zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otázky kolem POH obce

20.06.2005
Odpady
Otázky kolem POH obce
Za mimořádné situace, kterou původce nemůže ovlivnit, se nedá hovořit o "produkci" odpadu.
Plán odpadového hospodářství (POH) zpracovává obec, pokud ročně vyprodukuje více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. Mohou však nastat situace, jako jsou povodeň, krupobití či jiná živelní pohroma a produkce odpadu se jednorázově a enormně zvýší. Obec pak může překročit limit pro zpracování POH, ač ho jinak běžně nedosahuje. Musí za těchto okolností obec vypracovat svůj plán odpadového hospodářství?

Z paragrafu 44 zákona o odpadech (číslo 185/2001 Sb.) vyplývá, že povinnost zpracování POH se vztahuje k běžné roční produkci odpadu. Za mimořádné situace, kterou původce nemůže ovlivnit, se však nedá hovořit o "produkci" odpadu. Není tudíž důvod vtáhnout na nárazově vzniklý odpad limity pro vypracování plánu odpadového hospodářství POH. To však neznamená, že by se obec nemusela o takový odpad náležitým způsobem postarat.

Jiná situace nastává, pokud obec překračuje zákonné limity pro zpracování POH původce jen v některých letech, například v důsledku větší stavby, terénních úprav a podobně.

V takovém případě je rozhodující termín, kdy byla vyhlášena závazná část plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změna. Opět paragraf 44 (odst. 4 zákona o odpadech) říká, že POH zpracovává původce, který překračuje zákonné limity ke dni vyhlášení závazné části POH kraje (rozumí se tím datum vyhlášení obecně závazné vyhlášky kraje, ve které je publikována závazná část plánu odpadového hospodářství příslušného kraje). Pokud tedy obec v daném roce překračuje limit, vztahuje se na ni povinnost zpracovat POH.

Když překročí obec zákonný limit jindy, má podle zákona zpracovat svůj POH původce do jednoho roku od dosažení "limitní" produkce odpadů, bez ohledu na datum vyhlášení závazné části krajského POH.

Ačkoliv je obec podle zákona původcem komunálního odpadu, povinnost zpracovat POH původce je vymezena limity produkce ostatního a nebezpečného odpadu, tedy nejen komunálního. Obec proto musí zpracovat svůj plán odpadového hospodářství pro veškerý odpad, který v obci vzniká.

Do limitu se tak započítávají všechny odpady produkované obcí (tj. orgány obce) a odpady odložené občany na místech k tomu určených, což zahrnuje směsný a vytříděný komunální odpad odkládaný ve sběrných hnízdech a kontejnerech, odpady odkládané ve sběrných dvorech, odpady stavební, ze zeleně a další podle obecní vyhlášky o systému odpadového hospodářství v obci.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí