zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace k EVVO

20.01.2006
Obecné
Aktuální informace k EVVO
Aktuální informace
 • DMS pro ekoporadnu  
  Prostřednictvím DMS zpráv mohou lidé od ledna přispívat na činnost ekologické poradny v Olomouci, kterou provozuje Hnutí Duha. Lidé za zaslání zprávy zaplatí 30 korun, ekologická poradna z toho získá 27 korun. Zprávu lze zasílat na telefonní číslo 87777 s textem DMS EKOPORADNA.
 • Veronica - Ekologická poradna  
  Zelený telefon je základní informační servis pro občany města Brna, brněnského regionu, ale i celé ČR. Osobně, písemně, telefonicky i emailem poskytují pracovníci této poradny informace, rady a návody týkající se široké oblasti šetrnějšího chování vůči přírodě.
 • Informace o změně klimatu  
  Blog s názvem realclimate.org, ve kterém najdete aktuální a kompetentní informace o všem, co se děje v oboru změny klimatu (například prosincovou debatu o budoucnosti Golfského proudu), existuje již celý rok. Přispívají do něj přední badatelé, upozorňuji na své publikace, odpovídají na dotazy a komentují dění.
 • Technická univerzita v Liberci - pedagogika volného času  
  Fakulta pedagogická Technické univerzity v Liberci rozšíří od akademického roku 2006/7 svoji nabídku o nový denní studijní obor určený pro budoucí mimoškolní pedagogy. Jedná se o tříletý bakalářský obor Pedagogika volného času a FP TUL se bude snažit tento obor rozšířit i o formu kombinovaného studia.
 • Zelený telefon pro Ústecký kraj  
  Ekologické centrum Most nabízí své bezplatné poradenské a informační služby veřejnosti z celého Ústeckého kraje na čísle 800 195 342.
  V rámci projektu vznikla také databáze dotazů a odpovědí na stránkách EC Most. Tato služba funguje již od roku 2000.
 • Příručka Gender ve škole  
  Otevřená společnost, o. p. s., oznamuje, že vydala příručku GENDER VE ŠKOLE - Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Publikace byla vydána v rámci projektu "Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe: Gender ve škole", který od roku 2003 realizuje Otevřená společnost, o. p. s. Projekt je financován ze zdrojů Nadace Open Society Fund Praha.
  Tisková zpráva na Econnectu.
 • Jednoduše ekologicky, zkus to i ty ...  
  Ekologické centrum Most vytvořilo putovní výstavu a zároveň soutěž "Jednoduše ekologicky, zkus to i ty". Hlavní myšlenkou projektu Ekologického centra Most "Ekologie na cestách", který byl v roce 2005 podpořen Ústeckým krajem a Mosteckou uhelnou a.s. je zpřístupnit dětem základy ekologického chování nejrůznějšími cestami. Jednotlivá témata výstavy se týkají energie, vody, ovzduší, ochrany přírody, zvířat, nakupování, toxických látek, odpadů a globálního oteplování.
 • Etwinning - Partnerství škol v Evropě  
  Projekt e-Twinning byl spuštěn v lednu 2005 a brzy se rozvinul v nástroj, který má zásadní význam pro spolupráci mezi základními a středními školami v Evropě. Do projektu, ve kterém jde o podporu pro rozvoj internetových partnerství mezi školami, se přihlásilo už 10.000 škol.
  E-Twinong na stránkách EU.
 • České Švýcarsko o.p.s. nabízí nová pracovní místa  
  OPS České Švýcarsko a jeho partneři chtějí posílit své týmy v oblasti ekoporadenství, ekologického vzdělávání a informačních služeb.
 • Zájem o ekologickou výchovu v Českém Švýcarsku roste.  
  Díky projektu "Vítejte v Českém Švýcarsku", který podpořil Ústecký kraj, mohla obecně prospěšná společnost České Švýcarsko během posledního čtvrtletí zrealizovat 22 ekovýchovných programů celkem pro 450 dětí.
 • Zoologické zahrady na stránkách MŽP  
  V pondělí 19. prosince 2005 byly na webovou stránku MŽP umístěny informace o zoologických zahradách.
 • Nový český dokument Zdroj v kinech  
  Dokumentární film Martina Marečka a Martina Skalského Zdroj, natočený nedávno v Ázerbájdžánu, byl zařazen do progamů českých kin. Distribuční premiéru uvedlo pražské kino Světozor 29. prosince. Celovečerní snímek pojednává o těžbě ropy v Kaspickém moři, výstavbě mezinárodního ropovodu Baku-Tbilisi-Čejchan (BTC) a dopadu extenzivního vývozu strategické suroviny "na Západ" na život obyčejných lidí, porušování lidských práv i politickou situaci kavkazské republiky.
 • ZŠ Zachar - Bezpečná škola  
  Kroměřížská základní škola Zachar se stala prvním vzdělávacím zařízením v České republice, které se může pyšnit titulem Bezpečná škola (Safe School).
  Stala se tak první školou ve střední Evropě, která splnila náročná kritéria Světové zdravotnické organizace (WHO) a nyní patří do prestižního klubu mezinárodní sítě Bezpečných škol.
 • Asociace občanských poraden na stránkách oddělení EVVO  
  V sekci VEŘEJNOST najdete informace a odkaz na sdružení poraden pro občany, které pomáhají lidem domoci se svých práv.
  Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Zastřešuje a sdružuje občanské poradny z celé republiky a poskytuje jim servisní služby.


Aktuální granty a výběrová řízení

 • Grant pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2006  
  Městská část Praha 5 vyhlašuje výběrové řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2006.
  Termín: do 31. března 2006
 • Evropská mládežnická nadace: granty v roce 2006  
  Evropská mládežnická nadace, která je nadací fungující pod Radou Evropy, vyhlásila obecnou výzvu na předkládání projektů na rok 2006. Projekty mohou předkládat mládežnické organizace z evropských zemí.
 • Strukturální fondy EU přispějí ke zmapování neziskového sektoru na Vysočině  
  Kraj Vysočina se rozhodl zmapovat ekonomický potenciál, vzdělávací potřeby a postavení na trhu práce u všech nestátních neziskových organizací (NNO) v kraji. Na konci roku 2005 a začátku roku 2006 osloví více než 5200 organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, sportu, volnočasových aktivit, ochrany přírody, ochrany lidských práv a v mnoha dalších oblastech.
 • Konzultace pro žadatele grantů ESF  
  V rámci vyhlášení 2.výzvy pro podávání žádostí Globálních grantů nabízí nadace rozvoje občanské společnosti žadatelům o granty možnost konzultovat své projektové záměry. Konzultace se uskuteční v Praze i v krajských městech. Zájemci se mohou hlásit na adrese global@nros.cz nebo u regionálních partnerů.
  Konzultace se uskuteční mezi 6. a 26. lednem včetně Prahy.
 • KAPKA 21  
  V příštích dvou letech získá Královéhradecký a Pardubický kraj spolu s řadou vzdělávacích zařízení z evropských a státních zdrojů téměř 18 miliónů korun na projekt KAPKA 21 (Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého. Podpora projektu rozvoje ekologické výchovy a informovanosti především dospělé veřejnosti s využitím financí ze státního rozpočtu a zejména z takzvaného Operačního programu rozvoje lidských zdrojů bude poskytnuta MŽP ČR. Tisková zpráva na Econnectu.
 • Nadace Partnerství vyhlašuje nové granty pro rok 2006  
  Program Strom života Nadace Partnerství vyhlašuje nová grantová schémata pro rok 2006. Podpora projektů v programu je rozčleněna do 5 grantových schémat.
  Žádosti o grant je možné zasílat do 31.ledna 2006.
  Tisková zpráva na Ecconectu.
 • Výsledky 10. otevřeného grantového kola v Euroregionu Labe  
  Ve výběrovém řízení 10. otevřeného grantového kola byla možnost se ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu veřejně prospěšných projektů v tematických oblastech Kultura a umění, Životní prostředí, Vzdělávání a lidské zdroje, Sociální služby a Volná témata realizovaných na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
 • Projekty předložené nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2006  
  Na internetových stránkách MŽP můžete od 22. prosince najit Zprávu o výběrovém řízení na podporu projektů předložených nevládními organizacemi pro rok 2006. Jedná se, jako kazdoročně, o předběžné výsledky, které zachycují pořadí projektů podle získaného bodového ohodnocení. Konečný seznam podpořených projektů bude zveřejněn také na Internetu, až bude schválena přesná částka ze státního rozpočtu určená na dotace pro tento rok. To můžeme očekávat někdy v únoru či v březnu 2006.
 • Výměna zkušeností a praktických znalostí z práce s mládeží  
  Evropská komise vypsala výběrové řízení na mezinárodní projekt výměny zkušeností a praktických znalostí z práce s mládeží mezi Evropou a státy Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP), Asie, Latinské Ameriky.
  Termín: 30.6. 2006
 • Výsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ - "Síť environmentálních, informačních a poradenských center"  
  Druhé kolo výzvy MŽP k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP RLZ bylo vyhlášeno dne 22.6.2005. Celkově bylo přijato 41 žádostí. Výběrová komise vybrala 11 projektů, celková výše přidělené finanční podpory je 142 323 264,- Kč. Zbývající částka do alokace pro toto kolo výzvy bude přesunuta do dalšího kola výzvy. Do zásobníku projektů bylo umístěno 14 projektů. Neúspěšné projekty často nesplňovaly základní cíl grantového schématu - pokrytí "bílých míst" na mapě středisek EVVO nebo se spíše zaměřovaly na školní mládež a děti namísto dospělé veřejnosti.
  Předpokládaný termín vyhlášení dalšího kola výzvy je 1.2.2006. ¨


Aktuální akce, konference a semináře

 • Cyklus přednášek - Výpravy do věže  
  Od prosince 2005 připravila Agentura Koniklec na každou třetí středu v měsíci pro zájemce o Madagaskar cyklus přednášek a setkání "Výpravy do věže". Setkání proběhnou minimálně v měsících prosinec 2005 až duben 2006 a tématy výprav budou kultura a jazyk Madagaskaru a jeho historie, květena a živočichové.
 • Akce v krkonošském SEV Rýchorská bouda  
  Nabídka zajímavých akcí a pobytů pro rodiny s dětmi i pro studenty v Krkonošském středisku ekologické výchovy.
 • Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP)  
  Občanské sdružení Žába na prameni představuje nový pilotní projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP).
  Projekt RPPP je zaměřený na zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol. Jeho cílem je vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí a pomoci jim tak vychovávat a vzdělávat děti bez předsudků o tradičně vymezených rolích žen a mužů.
  Úvodní konference k projektu se uskuteční v sobotu 14. ledna 2006 od 9:00 hodin na Zbraslavském zámku v Praze.
 • Didacta 2006  
  Didacta je největší mezinárodní veletrh vzdělávání, který se bude konat 20. - 24. února v Hannoveru v Německu.
  Mezinárodní veletrh vzdělávání je rozdělen do čtyř oblastí - mateřské školy, školy a univerzity, vzdělávání a kvalifikace, další vzdělávání a konsultační činnost. Část pro školy je věnována tématům: nová média (ICT) v celodenní škole, další vzdělávání a e-Learning, výuka s využitím nových médií, standardy pro využívání nových médií ve škole a vzdělávání, mezikulturní výuka s podporou nových médií.


  Aktuální soutěže
 • Cena Přátel přírody  
  Ke dni desátého výročí založení své organizace (11. 1. 2006) vyhlásili Přátelé přírody, o. p. s. soutěž Cena Přátel přírody 2005. Ta je protipólem ankety o severočeského ropáka, kterou Přátelé přírody pořádají již tradičně jaře.
 • Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2005  
  Společnost Business Leaders Forum vyhlásila 15. ročník prestižní soutěže "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2005". Záštitu nad akcí převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Přihlásit se mohou ty firmy či organizace, které kladně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí.
  Původní termín 31.prosince 2005 byl posunut na 31.ledna 2006. Cena na stránkách Evropské komise.
 • Soutěž "Zelená je zaHRAda"  
  Nadační fond Zelený poklad vyhlašuje soutěž " Zelená je zaHRAda", přihlásit se mohou všechny školy a školky v Plzeňském kraji, jejichž zahrada je využívána k ekologické výchově. Přihlášky jsou ke stažení na www.zelenypoklad.org a termín pro zasílání přihlášek je 30. leden 2006. Nejúspěšnější projekty budou představeny na slavnostní konferenci v květnu 2006, pro nejúspěšnější školu jsou připraveny i zajímavé věcné ceny.
 • Evropská cena za bezpečnost silničního provozu  
  Francouzská nadace Fondation Norauto vypisuje pro rok 2006 Evropskou cenu za bezpečnost silničního provozu. Oceněny mohou být projekty jak na celostátní, tak i místní úrovni, a to až do výše 10 000 EURO.
 • Dobrovolník roku Pardubického kraje  
  do středy 15. února je možné nominovat dobrovolníky z celého Pardubického kraje na ocenění Dobrovolník roku, které je součástí druhého ročníku projektu zvaného Den D.
 • Máme rádi přírodu  
  Hnutí Brontosaurus a Ekocentrum Dúbrava Hodonín vyhlašují 12. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Soutěž je otevřena všem věkovým kategoriím - dětem, mládeži i dospělým. Letošní hlavní téma soutěže je Lidé v magii přírody.
  Uzávěrka soutěže je 5. 4. 2006.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí