zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnocení zdravotních rizik kontaminace půdy vybranými PAU

08.12.2005
Obecné
Ovzduší
Geologie
Hodnocení zdravotních rizik kontaminace půdy vybranými PAU

 Hodnocení zdravotních rizik kontaminace půdy vybranými PAU

Kulhánek A., Zimová M., Lepší P., Melicherčík J.
SZÚ Praha, CHŽP, odb. skupina půdy a odpadů

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou největší skupinou karcinogenních látek produkovaných lidskou činností do prostředí. Vznikají jako vedlejší produkty při nedokonalém spalování organické hmoty. PAU je možno identifikovat v ovzduší, půdě, vodě i potravinách - lze tedy konstatovat, že PAU jsou látky v životním prostředí všudypřítomné. Ke kontaminaci půd PAU v městském prostředí dochází zejména díky depozici exhalací z automobilové dopravy a průmyslu a lokálnímu vytápění fosilními palivy. PAU se koncentrují ve svrchních vrstvách půdy, kde mohou setrvávat v nezměněné formě po velmi dlouhou dobu a představovat tak zdroj zátěže pro lidský organismus. Hlavní cesty vstupu PAU z kontaminované půdy do organismu tvoří ingesce půdních částic a prachu, specielně v případě malých dětí, a konzumace potravin pěstovaných na takovéto půdě. Spektrum toxických účinků PAU je velmi široké a vedle karcinogenních účinků zahrnuje i účinky mutagenní a genotoxické. Nejrizikovějším zástupcem je benzo(a)pyren, který bývá také používán jako indikátor skupiny karcinogenních PAU.

Od roku 2000 probíhá v rámci subsystému VIII. a akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR monitorování obsahu PAU v půdě vybraných měst České republiky. Cílem je posouzení stupně zdravotního rizika, vyplývajícího z expozice těmto látkám z konzumace půdy a půdního prachu. Vzhledem k tomu, že největší riziko kontaktu s kontaminovanou půdou a její ingesce je u dětské populace, projekt je zaměřen na hrací plochy mateřských škol.

V roce 2004 byly provedeny odběry a hodnocení kontaminace půdy ve 134 mateřských školách ve vybraných městech (Ústí nad Labem, Teplicích, Českých Budějovicích, Strakonicích, Plzni, Rokycanech, Liberci, Jablonci nad Nisou, Šumperku a Jeseníku). U zástupců karcinogenních PAU bylo zjištěno četné překročení navrhovaných limitů obsahu kontaminantů pro hrací plochy  ve všech monitorovaných městech. Kromě Plzně, odhad pravděpodobnosti zvýšení počtu nádorových onemocnění v důsledku expozice benzo(a)pyrenu překročil ve všech případech přípustnou hodnotu 1.10-6. Tato hodnota spolu s výsledky z předchozích fází monitoringu jasně ukazují na zvýšenou úroveň kontaminace městského prostředí PAU na území ČR a z ní plynoucí zátěž lidského organismu.

ZDROJ: SZÚ

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí