zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr - Studie o racionalizaci a zjednodušení environmentálních regulačních požadavků platných pro společnosti

24.03.2005
Obecné
Tendr - Studie o racionalizaci a zjednodušení environmentálních regulačních požadavků platných pro společnosti
* Referenční číslo: 
TE200554540
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54540 
 
* Datum uzávěrky:  
02.05.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 57 
 
* Obor dle celního sazebníku:

Brusel: Studie o racionalizaci a zjednodušení environmentálních regulačních požadavků platných pro společnosti

2005/S 57-054328

Vyhlášení zakázky

Služby

Vztahuje se na tuto zakázku Mezivládní dohoda o zadávání veřejných zakázek (GPA)? Ano.

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání a průmysl, k rukám: Michel Catinat, Rue de la Science 15 6/35, B-1049 Brusel. Tel.: 02/295.51.30. Fax: 02/299.19.25. E-mail: Entr-competitiveness-sustainable-dev@cec.eu.int
I.2) Adresa, na které lze získat další informace:
Viz příloha A.
I.3) Adresa, na které lze získat dokumentaci:
Viz příloha A.
I.4) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
Viz příloha A.
I.5) Druh zadavatele:
Instituce EU.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Druh zakázky na práce (pokud se jedná o zakázku na práce)
II.1.2) Druh zakázky na dodávky (pokud se jedná o zakázku na dodávky)
II.1.3) Druh zakázky na služby (pokud se jedná o zakázku na služby):
Kategorie služeb 10.
II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu?
Ne.
II.1.5) Název přidělený zakázce zadavatelem:
"Studie o racionalizaci a zjednodušení environmentálních regulačních požadavků platných pro společnosti."
II.1.6) Popis/předmět zakázky:
Cílem studie je přispět k "Nejlepšímu projektu" generálního ředitelství pro podnikání a průmysl "Studie o racionalizaci a zjednodušení environmentálních regulačních požadavků".
Studie vyhodnotí národní a regionální iniciativy k zjednodušení požadavků vztahujících se k inveronmentálním aspektům společností a na základě této informace budou určeny nezbytná kritéria k poskytnutí řady doporučení osvědčených / pokrokových metod k zjednodušení způsobu regulačních opatření, kterými se řídí společnosti v oblasti environmentální politiky. Rozpočet pro studii je stanoven na maximálních 95 000 EUR.
II.1.7) Místo prací, místo dodání nebo provedení:
Místem provádění prací budou prostory dodavatele služeb nebo jakékoliv jiné místo uvedené v nabídce mimo prostory Komise.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
74131100.
II.1.8.2) Další příslušná nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.10) Budou přijímány varianty:
Ne.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Cena služby bude činit nanejvýš 95 000 EUR.
II.2.2) Opce. Popis a čas, kdy mohou být vykonány
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:
Doba v měsících: 7.

Oddíl III: Právní, hospodářské, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na příslušná ustanovení:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.3) Právní forma, kterou má mít skupina dodavatelů, zhotovitelů nebo poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Informace týkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení minimální požadované hospodářské, finanční a technické kapacity:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.1.1) Právní postavení - požadovaný způsob prokázání:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.1.2) Hospodářská a finanční kapacita - požadovaný způsob prokázání:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.1.3) Technická kapacita - požadovaný způsob prokázání:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.3) Podmínky týkající se pouze zakázek na služby
III.3.1) Je poskytování služby vyhrazeno určitému povolání?
Ne.
III.3.2) Musí právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci pracovníků odpovědných za provedení zakázky?
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.1.1) Byli zájemci již vybráni?
Nehodící se.
IV.1.2) Odůvodnění volby urychleného řízení
IV.1.3) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.1.3.1) Vyhlášení předběžných informací týkající se stejné zakázky:
Nehodící se.
IV.1.3.2) Jiná předchozí zveřejnění
IV.1.4) Předpokládaný počet dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídek
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky:
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené zadavatelem:
Výzva k podání nabídek ENTR/05/002
IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:
Lze získat do: 25.4.2005.
IV.3.3) Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast:
2.5.2005.
IV.3.4) Odeslání výzev k podání nabídek vybraným uchazečům
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština.
IV.3.6) Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
8 měsíců od uzávěrky určené pro přijetí nabídek.
IV.3.7) Podmínky pro otevření nabídek
IV.3.7.1) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek:
Otevírání nabídek se může účastnit jeden oprávněný zástupce od každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit otevírání, se žádají, aby oznámili svůj záměr zasláním faxu nebo e-mailu alespoň 48 hodin předem na adresu uvedenou v bodě 1.6. Toto sdělení musí být podepsané oprávněným úředníkem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče.
IV.3.7.2) Datum, čas a místo:
Den: 11.5.2005. Čas: 11.00.
Místo: Viz specifikace nabídkového řízení.

Oddíl VI: Další informace

VI.1) Je toto vyhlášení nepovinné?
Ano.
VI.2) Popřípadě uveďte, zda je tato veřejná zakázka opakovaná a uveďte odhadované datum zveřejnění dalších vyhlášení
VI.3) Vztahuje se zakázka k projektu/programu financovanému z prostředků EU?
Ano.
MAP Projekt 3.4/2004 - Rozhodnutí Komise ze dne 6. 7. 2004.
Rozhodnutí Rady 2000/819/EC.
VI.4) Další informace
VI.5) Den odeslání tohoto vyhlášení:
10.3.2005.

Příloha A

I.2) Adresa, na které lze získat další informace:
Evropská komise, generální ředitelství pro podnikání a průmysl, jednotka B.4, aspekty konkurenceschopnosti udržitelného rozvoje, k rukám: Elisabeth Martin, rue de la Science 15 - 6/12, B-1049 Brusel. Tel.: 32.2.295.55.49. Fax: 32.2.299.19.25. E-mail: Entr-competitiveness-sustainable-dev@cec.eu.int.
I.3) Adresa, na které lze získat dokumentaci:
Evropská komise, generální ředitelství pro podnikání a průmysl, jednotka B.4, aspekty konkurenceschopnosti udržitelného rozvoje, k rukám: Elisabeth Martin, rue de la Science 15 - 6/12, B-1049 Brusel. Tel.: 32.2.295.55.49. Fax: 32.2.299.19.25. E-mail: Entr-competitiveness-sustainable-dev@cec.eu.int.
I.4) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky / žádosti o účast:
Evropská komise, generální ředitelství pro podnikání a průmysl, jednotka B.4, aspekty konkurenceschopnosti udržitelného rozvoje, k rukám: Camilla Wilander, rue de la Science 15 - 6/9, B-1049 Brusel.Tel.: 32.2.295.69.59. Fax: 32.2.299.19.25. E-mail: Entr-competitiveness-sustainable-dev@cec.eu.int.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí