zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VaV - Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů

18.01.2005
Odpady
VaV - Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů
Výzkumný projekt VaV/720/4/03 „Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů“ byl řešen společností ECO trend, s.r.o. v letech 2003-2004.

Předmětem řešení byl výzkum možností materiálového využití pneumatik a stanovení míry jejich recyklace na základě analýzy technických a ekonomických podmínek zpracování a možností uplatnění získaných produktů. Výsledky řešení výzkumného projektu budou podkladem pro rozhodování o uplatnění navržených nástrojů, ekonomických, administrativních či jiných v této oblasti odpadového hospodářství. Důležitým předpokladem vlastního řešení výzkumného projektu je stanovení strategických směrů a cílů v oblasti nakládání s použitými pneumatikami. Přistup k řešení výzkumného projektu byl zadavatelem konkretizován ve třech základních cílech řešení. Jedná se o:

· Navržení systému sběru a zpracování použitých pneumatik tak, aby naplňoval požadavky jejich využití 60 % (80 %) hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh v ČR do roku 2006 (2012).
· Stanovení optimálního podílu recyklace použitých pneumatik v rámci navrženého systému na základě analýzy technických a ekonomických možností zpracování a uplatnění získaných produktů.
· Identifikace vhodných technologií zpracování opotřebených pneumatik s návrhem na jejich lokalizaci v podmínkách ČR.

V rámci řešení projektu se podařilo řešitelskému týmu splnit všechny cíle výzkumného projektu a projekt byl zadavatelem v prosinci roku 2004 přijat. Celkové řešení projektu respektuje základní podmínky stanovené zadavatelem a průběh řešení projektu je v souladu s věcným i časovým harmonogramem řešení projektu a projekt se stal jedním z důležitých podkladů pro zpracování situační zprávy Realizačního programu pro pneumatiky.

Zkrácená verze projektu je rozčleněna v souladu s celkovou strukturou závěrečné zprávy projektu na dvě části:

Oddíl I (pdf, 1132 kB) který je analytickou částí výzkumného projektu sumarizující hlavní podkladové materiály a podmínky pro návrh systému a

Oddíl II (pdf , 798 kB) – vlastní návrh systému nakládání s pneumatikami v ČR a přístup k vypracování tohoto návrhu.


Projekt: VaV 720/4/03 „Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů“

Nositel projektu: ECO trend s.r.o.
Štětkova 18
140 68 Praha 4
www.ecotrend.cz

Doba řešení: 2003-2004

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí