zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika zveřejnila seznam největších znečišťovatelů životního prostředí

26.10.2005
IPPC
Arnika zveřejnila seznam největších znečišťovatelů životního prostředí

PRAHA – Sdružení Arnika provedlo analýzu Integrovaného registru znečišťování a na dnešní tiskové konferenci poprvé zveřejnilo seznam firem, které vypouštějí do životního prostředí nejvíce škodlivin. „Na registru jsme po jeho zveřejnění kritizovali mimo jiné skutečnost, že zde lidé nenajdou přehledný seznam firem, které patří k největším znečišťovatelům. Tento seznam je přitom jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek. Žádná firma nestojí o umístění v takovém top-tenu. V USA se podařilo snížit emise toxických látek díky jejich zveřejnění a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek o 46 % během pěti let,“ uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na  rakovinotvorné látky, skleníkové plyny, ozón poškozující látky a perzistentní organické látky (1). Při hodnocení těchto skupin látek se v první desítce největších znečišťovatelů nejčastěji objevily provozovny ČEZu, Mittalu Steel Ostrava, a.s., Spolany, a.s., Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ŽDB, a. s. Bohumín a Třineckých železáren, a. s.

Celkem své hlášení o únicích a přenosech chemických látek zaslalo 871 provozoven z celé České republiky. „Překvapilo nás, jak málo podniků ohlásilo informace do registru. I průmysl tvrdil, že počty podniků, které budou muset ohlašovat informace o vypouštěných látkách půjdou do tisíců a značně překročí počet těch, které musejí podle zákona o integrované prevenci žádat o vydání tzv. integrovaného povolení. Těch je však k dnešnímu dni daleko více - 1327. Menší počet ohlašovatelů do IRZ je způsoben pravděpodobně také zanedbáním této povinnosti a nedostatečnou kontrolou ze strany státní správy,“ okomentoval výsledky analýzy IRZ RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Z hlediska průmyslových odvětví se na nejvyšších příčkách objevují energetické, chemické a hutnické provozy. Nechybí mezi nimi však ani těžební společnosti, firmy zaměřené na likvidaci odpadů a odpadních vod, elektrotechnický, obuvnický, plastikářský, nábytkářský či papírenský průmysl. Překvapením je zařazení některých zemědělských podniků do top-tenů, přestože jsme nesestavovali pořadí pro úniky amoniaku. Ten byl nejčastěji ohlašovanou látkou do IRZ, celkem ze 411 provozoven.

„Do očí bijící je fakt, že žádná z provozoven neohlásila množství havarijních úniků. Přitom jen v obou chemičkách vyrábějících chlór (Spolana, a. s. Neratovice a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Ústí nad Labem) došlo v roce 2004 hned k několika haváriím spojeným s úniky ohlašovaných látek. Chyba je zjevně ve výkladu uveřejněném v "Příručce pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování - II. díl" vydané Ministerstvem životního prostředí, podle kterého se mají havarijní emise ohlašovat až v případě, že překročí ohlašovací prahy. Takový výklad samozřejmě nahrává znečišťovatelům do ruky a připravuje veřejnost o důležité informace,“ uvedl Petrlík.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku bezjedu.arnika.org, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů.                   

Tyto společnosti vypustily v roce 2004 nejvíce rakovinotvorných látek:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látek v únicích v kg

1.

IVAX Pharmaceuticals, s r.o.

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava

173.773,0

2

SPOLANA, a.s.

SPOLANA Neratovice

40.733,6

3.

Kurt O. John, spol. s.r.o.

Kurt O. John, spol. s.r.o., Březůvky

39.112,0

4.

Federal-Mogul Friction Products, a.s.

Federal-Mogul Friction Products a.s., sídlo Kostelec nad Orlicí

30.300,0

5.

Mittal Steel Ostrava, a.s.

Mittal Steel Ostrava a.s.

25.015,4

6.

Tusculum, a.s.

Tusculum, a.s., Rousínov

23.100,0

7.

DEZA, a.s.

DEZA, a.s. závod  Valašské Meziříčí

21.641,7

8.

JIP - Papírny Větřní, a.s.

JIP - Papírny Větřní, a.s.

19.719,0

9.

Fuchs Europlastics, s.r.o.

Fuchs Europlastics s.r.o., výroba obuvi Otrokovice

18.740,0

10.

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Jihlava

16.525,0

Tabulka zahrnuje pouze emise. Nejsou zde zohledněny celkové úniky a přenosy (v odpadech a odpadních vodách), které na první místa katapultují společnosti zabývající se např. likvidací olova ze starých autobaterií. Více na http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml.

Tyto společnosti vypustily v roce 2004 nejvíce skleníkových plynů:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látek v únicích v tunách

1.

ČEZ, a. s.

Elektrárny Prunéřov

8.611.419,613

2

ČEZ, a. s.

Elektrárna Počerady

7.186.299,810

3.

Mittal Steel Ostrava a.s.

Mittal Steel Ostrava a.s.

6.185.000,000

4.

ČEZ, a. s.

Elektrárny Tušimice

5.064.044,406

5.

Sokolovská uhelná,a.s.

Sokolovská uhelná,a.s., Sokolov

4.435.866,000

6.

CHEMOPETROL, a.s.

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

4.399.990,395

7.

ČEZ, a. s.

Elektrárna Mělník

3.893.462,990

8.

ČEZ, a. s.

Elektrárna Chvaletice

3.215.215,084

9.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.

2.733.637,606

10.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

2.535.371,010

Tyto společnosti vypustily v roce 2004 nejvíce látek poškozujících ozónovou vrstvu:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látek v únicích v kg vynásobených koeficientem poškozování ozónosféry

1.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

831,27

2

SPOLANA, a.s.

SPOLANA Neratovice

343,934

3.

ALCO CONTROLS, spol. s r.o.

ALCO CONTROLS, spol s r.o., Kolín

19,22

4.

RSM CHEMACRYL, a.s.

Podniková energetika ( kotel K13), Sokolov

10,726

 

Tyto společnosti v roce 2004 vypustily anebo předaly jinam nejvíce perzistentních organických látek:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látek v kg

1.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Ústí nad Labem

423.392,7

2

ŽDB, a.s.

ŽDB, a.s., Bohumín

8.555,2

3.

LASSELSBERGER a.s.,

LASSELSBERGER a.s., závod RAKO 3, Lubná

288,0

4.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČOV Chanov

210,0

5.

FOXCONN CZ, s.r.o.

FOXCONN CZ, Pardubice

137,4

6.-9.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČOV Rýnovice

120,0

6.-9.

Strojírny Poldi spol.s.r.o.

Strojírny Poldi, spol.s.r.o., Kladno

120,0

6.-9.

Vodárna Plzeň, a.s.

ČOV Plzeň

120,0

6.-9.

VOS zemědělců, a.s.

živočišná výroba Uhřice

120,0

10.-11.

Sušárna Pohořelice, s.r.o.

Drůbežárna Vranovice

75,0

10.-11.

HAMAG, spol.s.r.o.

HAMAG, spol.s.r.o., slévárna železných a neželezných kovů, Zlín

75,0

Pořadí nemohlo zohlednit rozdílnou nebezpečnost jednotlivých látek, a proto ho v podstatě neovlivnily například emise dioxinů, které jsme zpracovali do zvláštní tabulky. Více na http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml.

Tyto společnosti vyprodukovaly za rok 2004 nejvíce dioxinů:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látek v g I-TEQ

1.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Třinec

240,0

2

ŽDB, a.s.

ŽDB, a.s., Bohumín

190,0

3.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

52,0

4.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárna Opatovice

27,1

5.

KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s.

KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s., Mníšek pod Brdy

27,0

6.

Slezský kámen, a.s.

Slévárna Písečná

23,0

7.

Teplárny Brno, a.s.

Provoz Brno-sever, Brno, Obřanská

10,4

8.

Mittal Steel Ostrava a.s.

Mittal Steel Ostrava a.s.

10,0

9.

Pražské služby, a.s.

Spalovna Malešice

8,0

10.

DEKONTA, a.s.

Spalovna nebezpečných odpadů, Trmice

4,7

Tyto společnosti za rok 2004 vypustily anebo předaly jinam nejvíce rtuti a jejích sloučenin:

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna (lokalita)

Množství látky v kg

1.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

2200,2

2

Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Důl ČSM

1446,0

3.

SPOVO, s.r.o.

Spalovna průmyslových odpadů, Ostrava

910,0

4.

Mittal Steel Ostrava a.s.

Mittal Steel Ostrava a.s.

669,6

5.

DEZA, a.s.

DEZA, a.s. závod Valašské Meziříčí

639,4

6.

ALIACHEM, a.s.

o.z. SYNTHESIA, Pardubice

479,8

7.

CHEMOPETROL, a.s.

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

279,8

8.

ČEZ, a. s.

Elektrárny Prunéřov

271,0

9.

Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

205,0

10.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

193,0

Poznámky:

(1) Perzistentní organické látky: Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí