zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hliněné stavby v minulosti i současnosti

06.01.2006
Obecné
Hliněné stavby v minulosti i současnosti
Přibližně polovina světové populace žije nebo pracuje v hliněných domech.
Uchování hliněných domů v zemích, kde mají historickou tradici, se stává prioritou, zároveň je na všech kontinentech vyvíjena snaha uplatňovat v hliněném stavitelství moderní metody a zlepšovat vlastnosti hliněného staviva především ve třech směrech - zvýšení pevnosti, zlepšení odolnosti vůči vodě a zvýšení odolnosti hliněných konstrukcí proti zemětřesení.

NOVÁ VÝSTAVBA I REKONSTRUKCE

V posledních letech narůstá množství národních a mezinárodních konferencí na téma spojené s hliněným stavitelstvím. Vznikají mezinárodní sítě sdružení, spolků a organizací, jejichž hlavním záměrem je užití hliněného materiálu v nové výstavbě a rekonstrukce hliněných staveb stávajících. V naší zemi pracuje již druhým rokem Sdružení hliněného stavitelství se sídlem v Brně (www.hlina.info). V mnoha zemích přibývají další vědecké týmy, které se hliněným materiálem seriózně zabývají. U nás je kvůli nedostatku financí výzkum zatím velmi omezený, provádí se především v rámci diplomových a doktorských prací na VUT v Brně a ČVUT v Praze.

Mezinárodní konference Living in Earthen Cities - Kerpic 05, pořádaná Istanbulskou technickou univerzitou, byla věnovaná především problematice rekonstrukcí stávajících hliněných staveb. Na konferenci rozdělené do několika tematických bloků, věnovaných seismicitě, památkám, materiálům, technologii, legislativě, ekologii, udržitelnému rozvoji, konzervaci a renovaci, zazněly příspěvky ze všech kontinentů.

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI

Výzkum chování hliněných staveb při zemětřesení a způsobů zvýšení jejich odolnosti je dlouhodobě prováděn především v zemích seismicky aktivních, jako je Peru, Írán, Indie a řada dalších. Výsledky výzkumu v jednotlivých zemích se shodují v principu řešení, který spočívá v dodání prostorové tuhosti hliněným konstrukcím a vyztužení jednotlivých hliněných stěn či pilířů pomocí sítí, mřížovin apod., které je sice nezajistí před popraskáním, ale nedopustí rozpad jednotlivých konstrukčních prvků. Jednotlivé vyvíjené technologie se liší především v materiálu vyztužení, velikosti ok a konstrukčním provedení.

HISTORICKÉ STAVBY

Byly představeny starobylé hliněné domy chráněné jako památky z Nepálu, Turecka, Japonska, Itálie a Libye. Ve spojitosti s hliněnou architekturou uvedenou v dalších částech konference nezbývá než obdivovat, jak si v minulosti člověk v různých životních podmínkách dovedl poradit i s omezeným sortimentem materiálu a technologií v různých klimatických a kulturních podmínkách při zachování vysokých estetických hodnot staveb. Např. uchvacuje způsob větrání obytných bloků v Íránu, kdy se při vnějších teplotách 35 až 40 °C uvnitř staveb pomocí důmyslného větracího systému udržuje přívod čerstvého vzduchu a vnitřní teplota 20 až 22 °C.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Hliněné materiály a technologie jsou typickým dokladem, že rozvoj teoretické základny stavebních materiálů je nepřímo úměrný k jejich stáří. Zatímco u betonu a oceli se teorie vyvíjela zároveň s vývojem materiálů, u zdiva a dřeva teoretický vývoj probíhal se zpožděním v minulých desetiletích a u hliněného materiálu probíhá teprve v této době. Příspěvky, které v tomto oddílu zazněly, byly věnované mechanismu koheze a úloze vody v hlíně, závislosti pevností na vlhkosti a způsobu zhutňování a možnosti ovlivnění vlastností hlíny prostřednictvím přídavků sádry.

V části věnované ekologii a udržitelnému rozvoji zazněla mimo jiné řada příspěvků z Turecka a Íránu, kde se v současné době setkává nástup nových technologií odmítajících hliněné stavivo na straně jedné s myšlenkou udržitelného rozvoje, který naopak hlínu vysoce hodnotí jako energeticky nenáročný přírodní stavební materiál, na straně druhé.

V závěrečné části věnované konzervaci a renovaci byly uvedeny různé případy porušení stávajících hliněných staveb z různých zemí a možnosti nápravy. Správně provedená přestavba znamená dobře provedený průzkum, určení příčin poruch a vhodný způsob sanace na straně jedné, architektonicky zdařilý návrh, respektující zásady udržitelného rozvoje a zajišťující potřeby současného člověka, na straně druhé.

AUTOR: Doc. Ing. IVANA ŽABIČKOVÁ, CSc.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí