zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na „SEMINÁŘ O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ“

03.11.2005
IPPC
Pozvánka na „SEMINÁŘ O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ“
Ohlašování do IRZ se týká velkého počtu průmyslových a zemědělských podniků, proto by mu měla být věnována z jejich strany zvýšená pozornost.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády 368/2003 Sb. Povinnost ohlašovat do integrovaného registru znečišťování mají tzv. uživatelé registrované látky, kteří v emisích nebo přenosech (odpadní vody a odpady) ze své provozovny dosáhnou nebo překročí ohlašovací prahy (množství ohlašovaných látek v kg/rok) stanovené  v příloze č.1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Data za rok 2005 musí uživatelé registrované látky ohlásit Ministerstvu životního prostředí do 15. února 2006. 

Ohlašování do IRZ se týká velkého počtu průmyslových a zemědělských podniků, proto by mu měla být věnována z jejich strany zvýšená pozornost.

Ohlašování do IRZ má ovšem vliv i na ohlašování dalších údajů z evidencí v oblasti životního prostředí, neboť uživatelé registrované látky ohlašují prostřednictvím tzv. „centrální ohlašovny“ i další údaje, které jsou jinak povinni ohlašovat podle zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.).   

Seminář je proto určen všem subjektům, kterých se problematika IRZ dotýká. Seminář zvýší orientaci v dané oblasti a usnadní plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Součástí programu semináře bude i informace o integrované prevenci a zákonem stanovené povinnosti provozovatelů zařízení mít integrované povolení do 30.10.2007.

Přednášet budou věcně příslušní  pracovníci  Ministerstva životního prostředí a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Seminář je bezplatný. Přihlášky  posílejte na  adresu: seminare.irz@cenia.cz. Uveďte jméno, subjekt, který zastupujete, kraj, ve kterém se chcete semináře zúčastnit a svůj kontakt- mailovou adresu nebo telefon, případně fax..

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Ing. Jan Nepimach, 267 225 296, jan.nepimach@cenia.cz

Časový harmonogram seminářů v jednotlivých krajích je přílohou této pozvánky

Program semináře:

1.      Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ)

·        Legislativa (Ministerstvo životního prostředí)

·        Rozsah a struktura IRZ (Ministerstvo životního prostředí)

·        Ohlašovací povinnost do IRZ (Ministerstvo životního prostředí)

·        ohlašovací proces do IRZ (CENIA)

·        Centrální ohlašovna (CENIA)

·        Diskuse

2.      Integrované povolování a nejlepší dostupné techniky

·        IPPC, BAT, zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (MŽP, CENIA - Agentura integrované prevence)

3.      Mapové služby Portálu veřejné správy (CENIA)

Prezentace mapových služeb portálu veřejné správy jako nástroje pro získávání údajů o provozovnách ohlašovatelů do IRZ v kontextu územně vázaných informací.

·        vyhledání zájmového území

·        výběr tematických vrstev

·        získávání informací o území

·        pohyb v mapě

·        seznámení se s dalšími funkcemi Mapových služeb PVS

         ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ O IRZ

 

Kraj

Datum/čas

Místo

1

Moravskoslezský

úterý 15. 11. 2005

10-13 hodin

Magistrát města Ostravy / 3.patro, č.306

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava

2

Jihomoravský

pátek 18. 11. 2005

10-13 hodin

Zasedací místnost / 7a KÚ

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

3

Středočeský

pondělí 21. 11. 2005

10.30-13.30 hodin

Velká zasedací místnost Magistrátu hl.m.Prahy

Mariánské nám. 2/2

110 00 Praha 1

4

Hl. m. Praha

pondělí 21. 11. 2005

10.30-13.30 hodin

Velká zasedací místnost Magistrátu hl.m.Prahy

Mariánské nám. 2/2

110 00 Praha 1

5

Jihočeský

úterý 22. 11. 2005

10-13 hodin

Zasedací místnost zastupitelstva KÚ

U zimního stadionu 1952/2,

370 01 České Budějovice

6

Ústecký

středa 23. 11. 2005

10-13 hodin

Konferenční sál KÚ

Velká hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

7

Karlovarský

čtvrtek 24. 11. 2005

10-13 hodin

Zasedací místnost KÚ

Závodní 353/88

366 02 Karlovy Vary - Dvory

8

Pardubický

pondělí 28. 11. 2005

10-13 hodin

Sál zastupitelstva KÚ

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

9

Vysočina

středa 30.11. 2005

10-13 hodin

Kongresový sál  KÚ

Žižkova 57

587 33 Jihlava

10

Zlínský

středa  7. 12. 2005

10-13 hodin

Univerzita T. Bati, aula

Mostní 5139

760 01 Zlín

11

Plzeňský

čtvrtek 8. 12. 2005

10-13 hodin

Zasedací místnost KÚ

Škroupova 18

306 13 Plzeň

12

Královéhradecký

pondělí 12. 12. 2005

10-13 hodin

Velký sál zastupitelstva KÚ

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

13

Olomoucký

čtvrtek 15. 12. 2005

10-13 hodin

Kongresový sál KÚ

Jeremenkova 40 a

779 11 Olomouc

14

Liberecký

pondělí 19.12. 2005

10-13 hodin

Zasedací místnost KÚ

U jezu 642/2a

461 80 Liberec

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí