zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo spalovně zrušilo integrované povolení

15.06.2005
Odpady
IPPC
Ministerstvo spalovně zrušilo integrované povolení

LIBEREC – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhovělo odvolání sdružení Arnika a sdružení Lidé pro Liberec a zrušilo spalovně Termizo, a.s., integrované povolení vydané Krajským úřadem Libereckého kraje. MŽP povolení vrátilo k novému projednání.

Jedním z důvodů zrušení integrovaného povolení bylo, že se spalovna Termizo snažila toto povolení získat pro „energetické využití odpadu“. „Zákon o integrované prevenci však takovou formulaci vůbec nezná. Integrované povolení může být podle zákona č. 76/2002 Sb.  vydáno pouze na zařízení na spalování komunálního odpadu a ne na zařízení k jeho energetickému využití. Provozovatelé spaloven však toto označení prosazují, neboť na jeho základě by se mohli pokusit dovážet odpady do spalovny ze zahraničí. Termizo takový pokus již učinilo. MŽP ho však zamítlo,“ vysvětlil Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

Další výhrada ministerstva se týkala skutečnosti, že spalovna využívá směs popílků (kontaminovaných dioxiny) a škváry k výrobě směsi, kterou pak prodává jako stavební materiál. „MŽP požaduje, aby provozovatel splnil nové požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 z 29. dubna 2004. Na základě tohoto nařízení by v letošním roce měly být stanoveny podmínky, na základě kterých by spalovna výrobu směsi měla přehodnotit. Certifikát na rekultivační směs by měl být přehodnocen i na základě českách norem. Od 1. ledna 2005 se totiž popílky ze spaloven nesmí do stavebních výrobků používat,“ sdělil Havel.

Ministerstvo také požaduje, aby spalovna předložila aktuální rozptylovou studii, která by odpověděla na otázku, zda spalovna má či nemá přeshraniční vliv.

Další pochybení MŽP shledalo při specifikaci limitů k vypouštění vod do kanalizace. MŽP požaduje, aby krajský úřad Termizu stanovil limity pro jednotlivé toxické látky, které spalovna vypouští do odpadních vod.

Dřívější vydané tiskové zprávy naleznete na:

http://bezjedu.arnika.org/horka-mista/liberec/novinky.shtml?x=213582

http://www.arnika.org/tz.shtml?x=213131

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí