zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podniky, uvedené do provozu před říjnem 2000, musí do dvou let získat integrované povolení

26.09.2005
Legislativa
IPPC
Podniky, uvedené do provozu před říjnem 2000, musí do dvou let získat integrované povolení
Průměrná doba trvání procesu se pohybuje okolo 8 měsíců od podání žádosti.

Provozovatelé průmyslových a zemědělských podniků  uvedených v příloze č.1 [1] k zákonu o integrované prevenci [2], které zahájily provoz před 30. říjnem 2000, musí do 30. října 2007 získat takzvané integrované povolení podle uvedeného zákona  [3]. Bez integrovaného povolení nebude možné po tomto datu zařízení dále provozovat. Protože takových podniků je v České republice  značné množství a konečný termín pro získání integrovaného povolení se blíží,  apeluje  MŽP na jejich provozovatele, aby podali žádost o integrované povolení na krajské úřady co nejdříve. V opačném případě hrozí, že v roce 2006 a zvláště 2007 budou krajské úřady vyřizování žádostí o integrovaná povolení obtížně zvládat.

Průměrná doba trvání procesu se pohybuje okolo 8 měsíců od podání žádosti. Právě proto hrozí riziko zahlcení krajských úřadů vyřizováním žádostí, pokud si většina provozovatelů uvědomí nebo přesune své zákonné povinnosti na poslední chvíli. Provoz zařízení bez řádného integrovaného povolení může znamenat i finanční postih nebo i zastavení provozu [4].

Předejít podobným komplikacím lze ale poměrně snadno – stačí přípravu časově rozvrhnout tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle s přiměřenou časovou  rezervou.

„Délka trvání procesu IPPC je závislá na kvalitě připravené žádosti. Pokud je žádost o integrované povolení pečlivě připravena a obsahuje všechny požadované údaje, je možné předpokládat, že následný proces řízení o vydání integrovaného povolení bude úspěšný, méně komplikovaný a časově méně náročný,“ říká ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP Jaroslava Honová. Kvalitní příprava žádosti je závislá na zpracovateli, a to zejména na jeho odborném zázemí, znalostech, schopnostech, orientaci v problematice IPPC a ochotě ke spolupráci s krajem. Žádosti si mohou provozovatelé zpracovat sami, ale také ji lze svěřit odborným firmám.

Další informace:

http://www.env.cz/ippc

www.cenia.cz

Podrobnější informace podají:

MŽP – oddělení IPPC, e-mail: ippc@env.cz

CENIA, Úsek agenturní činnosti, e-mail: info@cenia.cz

Odbory životního prostředí Krajských úřadů

Poznámky:

[1] Příloha č. 1 k zákonu o integrované prevenci obsahuje výčet průmyslových činností, které jsou rozděleny do kategorií: energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady, ostatní zařízení (např. papírny, jatka, výroba potravin a krmiv, kafilérie, intenzivní chov drůbeže a prasat, povrchová úprava látek). Jednotlivé kategorie obsahují přesně definované činnosti, na jejichž provozování se zákon o integrované prevenci vztahuje. Každý provozovatel je povinen se s přílohou č.1 seznámit a v případě nejasností ohledně zařazení do kategorií se obrátit na krajský úřad případně Ministerstvo životního prostředí s žádostí o zařazení.

[2] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci).

[3]Povinnost se týká provozovatelů zařízení podle přílohy 1 zákona o integrované prevenci, pro která byla podána žádost o stavební povolení do 30.10. 1999 a současně byla uvedena do provozu do 30. 10. 2000.

Kdy je třeba mít integrované povolení podle zákona o integrované prevenci:

Typ zařízení

Definice typu zařízení

Povinnost pro provozovatele

Typ I

(podle § 42 )

Zařízení, pro která byla podána žádost            o stavební povolení do 30. 10. 1999                     a současně byla uvedena do provozu           do 30. 10. 2000

Mít integrované povolení do 30.10.2007, chce-li provozovat zařízení po tomto datu

Typ II

(podle § 43 )

Zařízení uvedená do provozu do 1. 1. 2003 a současně nespadající do typu I nebo zařízení, pro která byla vydána stavební povolení do 1. 1. 2003, ale která nebyla uvedena do provozu k tomuto datu

Podat žádost o integrované povolení do 31.3. 2003 a mít integrované povolení do vstupu ČR do EU, tj. k 1. 5. 2004, chce-li provozovat zařízení po tomto datu

Typ III

(novela § 45)

Zařízení, pro které byla podána žádost                   o stavební povolení do 31. 12. 2002,               pro která však nebylo stavební povolení vydáno před 1. 1. 2003.

Mít integrované povolení k návrhu na zahájení
kolaudačního řízení

Typ IV

(podle § 45)

Zařízení, pro které bylo požádáno o vydání stavebního povolení po 1. 1. 2003 včetně

Mít integrované povolení před stavebním povolením

[4] § 37, resp. § 19 odst. 2 písm. c) zákona o integrované prevenci

Zdroj: MŽP


Poradenskou činnost při získání integrovaného povolení Vám nabízí EnviWeb s.r.o. - obraťte se na odborníky. Více na http://enviweb.cz/sro/?page=poradenstvi

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí