zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

06.12.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 7. prosince 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmín-kách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí země-dělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agro-environmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1657/05 - předběžně rozesláno dne: 21.10.2005
Předkládá: ministr zemědělství
 
12.
Zpráva o vyhodnocení a aktualizaci Rámcové strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životní-ho prostředí
č.j. 1883/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
13.
Návrh Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
č.j. 1907/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Bez rozpravy

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava za účelem stavebních úprav venkovního vedení vysokého napětí č. 873, v délce 1,5 km od obce Horní Věstonice směrem k vysílači Děvín
č.j. 1884/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník, na žádost Jaroslava Zámečníka, Tůmy Přeloučského 1381, 535 01 Přelouč, pro povolení vstupu a odchytu živočichů v rámci entomolo-gického výzkumu
č.j. 1885/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava - povolení ke vstupu a vjezdu pro členy výzkumného týmu Hydrobiologického ústavu AV ČR České Budějovice za účelem výzkumné činnosti v rámci projektu 6. rámcového programu EU EURO-LIMPACS ve věci odhadu vlivu globálních změn na evropské sladkovodní ekosystémy
č.j. 1886/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Přírodní rezervace (PR) Dlouhá hora - výjimka dle § zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro stavbu "Lesní cesta Nad Elstnerem III"
č.j. 1887/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro stavbu stáje a seníku v k.ú. Oparno, v I. zóně odstupňované ochrany přírody
č.j. 1888/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmí-nek Národního parku Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 1889/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) zákona za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Nová Pec - Stožec (Vltavská)
č.j. 1890/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 1891/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro povolení výstavby objektu v I. zóně CHKO České středohoří
č.j. 1902/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) zákona, ze zákazu vjezdu na účelovou lesní komunikaci v úseku Čeňkova Pila - Turnerova chata za účelem zajištění provozu rekreačního objektu Turnerova chata, Horská Kvilda čp. 54
č.j. 1903/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera k vjezdu vozidel na lesní účelovou komunikaci z Čeňkovy pily k objektu č. p. 44 u Turnerovy chaty
č.j. 1904/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Přírodní památka (PP) Baba v k.ú. Dej-vice - výjimka dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro osvětlení zříceniny Baba
č.j. 1905/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), b), d) a h) č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem úpravy vývaru pod výpustí a opravy loviště a hráze Novozámeckého rybníku
č.j. 1906/05 - předběžně rozesláno dne: 30.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci

3.
Zpráva o postupu likvidace škod na životním prostředí po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
č.j. 1880/05 - předběžně rozesláno dne: 28.11.2005
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého bánského úřadu

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí