zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajský úřad neslíbil zaplacení likvidace černé skládky

09.12.2004
Odpady
Krajský úřad neslíbil zaplacení likvidace černé skládky
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje nesouhlasí s tvrzením, že se otočil zády k černé skládce nebezpečného odpadu v Žíšově na Táborsku tak, jak 3.12. 2004 napsala Mladá fronta Dnes v článku Skládka hrozí ekologickou havárií. „Celá záležitost je poměrně složitá a pro toho, kdo se neorientuje v příslušných zákonech, možná i těžko pochopitelná,“ řekl vedoucí odboru Ing. Karel Černý.České Budějovice -

Problém černé skládky v Žíšově se táhne již od roku 1995, kdy Adolf Gorski, státní příslušník SRN, založil společnost Euro-Izol Praha s.r.o. pro údajnou výrobu polyuretanu a dovezl k nám řadu komponentů (polyetherpolyol, bis-(4isokyanátofenyl)-methan), které deklaroval při přechodu státní hranice jako suroviny, a uložil je v pronajatých halách společnosti SEMPRA Praha, a.s. v Žíšově na Táborsku.

Avizovaná výroba se nikdy nerozběhla, závadné látky uložené v 200 litrových sudech zůstaly v objektu, kde střecha z poloviny chybí, boční oplechování včetně vstupních vrat neexistuje a celý areál je jen částečně oplocen a tudíž volně přístupný. Některé sudy jsou již natolik poškozené, že závadné látky z nich dokonce vytékají.

Rovněž řešení nápravy vzniklého stavu se táhne od roku 1995. Nejprve Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice uložil společnosti pana Gorskiho pokutu a nařídil závadný stav odstranit a protože ta na rozhodnutí nereagovala, obrátil se na Okresní úřad v Táboře s podnětem k výkonu rozhodnutí, avšak rovněž bezúspěšně. Také Obvodní soud pro Prahu 6 na návrh společnosti SEMPRA Praha a.s. svým rozsudkem ze dne 28.4.1998 uložil společnosti Euro-Izol Praha s.r.o. povinnost areál vyklidit. Následně Okresní soud v Táboře uložil oprávněné SEMPRA Praha a.s. složit zálohu na náklady vyklizení nemovitosti ve výši 1.500.000,- Kč, což potvrdil i Krajský soud v Českých Budějovicích, avšak vše zůstalo při starém k oprávněné nelibosti nejen místních.

Krajský úřad vstoupil do hry až začátkem letošního roku, konkrétně poté, co byl společností SEMPRA Praha, a.s. požádán o stanovisko k znečištění v jejich areálu v Žíšově. Vzhledem ke složitosti věci krajský úřad požádal Ministerstvo životního prostředí o stanovisko.

„Vyslovili jsme domněnku, že také společnost SEMPRA Praha a.s. se dopouští nedovoleného nakládání se závadnými látkami, a to tím, že neudržuje svůj areál v dobrém stavebním stavu, takže v důsledku povětrnostních vlivů dochází ke korozi sudů a úniku závadných látek, a proto ji lze po prozkoumání ve správním řízení uložit vodoprávním úřadem nebo Českou inspekcí životního prostředí opatření k nápravě zjištěného závadného stavu podle § 42 odst. 1 vodního zákona. Tedy podle ustanovení, které se týká případů, kdy původce je znám. Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologických škod, nám naši domněnku písemně potvrdilo. Ministerstvem životního prostředí rovněž potvrdilo, že tím že ČIŽP OI České Budějovice už vydala rozhodnutí, musí právě sama zabezpečit podle § 42 odst. 1 vodního zákona opatření k nápravě na náklady původce, pokud je ten, komu byla uložena, neplní a hrozí nebezpečí z prodlení, a že není ani možné postupovat podle § 42 odst. 4 vodního zákona. Toto stanovení se týká takového stavu, kdy hrozí závažné ohrožení nebo znečištění povrchových či podzemních vod, aniž je znám původce. Jen v takovém případě se totiž vzniklé náklady na odstranění nebezpečného stavu hradí ze zvláštního účtu, který k tomu účelu zřídil Jihočeský kraj.V tomto duchu jsme koncem listopadu letošního roku informovali společnost SEMPRA Praha a.s.,“ vysvětlil Ing. Karel Černý, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zároveň dodal, že to je důvod, proč kraj ani nemohl slibovat zaplacení likvidace této černé skládky.

Zdroj: www.budnews.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí