zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Realizační program ČR č. 2 – odpady ze zdravotnictví

19.05.2005
Odpady
Realizační program ČR č. 2 – odpady ze zdravotnictví
Odpad ze zdravotnických zařízení je dle EU pokládán za prioritní tok odpadu vzhledem ke své rozmanitosti a komplikovanosti složení, ale především k potencionálnímu nebezpečí, které představuje pro zdraví lidí a životní prostředí, včetně rizika infekce

Realizační program pro odpady ze zdravotnictví byl zpracován v souvislosti s Nařízením vlády č. 197/2003 Sb. ze dne 4.6.2003 , o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Dalším podnětem pro jeho zpracování bylo prohlášení Rady ES ze dne 7. května 1990 podle kterého je nutno regulovat nakládání se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Odpad ze zdravotnických zařízení je dle EU pokládán za prioritní tok odpadu vzhledem ke své rozmanitosti a komplikovanosti složení, ale především k potencionálnímu nebezpečí, které představuje pro zdraví lidí a životní prostředí, včetně rizika infekce.

V souladu s těmito dokumenty je nutno vytvořit v České republice regulovaný systém pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho odstranění a tím minimalizovat riziko pro pracovníky, kteří s odpadem nakládají a snižovat riziko pro životní prostřed a zdraví lidí.

Cílem druhé etapy realizačního programu pak bylo zpracovat podklady pro doplnění současných legislativních nástrojů a rozpracování vybraných opatření která byla navržena pracovním týmem k realizaci. Šlo především o zpracování návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb., a zmocnění pro MŽP a MZ k vypracování vyhlášky o nakládání s odpady ze zdravotnictví, návrhu vyhlášky o nakládání s odpady ze zdravotnictví, metodiku šetření o množství a nakládání s odpady ze zdravotnictví, které vznikají u drobných původců, kteří nemají ohlašovací povinnost, metodiku šetření o materiálovém složení nebezpečného odpadu ze zdravotnictví a kvantifikaci jeho jednotlivých složek, metodiku šetření zaměřeného na ekonomické náklady jednotlivých způsobů odstraňování odpadů ze zdravotnictví a jejich dopad na zdraví lidí a složky životního a pracovního prostředí a zmapování rozmístění a vyhodnocení současného stavu používání alternativních způsobů úpravy a odstraňování odpadů ze zdravotnictví.

Závěrečná zpráva (pdf, 263 kB)
Souhrn (pdf, 103 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí