zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Termíny pro naplňování cílů stanovených zákonem č.7/2005 Sb.

11.04.2005
Odpady
Termíny pro naplňování cílů stanovených zákonem č.7/2005 Sb.
Stát zajistí, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo roční průměrné míry sběru elektrozařízení z domácností ve výši minimálně 4 kg na jednoho obyvatele..
  • výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh po 13. srpnu 2005 musí být jasně identifikovatelný podle značky na zařízení;
  • výrobci musí vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem pro označení elektrického a elektronického zařízení;
  • nejpozději od 13. srpna 2005 musí být výrobci zajištěn oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ a OEEZ;
  • nejpozději od 1. ledna 2009 musí výrobci zajistit splnění cíle pro využití, opětovné použití a materiálové využití uvedené v tabulce 1;

Tab. 1 Požadavky na využití, opětovného použití a materiálové využití v jednotlivých skupinách elektrozařízení

Skupiny elektrozařízení

Využití

(%)

Opětovné použití a

materiálové využití (%)

1.

Velké domácí spotřebiče

80

75

2.

Malé domácí spotřebiče

70

50

3.

Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

75

65

4.

Spotřebitelská zařízení

75

65

5.

Osvětlovací zařízení

70

50

5a

Plynové výbojky

neuvedeno

80

6.

Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

70

50

7.

Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

70

50

8.

Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

neuvedeno

neuvedeno

9.

Přístroje pro monitorování a kontrolu

70

50

10.

Automaty

80

75

stát zajistí, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo roční průměrné míry sběru elektrozařízení z domácností ve výši minimálně 4 kg na jednoho obyvatele Termín stanovený směrnicí 2002/96/ES pro zajištění cíle zpětného odběru elektrozařízení a platný pro členské státy původní patnáctky je do 31.12.2006. České republice byla schválena tzv. derogace tj. prodloužení termínu pro splnění požadavků stanovených směrnicí. Viz příloha s Rozhodnutím Komise.

RozhodnutiRady ze 30.3.2004 o derogaci ze směrnice 2002/96/EC (pdf, 97 kB)

Od 1. července 2006 nebudou nová EEZ uváděná na trh obsahovat: olovo, rtut´, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromovaný difenyléter, až na výjimky.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí