zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svět se v Kóbe poradí, jak čelit následkům přírodních katastrof

17.01.2005
Havárie
Svět se v Kóbe poradí, jak čelit následkům přírodních katastrof

V druhé polovině příštího týdne (18. – 22. ledna) se česká delegace [1] vedená ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem zúčastní Světové konference k omezení důsledků katastrof (World Conference on Disaster Reduction) v japonském Kóbe, která se zde koná právě 10 let od velkého zemětřesení v této oblasti. Konference je zaměřena na přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, lesní požáry, povodně, sucha a podobně.

 

Hlavními cíli Konference jsou:

* zvýšení obecného povědomí týkajícího se problematiky katastrof, získání politické podpory pro implementaci programů vedoucích k omezení důsledků katastrof,

* vyjasnění cílů a priorit týkajících se implementace Mezinárodní strategie pro omezování katastrof na místní, národní a mezinárodní úrovni,

* podpora vytvoření specifických iniciativ a partnerství napomáhajících realizaci Mezinárodní strategie pro omezování katastrof,

* podpora dosažení cílů daných Jokohamským plánem [3],

* předání získaných zkušeností v boji s přírodními katastrofami ostatním zemím.

 

Na Konferenci budou přijaty 2 základní dokumenty, které pomohou jednotlivým zemím nasměrovat aktivity v rámci boje s přírodními katastrofami. Prvním bude politické prohlášení, které nastíní  strategický postup ke zmírňování následků přírodních a technologických katastrof pro léta 2005 – 2015, druhým dokumentem bude zhodnocení implementace výše zmíněného prohlášení.

 

Ministerstvo životního prostředí (ředitel ČHMÚ Ivan Obrusník) se zúčastní sekcí týkajících se problematiky povodní, včasného varování a činnosti národních platforem při managementu katastrof. Zástupci Ministerstva zemědělství se zúčastní jednání o problematice protipovodňové ochrany a preventivních opatřeních proti povodním. Zástupci Ministerstva vnitra vystoupí v  sekci řešící otázky následků katastrof a přípravných metod v rámci omezování katastrof. Ministerstvo zdravotnictví přispěje s tématem Psychologická podpora duševního zdraví při mimořádných událostech a v době krizí.

 

Co předcházelo:

Narůstající počet lidských obětí a škod na majetku v průběhu 80. let 20. století vedl Valné shromáždění OSN v roce 1990 k vytvoření programu nazvaného Mezinárodní dekáda pro snižování přírodních katastrof. Nejvíce postiženými jsou ekonomicky slabé státy, které nemají prostředky těmto katastrofám čelit, čehož důkazem je i nedávné zemětřesení v jihovýchodní Asii. Právě v kontextu této události získává konference větší význam.

Program na desetiletí 1990 až 2000 skončil 31.12.1999 a byl určen především právě pro rozvojové země [2]. Po ukončení Dekády vznikla Mezinárodní strategie pro omezování katastrof.

 

Poznámky:

[1] Jelikož se problematikou katastrof v České republice zabývá více resortů, je delegace ČR na Konferenci složena ze zástupců ministerstev životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví a vnitra.

[2] Dekáda měla za cíl

* zlepšit schopnosti každé země snižovat dopady přírodních katastrof a zároveň pomoci rozvojovým zemím v budování varovných systémů a potřebných struktur

* vypracovat postupy a strategie s využitím stávající úrovně vědeckých a technických poznatků pro snižování následků katastrof,

* pomoci při prosazení nových vědeckých a technických postupů pro tento účel,

* vyvinout opatření pro zhodnocení, předpověď, prevenci a snižování následků přírodních katastrof pomocí programů technické pomoci, vzdělávání a školení šité pro konkrétní oblasti.

[3] Jedním z hlavních nástrojů Dekády je Jokohamská Strategie a Plán postupu pro bezpečnější svět, schválená v roce 1994 v Jokohamě. Jokohamská Strategie je návodem, jak postupovat při prevenci a zmírnění následků katastrof. Zakládá se na principech, které zdůrazňují důležitost včasného varování, zhodnocení rizik, předcházení katastrofám a schopnosti jim zabránit a zmírnit jejich následky.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí