zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora poradenství v oblasti ochrany prostředí a welfare (2005)

11.03.2005
Voda
Zemědělství
Podpora poradenství v oblasti ochrany prostředí a welfare (2005)
Ochrana vod před znečištěním je důležitou součástí tzv. standardů EU , jejichž plnění bude podmínkou pro platby a dotace do zemědělství.

 Ochrany vod se přímo týkají tři z devatenácti požadovaných předpisů: 91/676/EHS ("nitrátová směrnice"), 80/68/EHS ("ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami") a 86/278/EHS ("využití kalů z ČOV"). Požadavky uvedených předpisů jsou již součástí české legislativy - vodního zákona (č. 254/2001 Sb.), zákona o hnojivech (č. 156/1998 Sb.) a zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.).

Stejně jako v roce 2004, mohou i v roce 2005 zemědělci využít poradenských služeb s podporou státu ("state aid"). Nedávno vydané Zásady  http://www.mze.cz/attachments/Zasady_2005.rtf  , kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací na základě § 2  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2005 totiž umožňují čerpat dotaci až do výše 80 % na poradenské služby související s prosazováním principů ochrany životního prostředí v zemědělské praxi  (dotační program 9.F). Podrobnosti jsou na adrese http://www.agroporadenstvi.cz, rubrika "9.F".

Předmětem dotace je zemědělské poradenství poskytované v průběhu roku poradci vedenými  v Registru poradců MZe a zaměřené na:

a) zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních předpisů vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod, b)zhodnocení zemědělského podniku z hlediska welfare hospodářských zvířat,

c) splnění podmínek pro ekologický způsob hospodaření vyplývajících ze zákona č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91,

d) zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku (tento podprogram nabude platnosti až po schválení Evropskou komisí),

e) regionální přenos informací o realizaci Společné zemědělské politiky, zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (tento podprogram nabude platnosti až po schválení Evropskou komisí). 

O podporu se hlásí zemědělské podniky, nejpozději do 31.3.2005. Pro poradce, kteří budou poskytovat tyto poradenské služby, jsou k jednotlivým bodům připraveny semináře. První seminář se konal 9.2.2005 v ÚZPI Praha, se zaměřením na ochranu vod (9.F.a) a ekologické zemědělství (9.F.c).

Autor článku: Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV Praha - Ruzyně

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí