zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

30.09.2005
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50013312
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ zadavatele: 00240079
Název VZ: Brandýs nad Labem - Revitalizace Houšťské tůně.
Místo plnění / realizace: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74732000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 706 770.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  04.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

 

Evid číslo VZ 50013309
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
IČ zadavatele: 00020451
Název VZ: "Rekonstrukce Anenského potoka "
Místo plnění / realizace: obec Hroubovice, okres Chrudim
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 975 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  03.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013283
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Biskupství královéhradecké
IČ zadavatele: 00445134
Název VZ: Instalace tepelných čerpadel v Jazykovém gymnaziu V.J.Tomáška ve Skutči
Místo plnění / realizace: Skuteč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  29231111-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  10 800 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013268
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Maleč
IČ zadavatele: 00267856
Název VZ: Dílna pro úpravu odpadů Maleč - technologická část
Místo plnění / realizace: Maleč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90315300-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  03.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013230
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Hrabětice
IČ zadavatele: 00600385
Název VZ: Splašková kanalizace v obci Hrabětice
Místo plnění / realizace: Hrabětice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  14 137 650.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013186
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Studium vlastností produktů přeměny radonu v reálných pobytových podmínkách v závislosti na charakteristikách prostředí
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013185
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a aplikace měřicích a diagnostických metod a metodik pro hodnocení ozáření osob přírodními zdroji záření v objektech
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 330 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013184
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Zajištění úkolů Radonového programu ČR vyplývajících z požadavků na změnu systému vyhledávání a na zhodnocení jeho efektivity
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013183
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a experimentální ověření protíradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  4 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013182
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Aktuální problémy radiační ochrany v oblasti lékařských expozic
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  1 850 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013181
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Vývoj a ověření účinnosti metod pro sledování lidských expozic vybraným mykotoxinům zneužitelným v rámci bioterorismu
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  570 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013180
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
IČ zadavatele: 48136069
Název VZ: Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73100000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  970 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  02.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50013059
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Likvidace komunálního odpadu u VUSS Brno
Místo plnění / realizace: Jihomoravský
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121200-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 454 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  21.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012972
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
IČ zadavatele: 00081531
Název VZ: Údržba zeleně okolo cyklistické stezky Církvice - Ústí nad Labem - Valtířov
Místo plnění / realizace: Ústí nad Labem
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  77310000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 850 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  09.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012912
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Čáslav, likvidace ekologické zátěže
Místo plnění / realizace: Čáslav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262640-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  07.11.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50012475
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
IČ zadavatele: 48173193
Název VZ: Odbahnění rybníku Štěpánský v k.ú. Kobylice a návrh bezpečnostního přelivu v k.ú. Kobylice
Místo plnění / realizace: Kobylice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  21 448 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  06.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50003410
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Provozování sběrného dvora v nájmu nebo ve vlastnictví uchazeče na území městské části Praha 9
Místo plnění / realizace: Praha 9
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 670 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  19.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Evid číslo VZ 50003299
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Provozování sběrného dvora v nájmu nebo ve vlastnictví uchazeče na území městské části Praha 6
Místo plnění / realizace: Praha 6
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  11 440 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  19.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 27.09.2005

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí