zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska

20.12.2004
Obecné
Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska
Česká republika má možnost čerpat z nového zdroje finanční pomoci, jenž poskytují členské země EHP a zvláště pak Norska
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) : V souladu s usnesením vlády ČR č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která byla uzavřena na jedné straně mezi ES (včetně přistupujících zemí) a na druhé straně se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu : Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem (ESVO). Na základě této Dohody budou země ESVO přispívat 3 současným (Řecko, Portugalsko a Španělsko) a 10 novým členským státům v rámci Evropského hospodářského prostoru na projekty v prioritních oblastech. V Dohodě je uvedeno, že finanční příspěvek bude úzce koordinován s dvoustranným příspěvkem, který bude poskytovat Norsko na základě Norského finančního mechanismu. Dne 2. 12. 2004 došlo k podpisu Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP pro 2004 – 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou.

Norský finanční mechanismus : V Dohodě mezi ES a Norským královstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 – 2009, jsou uvedeny shodné formulace, tj. že finanční příspěvek, který bude poskytovat Norsko, bude úzce koordinován s příspěvkem ESVO a postupy implementace budou shodné včetně výše příspěvku. K podpisu Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu pro 2004 – 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou došlo 19. 10. 2004.

Výše příspěvku v podobě grantů je definována v článku 4 Dohody : nesmí přesáhnout 60 % nákladů projektu, kromě projektů jinak financovaných ze státního, regionálního nebo místního rozpočtu, u nichž tento příspěvek nesmí přesáhnout 85 % celkových nákladů. Nesmějí přitom být překročeny stropy pro spolufinancování stanovené Společenstvím. O maximální výši příspěvku pro různé typy projektů (například při zohlednění specifických potřeb projektů neziskového sektoru) může být dále jednáno.

Finanční mechanismus Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 celkem
EHP 9,319.700 9,319.700 9,319.700 9,319.700 9,319.700 46,598.400
Norsko 11,850.300 11,850.300 11,850.300 11,850.300 11,850.300 59,251.500
Celkem 21,170.000 21,170.000 21,170.000 21,170.000 21,170.000 105,849.900

Alokace finančních prostředků pro ČR : Indikativní limity částek pro Českou republiku po odečtení nákladů na řízení (činnost společné Kanceláře FM v Bruselu) jsou následující - v mil. EUR:

Alokace se vztahují k období 2004 – 2009, vždy počínaje 1.5. příslušného roku a konče 30.4. roku následujícího. V každém z těchto období může česká strana navrhnout projekty do celkové výše alokace. Případně nevyužitá částka bude připočítána k alokaci následujícího roku.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí