zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se událo v listopadu 2005 na SEVERu

07.12.2005
Obecné
Co se událo v listopadu 2005 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER


Česká republika:
· Bylo úspěšně dokončeno 19 projektů  v 16 obcích ve 3 krajích v rámci společného asistenčního programu Střediska  ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství „Škola pro udržitelný život“. Vznikla řada upravených veřejných prostranství, otevřených hřišť, nové cesty, opatření k úsporám energie, opravené drobné památky a krajinné prvky (studánka) apod. 
· Skupina učitelů, z nichž se stanou konzultanti projektů v rámci progamu „Škola pro udržitelný život“, se setkali na první společné poradě 25.11. na hradeckém pracovišti SEVERu.
 
Královéhradecký kraj:
· 16.11. proběhla již 6. krajská konference o ekologické výchově KAPRaDí (Konzultace a paktické dílny), která se tentokrát uskutečnila v ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově. Přes 100 účastníků se tentokrát věnopvalo lavně tématu vzdělávání v oblasti ochrany zvířat.
· V měsíci listopadu proběhlo přes 50 výukových programů pro mateřské, základní a střední školy.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijeli žáci a studenti několika škol z celého kraje: ze ZŠ Hořice – Na Daliborce (31.10.-4.11.), ze SZŠ Trutnov (7.-11.11.) a ze ZŠ Masarykova Broumov  (21.-25.11.), ZŠ Hradec Králové - Pouchov (28.11.-2.12.).
Město Hradec Králové:
· Od 15.11. se mohou občané Hradce Králové zúčastnit se hlasování v soutěži „Nejkrásnější strom“ a dát hlasy kandidátům ankety, "Nejsympatičtější strom města Hradce Králové pro rok 2006" kteří postoupí do celostátní ankety „Strom ČR“. Všechny práce jsou vystaveny v předsálí kina Centrál.
· Během celého měsíce probíhaly práce na novém souhrnném projektu ekologické výchovy pro Město Hradec.
· 17.11. a 19.11. proběhly dvě víkendové akce pro členy hradeckého přírodovědného klubu pro mládež SVIŽNÍK.
Krkonoše, Trutnovsko:
·  V rámci Domu obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK a Klubu OKO v Horním Maršově probíhá série akcí pod názvem Cesty k zapomenutému (oživení tradic a zvyků): 5.11. Výroba lucerniček, 10.11. Martinská slavnost, 26.11. Adventní věnce (výroba). Akce vyvrcholí v prosinci Předvánočním pobejtkem
· 29.11. proběhlo další setkání učitelského klubu SEVERKA – téma kritické myšlení, lektor PaeDr. Ondřej Hausenblas
· V pobytovém středisku v Horním Maršově probíhaly školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) (viz výše)
· V Horním Maršově každý pátek probíhá  Ekologický kroužek pro děti z prvního  stupně a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň ZŠ. 11.-13.11. se konala expedice ekologického kroužku z Maršova na Broumovsko.

Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
· Pracovníci SEVERu se  zúčastnili mezinárodního semináře organizovaného NA Sokrates za účelem přípravy a realizace návštěvy zástupců zemí EU v Ústeckém kraji, kteří se zabývají ekologickou výchovou. SEVER je členem přípravného týmu při realizaci projektu v Ústeckém kraji.
· 11. listopadu 2005 proběhla v Litoměřicích Krajská konference k ekologické výchově KAPRADÍ ( Konzultace A PRAktické Dílny) v Ústeckém kraji, již pátá v pořadí. Více než stovka  pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení  měla možnost navštívit některou ze 7 praktických dílen zaměřenou na některou z oblastí ekologické výchovy.V průběhu konference se mohli pedagogičtí pracovníci setkávat s kompetentními a zajímavými lidmi, neboť v rámci konference byla otevřena tzv. Burza nápadů, která dala možnost  prezentace vládních i nevládních organizací Ústeckého kraje. Součástí KAPRADÍ byl Kulatý stůl k ekologické výchově (letos na téma“Ekologická výchova ve Zdravých městech“), kterého se účastnili  zástupci Zdravých měst ČR, krajských i městských úřadů, vládních i nevládních organizací. Kulatý stůl byl určen k diskusi, výměně zkušeností, mapování silných i slabých míst při realizaci ekologické výchovy, hledání společných řešení a projektů.
· V listopadu jsme uzavřeli podzimní exkurze v území Natura 2000 „Za Naturou na túru“, předpokládáme, že exkurze budou probíhat opět na jaře. Za dobu jejich trvání od května 2005 se jich zúčastnilo cca 800 žáků a studentů a proběhlo celkem 27 exkurzí.
· V rámci pracovní skupiny EVVO při Ústeckém kraji proběhlo připomínkování podmínek ke grantovému řízení „Program rozvoje environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje“. Bude předložen projekt krajského významu „Informační systém EVVO Ústeckého kraje“, řešící jednotnou komunikaci a prezentaci subjektů zabývajících se oblastí EVVO v kraji.
· 16. listopadu 2005 proběhlo setkání Poradního sboru EVVO Ústeckého kraje, hlavním tématem jednání bylo informování o  projektu O.P.R.L.Z. a jeho realizaci v Ústeckém kraji.
· 30. listopadu 2005 se v prostorách Střediska SEVER uskutečnil seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení věnovaný spotřebitelské ekologii, orientaci ve značkách na obalech výrobků, se kterými přicházíme každodenně do styku. Lektory semináře byli pracovníci Agentury pro ekologicky šetrné výrobky a oddělení EVVO (obě oddělení existují v rámci CENIA, České informační agentury životního prostředí).
· 23.listopadu 2005 se v prostorách SEVERU v Litoměřicích uskutečnil seminář pořádaný organizací TEREZA Praha „ Les ve škole, škola v lese“ pro pedagogické pracovníky základních škol.
Město Litoměřice:
· 8. listopadu 2005 proběhlo setkání Dětského zastupitelstva města s oficiálními představiteli města Litoměřice.
· 4. – 6. listopadu 2005 se uskutečnil  „Indiánský víkend“ pro děti ze základních škol Litoměřic. 30 dětí ze základních škol, ve věku od 6 do 9 let prožilo dny plné her a soutěží s indiánskou tématikou. Na akci, která probíhala v rekreačním středisku Lhotsko spolupracoval SEVER se Základní školou Na Valech.
Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí