zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Neodpisované aktivum

17.10.2005
Ovzduší
Neodpisované aktivum
V roce 2005 nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Evropské komise 2003/87/EC. Tato směrnice se týká snižování emisí skleníkových plynů, dohodnutého v rámci Kjótského protokolu z prosince 1997. Směrnicí se zavádí tzv. Cap and trade princip, kdy jednotlivým státům Evropské unie jsou přiděleny povolenky opravňující k produkci dohodnutého množství emisí. Vlády mohou tyto povolenky, ať už bezúplatně či za úplatu, distribuovat producentům skleníkových plynů. Povolenky pro příslušné obchodovací období vydává správce rejstříku v množství podle schváleného národního alokačního plánu. V České republice je správcem rejstříku operátor trhu s elektřinou.

Nyní probíhá "nulté" obchodovací období (2005-2007). Pro vydání povolenek správcem rejstříku musí být splněny podmínky Komise evropských společenství. Za splnění podmínek zodpovídá každý členský stát. Česká republika obdržela pokyn k doplnění podmínek, proto správce rejstříku prozatím nemůže povolenky vydat. V současné době se předpokládá, že pokyn Komise k zahájení činnosti rejstříku bude obdržen během října. Po splnění podmínek a po vydání povolenek bude možné přidělit povolenky na vkladní účty zařízení v počtu 1/3 množství přiděleného na celé obchodovací období. Další 1/3 povolenek bude na vkladní účet zařízení přidělena vždy k 28. 2. každého následujícího roku. Základní popis účtování o emisních povolenkách podle e-zpravodaje Deloitte:

Návrh novely vyhlášky č. 500/ /2002 definuje povolenky jako neodpisované nehmotné aktivum.

Účtovány mají být proti státní dotaci, ovšem dotace nemá snižovat pořizovací cenu povolenky.

Zaúčtovány budou v reprodukční pořizovací ceně.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí