zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třináct zemí z povodí Dunaje se sejde ve Vídni

08.12.2004
Voda
Třináct zemí z povodí Dunaje se sejde ve Vídni

V pondělí 13. prosince 2004 se ve Vídni sejdou zástupci všech třinácti signatářských zemí [1] Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje [2] na 1. ministerské konferenci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD). Na práci MKOD se aktivně podílí i Česká republika, protože do povodí Dunaje patří téměř třetina našeho území. 

Cílem konference je na nejvyšší úrovni projednat a schválit dva klíčové dokumenty připravované MKOD. Prvním z nich je  Souhrnná zpráva za mezinárodní oblast  povodí Dunaje (2004) pro Evropskou komisi. Ta přináší podrobnou analýzu aktuálního stavu povodí Dunaje a bude základem pro zpracování jednotného plánu povodí podle Rámcové směrnice o vodní politice [3].

Akční program pro udržitelnou ochranu před povodněmi pro povodí Dunaje byl připraven po zkušenostech z katastrofálních povodní, které v posledních letech postihly většinu států Evropy. Ukázalo se, že je třeba se problematice ochrany před povodněmi, jejich předpovídání a včasného varování věnovat nejen na lokální úrovni, ale také na úrovni celých povodí.

Na konferenci bude také předána hlavní cena výherci mezinárodní školní soutěže, která u nás proběhla pod názvem „Mladí tvůrci pro Dunaj“. Soutěž MKOD uspořádala  v souvislosti s oslavami 1. Dne Dunaje, který byl vyhlášen na den výročí podpisu úmluvy o ochraně Dunaje 29. června.  Den Dunaje se bude ve všech zemích v povodí slavit každoročně. Soutěže se letos účastnili jednotlivci a týmy ze všech 13 zemí. V každé z nich byl vyhlášen národní vítěz, který má možnost se účastnit ministerské konference a představit tam svoji práci.

Tisková zpráva MKOD s detailní pozvánkou pro média a registračním formulářem pro akreditaci na konferenci, včetně kontaktů pro interview je přílohou této tiskové zprávy.

Další informace:

http://www.icpdr.org

Poznámky:

[1] Konference se zúčastní Bosna a Hercegovina (ministr životního prostředí a územního rozvoje Mehmedagić Ramiz) Bulharsko (náměstek ministra životního prostředí a vod Nikolaj Kouvumdzhiev), Česká republika (ministr životního prostředí Libor Ambrozek), Chorvatsko (Visnja Jelić-Mücková, ministerstvo ochrany životního prostředí, stavebnictví a územního rozvoje), Maďarsko (István Öri, ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství), Moldávie (ministr ekologie a přírodních zdrojů Constantin Mihailescu), Německo (Margareta Wolfová, ministerstvo životního prostředí), Rakousko (ministr zemědělství, životního prostředí a lesního a vodního hospodářství Josef Pröll), Rumunsko (ministryně životního prostředí a vodního hospodářství Speranta Maria Ianculescuová), Slovensko (ministr životního prostředí László Miklós), Slovinsko (Mitja Bricelj, ministerstvo životního prostředí, územního rozvoje a energetiky), Srbsko a Černá Hora (Ministryně zemědělství a lesního a vodního hospodářství Ivana Dulić-Markovićová) a Ukrajina.

[2] Úmluva byla podepsána v červnu 1994 v bulharské Sofii a na jejím základě pracuje od října roku 1998 MKOD.

[3] V roce 2000 se smluvní strany Úmluvy zavázaly spolupracovat na implementaci Rámcové směrnice EU o vodní politice. Hospodaření s vodními zdroji a jejich ochrana by totiž měly probíhat integrovaným způsobem v ucelených povodích. Proto mají být vypracovány společné plány mezinárodních oblastí povodí a členské státy EU mají zajistit, aby se na jejich přípravě podílely také nečlenské země v daném povodí.

Právě práce, související s implementací Rámcové směrnice, ale také spolupráce při ochraně před povodněmi, ochraně vod a vodního prostředí v povodí Dunaje před znečištěním,  prevenci havárií a s tím související nepřímé ochraně Černého moře jsou v současné době hlavními prioritami MKOD.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí