zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontroly plnění povinnosti zpětného odběru

31.01.2005
Odpady
Kontroly plnění povinnosti zpětného odběru
Podle celní správy je v České republice zhruba 5000 dovozců výrobků, u nichž je povinnost zpětného odběru podle § 38 zákona o odpadech.
Povinný report o tomto zpětném odběru však v roce 2003 podalo na MŽP jen kolem 200 subjektů. Dotázali jsem se proto tiskové mluvčí České inspekce životního prostředí Evy Rolečkové, jak a s jakými výsledky kontroluje ČIŽP plnění povinností zpětného odběru. Zde je její odpověď:

Prověření plnění ustanovení § 38 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění bylo v roce 2004 narušeno novelizací zákona a nejasnostmi ve výkladech i v rámci odvolacích orgánů. Kontrola zajištění povinností zpětného odběru použitých výrobků (ZOV) u vybraných výrobců, dovozců a prodejců podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, týkající se povinných osob, je průběžně upřesňována odborem odpadů MŽP ČR.

Poslední kontroly

Takto podle požadavku MŽP byly kontrolovány subjekty nakládající s pneumatikami, ať pneuservisy nebo dovozci a výrobci. Okruh povinných osob navržený ke kontrole je v této době upřesňován podle podkladů Celní správy a zejména CeHO VÚV T.G.M, které samo vykonává předběžnou kontrolu plnění ustanovení § 38 a verifikaci obdržených podkladů. Teprve na základě těchto podkladů je vyzvána ČIŽP ke kontrole vybraných subjektů. Je nutno si v současné době uvědomit, že u povinných osob - dovozců podle staré terminologie - se jedná o poslední kontroly tohoto druhu a rozsahu a jejich další průběh bude závislý na úpravě v připravované novele zákona o odpadech. Základními cíli prověrek byly - kromě plnění ustanovení vlastního § 38 - také kontroly dalšího nakládání se zpětně odebranými výrobky podle zákonných předpisů a dodržování dalších ustanovení zákona o odpadech. Podle seznamu zaslaného MŽP budou kontrolovány povinné osoby - dovozci.

Seznam kontrolovaných subjektů byl vytvořen ve spolupráci MŽP a ČIŽP ze seznamu dovozců, kteří neodevzdali hlášení o ZOV podle paragrafu 38 odst. 9 zákona. Za vykazovaný rok 2003 bylo celkem zasláno 158 hlášení od 193 povinných osob, 13 povinných osob zaslalo roční hlášení za více než jednu komoditu. Zároveň několik subjektů - zhruba 10 - zaslalo hlášení, ačkoli tato povinnost pro ně nevyplývala. Dále byly využity znalosti a zkušenosti ČIŽP z kontrol z loňského roku.

Dotaz hovoří o 5000 dovozců ve smyslu zákona platného do 30. 4. 2004. Je nutno si uvědomit, že ne všichni jsou dotčeni povinností plnit ustanovení odst. 9 (nyní 10) § 38 zákona 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákona). Podle několika stanovisek odboru legislativy MŽP tato povinnost nastává pouze u těch povinných osob, které dodávaly své výrobky na spotřebitelský trh, a tomuto je postup ČIŽP podřízen. ČIŽP provedla i mnoho kontrol s nulovým výsledkem, kdy až na místě zjistila, že kontrolovaný subjekt tuto povinnost neměl.

Při výběru kontrolovaných subjektů byly zjištěny další skutečnosti, které kontrolní činnost znesnadňují a bilanci zpětného odběru znehodnocují. Jsou závislé především na druhu jednotlivých komodit. Celým systémem ZOV se však táhne jako červená nit jednak nemožnost kontrolovat nakládání s odebranými výrobky, které nepodléhají žádné evidenci, jednak neexistence stanovené vazby mezi povinou osobou a posledním prodejcem, probíhá-li předání výrobku přes síť několika distributorů.

Přehled komodit

Galvanické články a baterie

Je vytvořen sdružený systém pro sběr, kterého se účastní zatím všichni hlavní dovozci a výrobci. V systému není mnoho dalších dodavatelů této komodity, baterie jsou však odebírány od spotřebitelů bez ohledu na značku. Je však důležité, že nefunguje zcela sběr ze strany spotřebitelů, kteří vytvořené podmínky nevyužívají a počet odebraných baterií je poměrně nízký. V ČR je zařízení na zpracování použitých galvanických článků, které je schopno zpracovat menší množství baterií některých druhů.

Elektrické akumulátory

Je vytvořen systém pro sběr akumulátorů, kterého se účastní zatím všichni hlavní dovozci a výrobci. Systém je založen na komerční bázi (vytvořili jej zpracovatelé použitých akumulátorů) a je funkční v celém rozsahu, tj. i ze strany spotřebitelů (popř. uživatelů). Akumulátory byly takto sbírány již před platností § 38 zákona. V ČR je zařízení na zpracování použitých akumulátorů, jak Pb, tak NiCd.

Minerální oleje

Zpětný odběr pro spotřebitele je zajišťován jednotlivými povinnými osobami, ale ze strany spotřebitelů je využíván minimálně. U této komodity probíhá nakládání s použitými oleji více v režimu odpadů. Oleje byly a jsou spalovány v různých kotlích, popř. jsou upravovány na palivo. Z hlediska kontrol je též obtížná situace při častých změnách majitelů společností a nejasnosti v ustanovení vyhlášky č. 237/2002 Sb., která určují druhy olejů spadajících do ZOV. V ČR není zařízení na zpracování použitých olejů, pouze na jejich úpravu.

Výbojky a zářivky

Je vytvořen sdružený systém pro sběr, kterého se účastní zatím všichni hlavní dovozci a výrobci. Systému se účastní jak fyzické osoby - spotřebitelé, tak zejména podnikatelské subjekty, zpravidla servisní firmy. Velká část této komodity je využívána podnikatelskými subjekty, které nejsou podle výkladu zákona spotřebiteli. Při ZOV nejsou rozlišovány. V ČR je zařízení na zpracování použitých výbojek a zářivek.

Pneumatiky

Velcí dodavatelé mají ve svých provozovnách zaveden systém ZOV. Horší je situace u menších neautorizovaných prodejen a autovrakovišť, kde chybí možnost kontrolovat množství odebraných výrobků z toho důvodu, že neexistuje povinnost evidence, a tak je možno se části z odebraných pneumatik nekontrolovatelně zbavit. V ČR je zařízení na zpracování použitých pneumatik, a to jak na výrobu drtí, tak protektorů. Velká část jde na energetické využití. V současnosti v určitých obdobích použité pneumatiky na trhu s odpady dokonce chybí.

Chladničky používané v domácnosti

Zde je hlavním problémem životnost této komodity, protože i když jsou současní dodavatelé ochotni prodávat výrobky výměnným způsobem, ne vždy jsou ochotni odebrat starou ledničku jiného výrobce. Tento problém však bude existovat vždy, neboť jen velcí výrobci "přežijí" své výrobky. Ke sběru takových ledniček je vytvářen systém sběru sdružením výrobců a dovozců, který by měl řešit právě problematiku historického elektrošrotu. V ČR jsou zařízení na zpracování použitých chladniček, a to jak stacionární, tak mobilní.

V roce 2004 bylo dosud kontrolováno zhruba 30 subjektů, některé z nich byly kontrolovány v několika provozovnách. Bylo zahájeno 14 správní řízení, z nichž je 12 pravomocných a výše pokut činila 165 000 Kč. Další kontroly budou ukončeny v 1. čtvrtletí roku 2005. Jejich výběr byl prováděn ve spolupráci s MŽP na základě množství dovezených výrobků a jejich podílu na celkovém množství.

AUTOR: Eva Rolečková,
Česká inspekce životního prostředí
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí