zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úřady třídí odpad, recyklovanému papíru se ale spíše vyhýbají

20.06.2005
Odpady
Úřady třídí odpad, recyklovanému papíru se ale spíše vyhýbají

PRAHA/NYMBURK – Pracovníci  středočeských úřadů třídí nejčastěji papír a plasty. Někde navíc i sklo, bioodpad (v Kutné Hoře), náplně kopírek (v Nymburku) či baterie (v Mladé Boleslavi). Úřady však jen v malé míře používají recyklovaný papír. Jen na dvou ze 14 oslovených úřadů přesahuje recyklovaný papír 50 % celkové spotřeby. Na většině úřadů to není   ani čtvrtina spotřebovaného papíru. Vyplynulo to z průzkumu, který na 14 městských úřadech (1) Středočeského kraje provedla Michaela Trejbalová z Nymburka v rámci kampaně Arniky Šetrné papírování.

Michaela Trejbalová písemně požádala největší radnice, aby jí odpověděly, zda používají recyklovaný papír, třídí odpady a zda používají výrobky s ekoznačkou či jiné životnímu prostředí příznivější výrobky. Cílem průzkumu Arniky je zjistit, zda se úřady chovají k životnímu prostředí šetrně či nikoliv.

„Nejlépe vyšla z průzkumu radnice města Beroun, která získala pomyslné první místo mezi středočeskými úřady,“ uvedla Michaela Trejbalová. Městský úřad v Berouně dle své odpovědi propaguje veřejně ekologický provoz i při jednáních s občany. Tento úřad byl rovněž jedním ze dvou (druhým je MěÚ Mělník), kde spotřeba recyklovaného papíru (2) přesahuje 50 %.

Z průzkumu dále vyplynulo, že jedna třetina (5 ze 14 úřadů) používá dle dotazníku certifikované Ekologicky šetrné výrobky (3) (nejčastěji mýdla a čisticí prostředky) a úsporné zářivky a žárovky. Čtyři další úřady používají alespoň úsporné zářivky a žárovky. „Používání těchto výrobků nesledujeme,“ zněla odpověď v Městci Králové. „Není nabídka, neovlivníme,“ odpovídal úředník za radnici města Kladno. „Výběr (nákup) není cílený,“ zaznělo z Příbrami.

Podrobnější údaje najdete v příloze (4).

Kontakt:

- Michaela Trejbalová, tel. 325 515 694 (10-13 hodin), e-mail: lesana@seznam.cz
- Milan Návoj, vedoucí kampaně Šetrné papírování, sdružení Arnika, tel. 222 781 471, mobil: 731 289 939, e-mail: milan.navoj@arnika.org

Poznámky a příloha:

(1) Získané údaje pocházejí z dotazníku, který Michaela Trejbalová zaslala 14 úřadům ve Středočeském kraji. Osloveny byly úřady: Magistrát města Mladá Boleslav, radnice statutárního města Kladno a městské úřady v Benešově, Berouně, Kolíně, Kutné Hoře, Lysé nad Labem, Mělníce, Městci Králové, Nymburce, Poděbradech, Příbrami, Rakovníku a Sadské. Zjištěné údaje se týkají roku 2004.

(2) Kancelářský papír A4, A3, recyklované obálky, tiskopisy, ubrousky a utěrky, toaletní papír, balicí papír, šanony a pořadače ad.

(3) Národní program označování Ekologicky šetrných výrobků:
http://www.ekoznacka.cz/

(4) Příloha – výsledky dotazníků:

1. Používáte recyklovaný kancelářský papír? (kanc. papír A4, kanc. papír A3, obálky, tiskopisy... )
2. Používáte jiný recyklovaný papír? (vizitky, ubrousky a utěrky, toaletní papír… )
3. Jak velké procento Vaší spotřeby tvoří recyklovaný papír?
4. Využíváte kancelářský papír oboustranně?
5. Třídíte na Vašem úřadě odpad? Jakým způsobem?
6. Jakým způsobem nakládáte s vytříděným odpadem?
7. Používáte výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek nebo jiné výrobky šetrné k přírodě?
8. Propagujete veřejně ekologický provoz své kanceláře?


Magistrát města Mladá Boleslav
1. Ne - Používáme jen obálky a tiskopisy.
2. Používáme dále toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a jiný odpad - baterie. Nádoby na plasty jsou v některém patře každé budovy /min. 1 nádoba/,  nádoby na baterie jsou v každé budově.
6. Plasty odváží každý týden firma COMPAG, papír odváží v pytlích každý týden firma COMPAG, baterie odváží firma COMPAG dle potřeby.
7. Ano - Používáme mýdla, čistící prostředky (jsou dermatologicky testované a šetrné k životnímu prostředí), úsporné zářivky a žárovky.
8. (úřad neuvedl)

Radnice statutárního města Kladno
1. Ano - Používáme obálky a tiskopisy. Některé odbory používají dle technologie tiskárny recyklovaný kancelářský papír.
2. Používáme ubrousky a utěrky, toaletní papír a jiný papír - sáčky na sběr exkrementů.
3. Méně než 25 %
4. Ano - Kancelářský papír využíváme oboustranně dle možností.
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna v každé kanceláři  kontejner v budově (dvůr).
6. Vytříděný odpad sváží svozová firma v režimu 1 x týdně papír, 2 x týdně plast, nebezpečný odpad - na zavolání.
7. Ne - Není nabídka, neovlivníme.
8. Ne

Městský úřad Benešov
1. Ano (úřad neupřesnil, jaký recyklovaný kancelářský papír používá)
2. Ne
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme. Sběrná nádoba je umístěna v budově. (úřad neuvedl, co třídí)
6. (úřad neuvedl způsob nakládání s vytříděným odpadem)
7. Ne
8. Ne

Městský úřad Beroun
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4 a obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír.
3. 50-75 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběr papíru se provádí v kancelářích, na plasty jsou dvojkoše v kancelářích, kontejner na sklo je mimo budovu, nebezpečný odpad je shromažďován v místnosti hospodářské správy.
6. Papír, plasty, sklo - zpracovávají se jako suroviny po odvozu oprávněné firmy.
7. Ano - Používáme úsporné zářivky a žárovky.
8. Ano - Ekologický provoz kanceláře propagujeme při jednáních s občany.

Městský úřad Kolín
1. Ano - Používáme obálky. Recyklovaný kancelářský papír nevyhovuje do kopírek.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky, toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano - Pokud to lze, využíváme kancelářský papír oboustranně.
5. Ano - Třídíme papír a plasty. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad předáváme oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech.
7. Ano - Používáme úsporné zářivky a žárovky. Úklid zajišťuje úklidová firma.
8. Ne

Městský úřad  Kutná Hora
1. Ne
2. Ano - Používáme toaletní papír a jiný papír - obálky.
3. 25-50 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a bioodpad. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad odváží firma.
7. Ano - Používáme mýdla, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Lysá nad Labem
1. Ne
2. Ano - Používáme ubrousky a utěrky, toaletní papír a jiný papír - balicí.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo, nebezpečný odpad a běžný domovní odpad. V každé kanceláři je odpadkový koš na papír a běžný domovní odpad. V každé kuchyňce je pytel na plasty a sklo. Nebezpečný odpad shromažďuje údržbář (např. zářivky).
6. Vytříděný odpad ukládáme do kontejnerů fy A.S.A. nebo na separační dvůr.
7. Ano - Používáme mýdla, čisticí prostředky a úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Mělník
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4, kancelářský papír A3 a obálky.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky.
3. 50-75 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna na patře.
6. Předáváme oprávněné osobě v souladu s § 185/2001 Sb. v platném znění.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. (úřad neuvedl)

Městský úřad Městec Králové
1. Ne
2. Ne
3. Méně než 25 %
4. Kancelářský papír využíváme oboustranně částečně.
5. Ano - Třídíme papír, plasty a sklo. Sběrné nádoby jsou umístěny v areálu městského úřadu.
6. Třídíme do kontejnerů plast, sklo a papír.
7. Nesledujeme.
8. Ne

Městský úřad Nymburk
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále utěrky a toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a jiný odpad - náplně kopírek. Sběrné nádoby jsou umístěny v budově.
6. Způsob nakládání s vytříděným odpadem: Odvoz firmou zabývající se svozem komunálního odpadu. Odvoz na sběrný dvůr. Odvoz firmou zabývající se ekologickou likvidací odpadu. Recyklace.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Poděbrady
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír.
3. 25 -50 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a sklo. Sběrná nádoba je umístěna na patře.
6. Odpady se odevzdávají  k dalšímu využití oprávněné osobě.
7. Používáme úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Městský úřad Příbram
1. Ne
2. Ne - Vlastně ano, používáme toaletní papír.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna na patře v budově.
6. Vytříděný odpad se předává oprávněné osobě.
7. Ano - ne: výběr (nákup) není cílený.
8. Ne

Městský úřad Rakovník
1. Ano - Používáme obálky.
2. Ano - Používáme dále toaletní papír a jiný papír - zakládací desky pořadačů.
3. Méně než 25 %
4. Ano
5. Ano - Třídíme papír, plasty a nebezpečný odpad. Sběrné nádoby jsou umístěny ve dvoře areálu.
6. Např. nebezpečný odpad - zářivky, autobaterie jsou ekologicky likvidovány.
7. Ne
8. Ne

Městský úřad Sadská
1. Ano - Používáme kancelářský papír A4 a obálky.
2. Ano - Používáme dále ubrousky a utěrky, toaletní papír.
3. 25-50 %
4. Kancelářský papír využíváme oboustranně nepravidelně.
5. Ano - Třídíme papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad. Sběrná nádoba je umístěna v budově.
6. Vytříděný odpad ukládáme do kontejnerů.
7. Ano - Používáme čistící prostředky, úsporné zářivky a žárovky.
8. Ne

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí