zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Organizovaný zločin v přepravě odpadů

03.03.2005
Odpady
Organizovaný zločin v přepravě odpadů

PRAHA - Sílí nelegální pohyb odpadů nejenom napříč evropským kontinentem, ale i do zemí, jako jsou například Indie, Pákistán nebo Nigérie. Velká Británie zveřejnila alarmující zprávu, podle níž bylo kolem 23 000 tun odpadu z elektrických a elektronických zařízení přepraveno do zemí mimo OECD na Dálném východě, na indický subkontinent, do západní Afriky a do Číny. A to bez povolení jejich agentur ochrany životního prostředí.

Tato závažná informace vyplynula ze sdělení Evy Rolečkové, tiskové mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jejímž ředitelem je Ing. Jan Slanec. Takovýto velice nebezpečný odpad může způsobit vážné potíže lidem i škody na životním prostředí, zvláště když je vyvážen do afrických či asijských států, kde není spolehlivým způsobem demontován a odstraňován. Vrámci IMPEL projektu - což je neformální síť inspekčních orgánů Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí, včetně Norska - orientovaného na kontroly evropských přístavů, bylo zjištěno, že přibližně 20 procent kontrolovaných lodí převáželo po moři odpad nelegálně. Většina odpadu pocházela z domácností. Navíc přibývá alarmujících důkazů o zapojení mezinárodního organizovaného zločinu do této sféry! Není proto divu, že experti z inspekčních orgánů EU považují nelegální přepravu odpadů za skutečnou hrozbu, dotýkající se celé Evropy. A bijí na poplach!

Neutěšená situace s odpadem si tudíž podle vyžaduje koordinovanou a ráznější reakci orgánů z celé EU, majících na starosti životní prostředí. Proto IMPEL podle Rolečkové připravuje v součinnosti s ČIŽP a partnerskými organizacemi z Nizozemí, Velké Británie, Německa, Malty, důležitou mezinárodní konferenci. Bude se konat letos v Praze od 16. do 18. března. Jejím hlavním smyslem je nalézt cesty k posílení a zefektivnění spolupráce mezi orgány ochrany životního prostředí a dále orgány inspekčními, policejními a celními v odhalování a postihu nelegálního nakládání s odpady v mezinárodním měřítku. Na tomto mezistátním rokování by měla být dosažena shoda na prioritách a na odpovídajícím rozdělení lidských a finančních zdrojů, které by měly vést k nápravě nynějšího stavu a naplnění povinností, vyplývajících z nařízení číslo 259/93 EU -o dozoru nad přepravou odpadů v rámci evropského společenství.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí