zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh pražského programu odpadového hospodářství v prosinci schválen

19.01.2005
Obecné
Odpady
Návrh pražského programu odpadového hospodářství v prosinci schválen
Plán odpadového hospodářství Tisk

Plán odpadového hospodářství hl.m. Prahy (dále jen „POH hl.m. Prahy“) zpracovává Hlavní město Praha v samostatné působnosti dle § 41 a 43 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).

Výchozím podkladem pro zpracování POH hl.m. Prahy je Plán odpadového hospodářství ČR.

Dalšími podklady jsou schválené koncepční dokumenty hl.m. Prahy, jakými jsou Strategický plán hl.m. Prahy a Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy. Zároveň respektuje i priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou stanoveny v dokumentech Statní politika životního prostředí ČR, Surovinová politika ČR, Akční plán zdraví a životního prostředí ČR a Státní energetická koncepce schválená usnesením vlády č. 211 ze dne 10.3. 2004.

Účelem POH hl.m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s  nimi v  souladu se zákonem o odpadech. Cílem je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové využívání odpadů před jejich odstraněním.

POH hl.m. Prahy je zpracován na období 10 let, tj. na období let 2004 až 2013.

Jedná se o krajský plán odpadového hospodářství, který stanoví základní pravidla pro nakládání s odpady na území kraje a je podkladem pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů.

POH hl.m. Prahy je rozčleněn do tří částí:

Návrh Plánu odpadového hospodářství hl.m. Prahy  byl schválen dne 14.12. 2004 Radou hl.m. Prahy (usnesení č. 2134)

Po dokončení procesu posuzování vlivu POH hl.m. Prahy na  životní prostředí bude Zastupitelstvu hl.m. Prahy předložen návrh obecně závazné vyhlášky, kterou bude vyhlášena Závazná část POH hl.m. Prahy. Členění Závazné části POH hl. m. Prahy odpovídá požadavkům zákona o odpadech a definuje cíle odpadového hospodářství hl.m. Prahy a opatření k dosažení těchto cílů.

Závazná část POH hl. m. Prahy bude po schválení závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.

Všechny relevantní dokumenty a výstupy (včetně pozvánek na veřejná projednávání) SEA POH Praha budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách zpracovatelů SEA – tj. na www.reccr.cz/sea.htmlZDROJ: MHMP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí