zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Univerzální vozidlo přineslo vyšší efektivitu

08.02.2005
Odpady
Univerzální vozidlo přineslo vyšší efektivitu
Díky tlaku legislativy se v obcích stále častěji a více třídí papír, plasty, barevné a bílé sklo i tzv. nápojové kartony a úměrně tomu se rozrůstá také počet nádob na tříděný sběr.
Společnosti poskytující služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem musí neustále usilovat o jejich zlepšení, a to nejen kvůli tlaku konkurence, ale také proto, aby zvyšovaly celkovou efektivitu vlastní činnosti. Tyto důvody vedly naši společnost k zakoupení univerzálního svozového vozidla, jehož nasazení do provozu provází řada finančních i nefinančních přínosů.

Při poskytování služeb v odpadovém hospodářství se firmy obvykle orientují na dva základní segmenty trhu - komunální sféru (obce a města v regionu) a ostatní podnikatelské subjekty. Z těchto dvou skupin pocházejí významní externí zákazníci obchodní společnosti.

Díky tlaku legislativy se v obcích stále častěji a více třídí papír, plasty, barevné a bílé sklo i tzv. nápojové kartony a úměrně tomu se rozrůstá také počet nádob na tříděný sběr. V naší svozové oblasti se počet kontejnerů významně zvýšil již v roce 1999 a od té doby neustále roste. Z celkového počtu typu 580 nádob na tříděný sběr v naší svozové oblasti je 560 kontejnerů typu "zvon" o obsahu 1,1 a 2,1 m3 se spodním výsypem, zbytek jsou 1100litrové kontejnery s horním výsypem. V posledních třech letech se ve svozové oblasti stále více využívá systém sběru barevně rozlišených plastových pytlů, a to zejména v obcích a v zástavbě rodinných domů.

ODHALENÉ NEDOSTATKY

Nádoby se spodním výsypem (zvony) se dříve vyzvedávaly pomocí dvou kontejnerových vozidel vybavených tzv. hydraulickou rukou. Odpad byl z nádob volně vysypán do velkoobjemového kontejneru umístěného na vozidle a pak odvážen na dotřídění. Méně frekventované nádoby s horním výsypem (používané pro tříděný sběr) musely být obsluhovány pouze svozovým vozidlem s lineárním stlačováním, které je běžně používáno na svoz směsného komunálního odpadu.

Dokud byl ve svozové oblasti rozmístěn menší počet nádob se spodním výsypem a navíc byl koncentrován převážně ve městě Hodoníně a jeho nejbližším okolí, byl provozovaný systém svozu vytříděných odpadů celkem efektivní, a to jak pro zákazníky, tak pro svozovou společnost. S pořizováním a rozmísťováním dalších nádob na tříděný sběr začal systém svozu vykazovat určité nedostatky. Postupně se totiž začalo přepravovat stále menší množství vytříděného odpadu (zejména plastů), a to i při úplném vytížení kapacity vozidel. Na jednorázový svoz všech naplněných nádob z regionu bylo třeba velké množství ujetých kilometrů - minimálně 100 až 120 kilometrů jedním vozidlem na svoz průměrných 300 kg plastů. K tomu je třeba připočítat časovou náročnost způsobenou relativně vysokými dojezdovými vzdálenostmi.

Při svozu vytříděného papíru a plastů byla (zejména při častém větrném počasí) nutná přítomnost závozníka, který práci urychloval tím, že pomáhal při vysypání nádob do kontejneru a volně ložený odpad zajišťoval plachtou, což samozřejmě zvyšovalo náklady na svoz. Zákazníkům se fakturovaly ujeté kilometry, takže s rozšiřujícím se tříděním rostly obcím vzdálenějším od sídla společnosti náklady na svoz vytříděných komodit (zejména plastů a papíru) rychleji než náklady obcím bližším. Kvůli omezené kapacitě vozidel a zvyšujícímu se množství vytříděného odpadu nebyla společnost schopna obsloužit další zákazníky, což brzdilo její další rozvoj.

PRO HORNÍ I SPODNÍ VÝSYP...

Z výčtu nedostatků původního systému svozu vytříděných komodit je zřejmé, že tento systém vyžadoval radikální změnu. Svozová společnost ji řešila pořízením univerzálního svozového vozidla, které umí zajistit stlačení jednotlivých druhů odpadů již na svozové trase, ale hlavně je vybaveno kromě klasického vyklápěče pro nádoby s horním výsypem také hydraulickou rukou schopnou obsluhovat nádoby se spodním výsypem (případně i jiné typy).

Jde o klasické svozové vozidlo s lineárním stlačováním s objemem nástavby 22 m3. Takto konstruované vozidlo je schopno obsloužit veškeré nádoby v regionu o objemu do zhruba 2,5 m3.

CENY ZA SBĚR A SVOZ KLESLY

Díky možnosti sběru a svozu vytříděných komodit z různých typů nádob včetně pytlů na jedné svozové trase se zvýšilo přepravované množství vytříděných odpadů. Při vysypávání nádob se spodním výsypem větrné počasí už nezpomaluje manipulaci. Snížil se počet ujetých kilometrů spojených zejména se sběrem plastů a papíru, a tím klesly celkové náklady, resp. ceny za sběr a svoz. Například na jednorázovém vývozu plastů z jihovýchodní oblasti regionu se snížil počet ujetých kilometrů o zhruba 120 proti původnímu způsobu vývozu kontejnerovými vozidly, protože do regionu se nyní zajíždí pouze jednou, zatímco dříve čtyřikrát. Nebylo ani nutné vyměnit stávající typy barevných nádob, na které už jsou občané zvyklí, což uvolnilo prostředky pro zvyšování počtu nádob na tříděný sběr v obcích a zavádění tříděného sběru i v těch obcích, které jej dosud neprováděly. Podařilo se také získat nové zákazníky, kteří vlastní nádoby se spodním výsypem a dříve měli smlouvu s jinou společností. Díky tomu se uvolnila kapacita stávajících kontejnerových vozidel s hydraulickou rukou pro jiné typy služeb a jiné zákazníky, čímž se v oblasti kontejnerové přepravy zvýšily tržby a zlepšilo se image společnosti

Došlo také k úspoře mzdových nákladů, protože při svozu tříděného odpadu může speciální svozové vozidlo obsluhovat pouze řidič, navíc vozidlo může pracovat na dvě směny (svoz směsného komunálního odpadu v 1. směně a vytříděných složek ve 2. směně).

AUTOR: DANUŠE NOVÁKOVÁ
TESPRA Hodonín, s. r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí