaného aktivačního procesu se směsnou kulturou aktivovaného kalu v suspenzi, s odstraňováním dusíku a fosforu) a separační část na separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody.

Aktivační nádrž je rozdělena na zóny a sekce se specifickými podmínkami pro biologické čištění: anaerobně-fermentační zónu, denitrifikační zónu a nitrifikační zónu. Zóny jsou spojeny přes definované otvory a přepady a přes potrubní systém interní recirkulace.

Míchání, cirkulace a recirkulace aktivační směsi jsou zabezpečeny tlakovým vzduchem, dodávaným dmychadlem, který je jediným otáčivým mechanickým zařízením technologie.

Technologickými částmi čisticího procesu jsou mechanické předčištění, biologické čištění, systém distribuce vzduchu, zpracování přebytečného kalu, elektrická část, řídicí systém. V případě potřeby se může doplnit terciární dočištění odpadních vod.

Pozitivní předpoklady pro využití

Parametry vyčištěné vody potvrzují její vysokou kvalitu a s velkou rezervou tak splňují nejpřísnější evropská měřítka. Čisticí účinek technologie BIOCLAR se pohybuje od 95 do 98 %. Jednoduchost a optimalizace procesů znamená nízké pořizovací, ale i provozní náklady (to se projevuje především nenáročností údržby a nízkou spotřebou energie).

Aerobní princip čištění odstraňuje hnilobné procesy, čímž úplně vylučuje zápach.

Produkce kalu je velmi nízká, takže u menších čistíren stačí odčerpat kal dvakrát až třikrát ročně.

Opětovné použití vyčištěné vody jako užitkové najdeme v průmyslu, v zemědělství při zavlažování, čištění stájí apod., v obcích a městech při zavlažování parků, čištění silnic, chodníků, ale i v bytových domech či hotelích do splachovačů WC atd.

Další výhodou této čistírny jsou malé rozměry. Sdružený reaktor zmenšuje zastavěnou plochu a snižuje nároky na stavební práce. Materiály, z nichž je čistírna vyrobena, zaručují prakticky neomezenou životnost. Kromě toho, že lze tvar a rozměr čistírny přizpůsobit podmínkám konstrukční flexibilitou, je možný sezónní provoz, což ocení zejména rekreační zařízení se značnými výkyvy návštěvnosti během roku.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí