zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úřady na Liberecku třídí odpad, šetrnější výrobky ale používají málo

11.11.2005
Odpady
Úřady na Liberecku třídí odpad, šetrnější výrobky ale používají málo

LIBEREC – Úřady na Liberecku se snaží jít příkladem občanům a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Na většině z nich třídí odpad. Jen málo jich však používá recyklovaný papír nebo výrobky s ekoznačkou. Vyplynulo to z průzkumu, který v Libereckém kraji provedlo sdružení Arnika v rámci své kampaně „Šetrné papírování“. Jejím cílem je zvýšit třídění odpadu a zavést používání recyklovaného papíru na všech úřadech. V anketě Arniky si nejlépe vedla radnice v Novém Boru. Městský úřad v České Lípě je naopak jediný, kde se recyklovaný papír nepoužívá vůbec.

Arnika na Liberecku oslovila dotazníkem celkem 11 úřadů (viz přílohu). Čtyři úřady (radnice měst Frýdlant, Nový Bor, Semily, Tanvald) uvedly, že recyklovaný papír tvoří více než 50 % jejich spotřeby. Jde o kancelářský papír, obálky, šanony, pořadače, a dále ubrousky, utěrky a toaletní papír.

„Recyklace má být jednoduchá a nemá zatěžovat,“ míní vedoucí kampaně Šetrné papírování Mgr. Milan Návoj z Arniky. Z došlých odpovědí vyplývá, že na to pamatují úředníci ve Frýdlantě, Jablonci nad Nisou, Novém Boru, Semilech, Turnově a na Krajském úřadě v Liberci. Právě zde mají asi nejpropracovanější systém třídění odpadu – např. nádobu na separaci papíru v každé kanceláři. Nejvíce druhů odpadu (celkem pět) třídí pracovníci městských úřadů v Jilemnici a Novém Boru. Papír se třídí na všech oslovených úřadech. Plasty (nebo PET lahve) na devíti. Sklo na pěti. Nebezpečný odpad na sedmi. Někde třídí i nápojové kartony (tři úřady), či železo (jeden úřad). Nikde netřídí bioodpad.

Přednost výrobkům, jež méně zatěžují životní prostředí (např. s českou ekoznačkou EŠV – Ekologicky šetrný výrobek), zatím české úřady moc nedávají. Přesto některé výrobky – např. šetrná mýdla, čistící prostředky nebo papír s ekoznačkou – můžeme spatřit na radnicích měst Frýdlant, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov nebo Železný Brod.

„Ani o veřejné propagaci výhod recyklace a používání ekologicky šetrnějších produktů oslovené úřady zatím moc nepřemýšlejí. Pouze radnice v České Lípě, Jilemnici, Novém Boru a KÚ Liberec uvedly, že propagují veřejně třídění odpadu na svých úřadech, a to v místním tisku nebo na internetu,“ uvedl Návoj.

Další informace o kampani Arniky Šetrné papírování naleznete na internetu na adrese:

http://papir.arnika.org či u Milana Návoje, tel. 731 289 939, e-mail: milan.navoj@arnika.org.

Příloha: výsledky dotazníků

Údaje o spotřebě recyklovaného papíru, způsobu nakládání s odpadem a využívání ekologicky šetrných výrobků se týkají roku 2004. Průzkum probíhal od srpna do listopadu 2005. Přepisujeme došlé odpovědi v doslovném znění.

1) Používáte recyklovaný kancelářský papír?

KÚ Libereckého kraje - ANO: kancelářský papír (A3, A4), některé obálky a tiskopisy

Magistrát města Liberec - ANO: kancelářský papír, obálky, tiskopisy i vizitky - recyklovaný papír lze používat, záleží na osobní volbě úředníka

MěÚ Česká Lípa - NE

MěÚ Frýdlant - ANO: kancelářský papír (A3, A4), obálky, tiskopisy, šanony, pořadače i s ekoznačkou

MěÚ Jablonec nad Nisou - ANO: obálky

MěÚ Jilemnice - ANO: obálky, tiskopisy

MěÚ Nový Bor - ANO: kancelářský papír (A3, A4), obálky s ekoznačkou

MěÚ Semily - ANO: obálky, šanony, pořadače

MěÚ Tanvald            - ANO: kancelářský papír (A3, A4), obálky s ekoznačkou

MěÚ Turnov - ANO: obálky (A4, A5), tiskopisy, šanony a pořadače, odkládací mapy

MěÚ Železný Brod - ANO: obálky, tiskopisy, pořadače; i s ekoznačkou    

2) Používáte hygienický recyklovaný papír?

KÚ Libereckého kraje - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír

Magistrát města Liberec - ANO: toaletní papír

MěÚ Česká Lípa - NE

MěÚ Frýdlant - ANO: toaletní papír s ekoznačkou

MěÚ Jablonec nad Nisou - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír

MěÚ Jilemnice - ANO: používání výrobků neovlivníme, úklid je zajištěn smluvně specializovanou firmou

MěÚ Nový Bor - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír s ekoznačkou

MěÚ Semily - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír

MěÚ Tanvald            - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír s ekoznačkou

MěÚ Turnov - ANO: ubrousky a utěrky, toaletní papír

MěÚ Železný Brod - ANO: toaletní papír i s ekoznačkou

3) Jak velké procento Vaší spotřeby tvoří recyklovaný papír?

KÚ Libereckého kraje - 0-25 % (přesně 23 %)

Magistrát města Liberec - 0-25 %

MěÚ Česká Lípa - 0-25 %

MěÚ Frýdlant - 50-75 %

MěÚ Jablonec nad Nisou - nezodpovězeno

MěÚ Jilemnice - 25-50 %

MěÚ Nový Bor - 50-75 %

MěÚ Semily - 50-75 %

MěÚ Tanvald            - 50-75 %

MěÚ Turnov - 25-50 %

MěÚ Železný Brod - 0-50 %       

4) Využíváte kancelářský papír oboustranně?

KÚ Libereckého kraje - ANO

Magistrát města Liberec - Není to standard, ale procento úředníků, kteří tak činí, vzrůstá.

MěÚ Česká Lípa - ANO

MěÚ Frýdlant - ANO

MěÚ Jablonec nad Nisou - ANO

MěÚ Jilemnice – Většinou.

MěÚ Nový Bor - ANO, pokud je to možné

MěÚ Semily - ANO

MěÚ Tanvald            - ANO

MěÚ Turnov - ANO, převážně

MěÚ Železný Brod - ANO

5) Třídíte na vašem úřadě odpad?

KÚ Libereckého kraje - ANO: papír, PET lahve, sklo, nebezpečný odpad

Magistrát města Liberec - ANO: papír, nebezpečný odpad

MěÚ Česká Lípa - ANO: papír, plasty, sklo

MěÚ Frýdlant - ANO: papír a plasty

MěÚ Jablonec nad Nisou - ANO: papír, plasty (PET), nápojové kartony, nebezpečný odpad

MěÚ Jilemnice - ANO: papír, plasty, sklo, nápojové kartony, nebezpečný odpad

MěÚ Nový Bor - ANO: papír, plasty, sklo, nápojové kartony, nebezpečný odpad

MěÚ Semily - ANO: papír, nebezpečný odpad, železo

MěÚ Tanvald            - ANO: papír, plasty

MěÚ Turnov - ANO: papír, plasty, nebezpečný odpad

MěÚ Železný Brod - ANO: papír, plasty, sklo, nebezpečný odpad

6) Jakým způsobem třídíte odpad?

KÚ Libereckého kraje - Sběr. nádoba na papír v kancelářích, na ostatní v kuchyňkách (2 na patře).

Magistrát města Liberec - Na patrech jsou kontejnery na papír kancelářský a noviny.

MěÚ Česká Lípa - Sběrná nádoba na patře.

MěÚ Frýdlant - Jednotlivé  krabice v kancelářích.

MěÚ Jablonec nad Nisou - Krabice na papír v kancelářích, na každém patře nádoba na plasty a nápojové kartony.

MěÚ Jilemnice - Sběrné nádoby na patrech každé budovy úřadu – pravidelné vyprazdňování na jedno místo.

MěÚ Nový Bor - Pytle na papír v každé kanceláři, na každém patře sběrné nádoby na sklo, plasty a nápojové kartony.

MěÚ Semily -            Krabice na papír v kancelářích.

MěÚ Tanvald            - Kontejnery u budovy.

MěÚ Turnov - Sběrná nádoba v každé kanceláři v budově.

MěÚ Železný Brod - Nádoby na patře.

7) Jakým způsobem nakládáte s tříděným odpadem?

KÚ Libereckého kraje - Odváží firma ASA, stejně jako vytříděný odpad z města Liberec.

Magistrát města Liberec - Je odevzdáván firmě ASA.

MěÚ Česká Lípa - Předáván ke zpracování.

MěÚ Frýdlant - Předáváme k likvidaci a dalšímu využití firmě A.S.A. s.r.o.

MěÚ Jablonec nad Nisou - Svozová firma ho předává k dalšímu využití.

MěÚ Jilemnice - Vše odváží podle komodit oprávněná firma, doklady o množství jsou archivovány.

MěÚ Nový Bor - Odevzdává se do sběrných surovin a sběrného dvora k dalšímu zpracování.

MěÚ Semily - Odevzdává se do sběrných surovin nebo  sběrného dvora k dalšímu zpracování, NO převezme a zlikviduje bezpečnostní technik.

MěÚ Tanvald            - Odpad je předáván firmě A.S.A s.r.o. Liberec.

MěÚ Turnov - Odpad předáváme osobě oprávněné k nakládání s odpadem.

MěÚ Železný Brod - Odvoz odběratelům společně s vytříděným odpadem od občanů obce.

8) Používáte výrobky s ekoznačkou (např. EŠV - Ekologicky šetrný výrobek)?

KÚ Libereckého kraje - pouze některé kanc. potřeby

Magistrát města Liberec - NE, jen v nevýznamném množství

MěÚ Česká Lípa - NE

MěÚ Frýdlant – NE (ale pracovník úřadu uvedl, že používají papír s ekoznačkou – viz výše!)

MěÚ Jablonec nad Nisou - NE

MěÚ Jilemnice - Používání výrobků neovlivníme, úklid je zjištěn smluvně specializovanou firmou.

MěÚ Nový Bor - NE, resp. jsme to dosud jsme nezkoumali (ale pracovník úřadu uvedl, že používají papír s ekoznačkou – viz výše!)

MěÚ Semily - ANO: mýdla a čistící prostředky

MěÚ Tanvald            - ANO: mýdla a čistící prostředky, papír

MěÚ Turnov - ANO: mýdla a čistící prostředky, barvy a laky

MěÚ Železný Brod - ANO: mýdla a čistící prostředky, papír

9) Propagujete veřejně ekologický provoz své kanceláře?

KÚ Libereckého kraje - ANO: články v tisku

Magistrát města Liberec - NE: Cíleně ne, je připraveno několik možností jak „ozelenit“ náš úřad, ale čeká se na rekonstrukci prostor úřadu, která probíhá.

MěÚ Česká Lípa - ANO: tiskem

MěÚ Frýdlant - NE: Prozatím na to nejsou potřebné prostředky, do budoucna o tom uvažujeme.

MěÚ Jablonec nad Nisou - Všichni pracovníci MěÚ dostávají e-maily o tom, jak odpad třídit.

MěÚ Jilemnice - ANO, v místním tisku (informační článek o třídění odpadu na úřadech)

MěÚ Nový Bor - ANO, na internetu, v Novoborském měsíčníku apod.

MěÚ Semily - NE

MěÚ Tanvald            - NE

MěÚ Turnov - NE

MěÚ Železný Brod - NE, zatím jsme to nepovažovali za nutné.

Zdroj: Tisková zpráva Arniky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí