zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva 2005 České republiky

10.05.2005
Voda
Zpráva 2005 České republiky
Dle požadavků článku 15 Rámcové směrnice pro vodní politiku ES 2000/60/ES (Rámcová směrnice (pdf, 1300 kB) měly členské státy povinnost předložit Evropské komisi souhrnné zprávy o oblastech povodí do 22. března 2005.
Česká republika v rámci implementace Rámcové směrnice splnila svou povinnost zasláním Zprávy 2005 (interaktivní podoba Zprávy 2005 zde).
Tato zpráva je souhrnnou národní zprávou o charakterizaci oblastí povodí. Obsahuje výsledky vzniklé při vymezení a inventarizaci vodních útvarů, zhodnocení dopadů lidské činnosti na jejich stav a zpracování první fáze ekonomické analýzy užívání vody. Je společnou, formálně i metodicky jednotně zpracovanou zprávou za národní části tří mezinárodních oblastí povodí zasahujících na území České republiky (Dunaj, Labe a Odra (jpg, 277 kB).
V souladu s celou řadou zahraničních i vlastních metodik a doporučení byly provedeny potřebné činnosti počínaje vymezením vodních útvarů povrchových a podzemních vod, přes formulaci pracovních definic dobrého stavu těchto útvarů v bohaté škále jejich typů. Byla provedena analýza vlivů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod Za současných podmínek i ve výhledu k roku 2015, včetně příslušné ekonomické analýzy s využitím tzv. základních scénářů.
Práce vyústily do identifikace vodních útvarů, u nichž existuje riziko, že pokud nebudou provedena příslušná opatření, nemusí v nich být dosaženo v roce 2015 dobrého stavu – tzv. „rizikových vodních útvarů“. To je prakticky jeden z nejvýznamnějších výstupů pro navazující práce. Byly také provedeny všechny potřebné práce požadované pro chráněná území (založen „registr chráněných území“). Výsledky obsažené ve zprávě i množství podkladů připravených při jejím zpracování jsou významným a nezbytným podkladem pro navazující práce při přípravě plánů oblastí povodí.
Národní zpráva o charakterizaci oblastí povodí zpracovaná za Českou republiku, resp. její podklady se staly také podkladem pro české části zpráv zejména dvou mezinárodních komisí pro ochranu řek Labe a Odry, zpráva za mezinárodní oblast povodí Dunaje využila podkladů národní zprávy za ČR v menší míře. Práce řídily společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství a hlavními zpracovateli podkladů a vlastní zprávy byly Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, státní podniky Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Ohře a Povodí Vltavy a významně se na těchto činnostech podílely i další odborné instituce, zejména Agentura ochrany přírody a krajiny a Český hydrometeorologický ústav.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí