zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oslavy Mezinárodního dne Dunaje se chystají ve 13 zemích Evropy

27.06.2005
Voda
Oslavy Mezinárodního dne Dunaje se chystají ve 13 zemích Evropy

Ve středu 29. června oslaví druhá nedelší  řeka Evropy [1] již podruhé svůj svátek. Den Dunaje vyhlásila v loňském roce Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje [2]. Stalo se tak při příležitosti  desátého výročí od podpisu Úmluvy o ochraně a únosném využívání Dunaje, jejíž smluvní stranou je také Česká republika. Hlavním cílem Úmluvy je mezinárodní spolupráce na zlepšování kvality vody v řece, ale i v ochraně  životního prostředí v celém jejím povodí.

Den Dunaje je velký mezinárodní festival k oslavě řek v povodí Dunaje a lidí, kteří v něm žijí a pracují.  Ve všech třinácti podunajských zemích proběhnou během posledního červnového týdne různé aktivity pro děti i dospělé. Jejich cílem je připomenout životně důležitou úlohu řek v životě lidí a také to, jak lidé řeku ovlivňují. 

Akce v České republice organizované při příležitosti Dne Dunaje

* Školní výtvarná soutěž

Po loňském úspěchu uspořádalo Dunajské environmentální fórum (DEF) i v letošním roce  mezinárodní soutěž pro školní kolektivy s názvem „Mladí tvůrci pro Dunaj“. V České republice ji zajišťuje nevládní organizace Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a dalšími partnery. Úkolem soutěžících bylo vytvořit prostorové výtvarné dílo inspirované motivem přírodních vod, nebo jejich okolí. Vyhodnocení prací proběhlo 15. června a hlavní cenu získaly studentky gymnázia v Uherském Hradišti  Eva Horáková a Hana Zemková za  vytvoření veselé a smutné víly z přírodnin pod názvem „Řeka má rozpuštěné vlasy“. Učitel Jan Dušek, který studentky vedl, k soutěži říká: „Jsem vděčný za to, že existují soutěže jako je tato. Vedle jiného i proto, že nám přírodovědcům ukazují prostřednictvím očí, mysli a tvůrčích rukou mladých lidí další rozměry vnímání světa kolem nás.“

Další z ocenění, cenu Ministerstva životního prostředí, obdržel kolektiv dívek ze základní školy Demlova v Jihlavě, které vytvořily a nafotily „Živou řeku“ z dívčích těl. Vzhledem k vysoké úrovni prací udělila porota také řadu dalších cen.

* Exkurze do údolní nivy řeky Moravy v Rakousku a na Slovensku [3]

Exkurzi organizuje Unie pro řeku Moravu ve spolupráci s Hnutím Duha v sobotu 25. června 2005. Tématem je lužní krajina ohrožena výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe a zvláštní pozornost bude věnována  lokalitám evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Mezinárodní akce [4]

* Konference zainteresovaných skupin veřejnosti, která umožní lidem z povodí Dunaje

podílet se na procesu rozhodování. Proběhne 28. – 29. června 2005 v Budapešti.

* Mezinárodní fotografická soutěž

* Školní výtvarná soutěž “Mladí tvůrci pro Dunaj“ na mezinárodní úrovni

* Dvoudenní cyklistické  putování po trase Vídeň – Bratislava – Čunovo – Vídeň

ve dnech 25. – 26. 6.

Poznámky:
[1] Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km je v Evropě druhá největší) a její přítoky hrály vždy velmi významnou roli v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy. K jeho přítokům patří například řeky Inn, Morava, Váh, Dráva, Sáva, Tisa, Siret či Prut, které protékají přes území 18 států. Plocha povodí zabírá 817 000 km2 od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Dunaj a jeho přítoky spojují přes 80 miliónů lidí ve 13 zemích - Německu, Rakousku, České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajině (pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nacházejí i v dalších 5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).
Řeka Dunaj je tedy velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Bohužel za posledních 100 let se stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se zachovalo pouze 20 % někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků, z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či jinak ovlivněno – „kanalizace“ řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila hrozbu záplav a riziko znečištění vod.

[2] Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje (ICPDR - International Commision for the Protection of the Danube River) je mezinárodní institucí zemí povodí Dunaje. . Při přípravě Dne Dunaje spolupracuje s Organizací spojených národů (v rámci tzv. Dunajského regionálního projektu - společného projektu Rozvojového programu OSN a Světové banky) i s jinými organizacemi, jako je například Dunajské environmentální fórum (jedna z největších evropských nevládních organizací), Global Water Partnership (GWP) a WWF (Worldwide Fund for Nature - Světový fond na ochranu přírody).

[3] Informace o exkurzi k řece Moravě najdete na http://www.hnutiduha.cz.

[4] Informace o mezinárodních oslavách Dne Dunaje najdete na http://www.danubeday.org.Kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Ungerman CSc., Unie pro řeku Moravu, jaroslav.ungerman@ecn.cz, tel.: 542 422 755.

Ing. Doubravka Nedvědová, odbor ochrany vod MŽP, doubravka_nedvedova@env.cz, tel.: 2167 122 166.

Mgr. Marta Nováková, MŽP, předsedkyně poroty soutěže, marta_novakova@env.cz, tel.: 602 658 891.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí