zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program revitalizace říčních systémů

21.02.2005
Voda
Program revitalizace říčních systémů
Cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem
Spolufinancování z programu: až do výše 100%

Žadatel: vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají být revitalizační opatření provedena, správce toku nebo nájemce pozemků nebo nestátní nezisková organizace, a to vždy s písemným souhlasem vlastníka , žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická

Účel podpory: cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Program by měl napomáhat zvýšení biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program se soustředí na revitalizace přirozené funkce vodních toků, zakládání a revitalizaci prvků ÚSES vázaných na vodní režim, odstraňování příčných překážek na tocích, revitalizaci retenčních schopností krajiny a výstavbu a obnovu ČOV a kanalizací včetně zakládání umělých mokřadů

Organizační zabezpečení: žádosti se předkládají na sběrná místa (místně příslušná střediska Agentura ochrany přírody a krajiny)

Uzávěrka: příjem žádostí průběžně

Trvání programu: po dobu platnosti „dokumentace programu včetně pravidel“ .

Ostatní: na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok, poskytování finančních příspěvků je upraveno pravidly MŽP.

Dokumenty:
Tato Pravidla upravují postup při uplatňování žádostí o zařazení navrhovaných akcí do Programu revitalizace říčních systémů, způsob projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí