zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajský úřad povolil provoz, který je zdrojem úniků toxických látek

08.06.2005
IPPC
Krajský úřad povolil provoz, který je zdrojem úniků toxických látek

ÚSTÍ NAD LABEM - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal integrované povolení pro zařízení Spolchemie „Provoz EPITETRA“. Sdružení Arnika a Občanská liga Ústí nad Labem (1) se proti vydanému povolení ihned odvolala k Ministerstvu životního prostředí. Provoz EPITETRA je zvlášť velkým zdrojem znečišťování ovzduší a zdrojem úniků perzistentních organických látek - takzvaných POPs (2). Spolchemie má rovněž problémy s bezpečností a většina jejího zařízení je na hranici životnosti. „Povolit provoz takového zařízení považujeme za hazard a nepřiměřené riziko pro obyvatele města Ústí nad Labem, zvlášť, když není zajištěna ani jeho důsledná kontrola,“okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová ze sdružení Arnika.

EPITETRA je jedním z provozů Spolchemie odpovědných mimo jiné za emise hexachlorbenzenu (3) do ovzduší. Nedávný mezinárodní průzkum (4) ukázal, že vejce slepic z malochovů v sousedství Spolchemie byla touto látkou silně kontaminována. Vejce z Ústí nad Labem byla v první pětce nejvíce zatížených vzorků (5). Vysoké koncentrace hexachlorbenzenu byly u Spolchemie zjištěny také v říčních sedimentech.

Krajský úřad Ústeckého kraje navíc vydal integrované povolení na zařízení, které je provozováno v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a které patří mezi nejnebezpečnější ve Spolchemii. Úřad povolení vydal, aniž by stanovil emisní limity pro spalovnu odpadních chlorovaných uhlovodíků, což jsou látky patřící mezi nejškodlivější POPs (hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly-PCB). Ze žádosti o vydání integrovaného povolení je patrné, že zdrojem perzistentních organických látek jsou také biologická čistírna odpadních vod a stáčení odpadních frakcí. Ani pro tato zařízení nebyly stanoveny emisní limity HCB či PCB.

Dosavadní analýzy ukazují, že životního prostředí je v Ústí nad Labem trvale zatěžováno toxickými látkami. „Povolení provozu zdrojů znečištění bez toho, aniž by byla předem komplexně vyhodnocena celková zátěž obyvatel města Ústí nad Labem, to je od úřadu vyloženě nezodpovědnost. Překvapující je také skutečnost, že vyjádření Krajské hygienické stanice a České inspekce životního v rámci řízení o povolení byla prakticky bez připomínek.“ uvedl Ing.arch. Jaromír Veselý z Občanské ligy.


Poznámky k textu:

1.      Občanská liga Ústí nad Labem - nezávislé občanské sdružení

2.      POPs - perzistentní organické látky. Jsou to toxické látky, které dlouho přetrvávají     v životním prostředí a jsou bioakumulativní tj. hromadí se v živých organismech a to především v jejich tukových tkáních. Způsobují poruchy hormonálního a reprodukčního systému, část z nich jsou karcinogeny, jiné poškozují plod nenarozeného dítěte. Mezi tyto látky patří např.: DDT, lindan, polychlorované bifenyly (PCBs), hexachlorbenzen a další. POPs patří díky svým vlastnostem mezi nejnebezpečnější sloučeniny, jaké kdy člověk stvořil.

3.      Hexachlorbenzen (HCB) se vyráběl dříve jako pesticid anebo pro technické využití, či vznikal jako vedlejší nechtěný produkt. Dodnes vzniká jako meziprodukt ve Spolchemii v Ústí nad Labem (výroba epichlorhydrinu). Podobně jako dioxiny anebo PCBs vzniká také jako nezamýšlený vedlejší produkt například při spalování chlorovaných látek. Svými účinky na lidské zdraví je srovnatelný s PCBs a dioxiny - působí negativně na imunitní a hormonální systém člověka. Spolchemie na počátku 90.let prezentovala hexachlorbenzen jako těžce rozpustnou, téměř neškodnou látku.

4.      Vejce z Ústí nad Labem byla testována v rámci mezinárodního projektu Keep the Promise, Eliminate POPs“, na němž Arnika spolupracovala se sítí IPEN. Průzkumu se zúčastnilo 17 zemí čtyř kontinentů. Projekt přinesl alarmující výsledky svědčící o tom, že slepičí vejce jsou kontaminována toxickými látkami na celém světě. Česká republika přitom patřila k těm nejhorším z hlediska HCB a PCB. Viz tisková zpráva Arniky ze dne 26. dubna 2005. Viz http://www.arnika.org/tz.shtml?x=233207

Studie „The Egg Report“ a „The Next Generation of POPs: PBDEs and Lindane“ včetně grafů lze najít v anglickém jazyce ke stažení zde: http://www.oztoxics.org/ipepweb/

Tisková zpráva sdružení Arnika a občanské ligy ústí nad labem

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí