zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se konalo v lednu 2006 na SEVERu

05.02.2006
Obecné
Co se konalo v lednu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijeli žáci z Ústeckého a Jihomoravského kraje a vysokoškolští studenti ze Slovenska -  2 pobyty ZŠ Litoměřice (8.-14.1. a 14.-20.1.), ZŠ Blansko (23.-27.1.), Prírodovedecká fakulta Univerzity Konštantina Filozófa Nitra (28.1.-3.2.)
· Na cca 13 základních a středních školách Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje proběhly úvodní výukové programy projektu „Úspory energie na škole“ a školy začaly na projektu pracovat. Již popáté je SEVER koordinátorem tohoto projektu.
· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji byla 1.1.2006 zahájena realizace projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem projektu je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučia, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu se SEVER podílí i v Ústeckém kraji – od prosince 2005 do února 2006 probíhají přípravné práce a projekt bude zahájen 1.3.2006.

Královéhradecký kraj:
· V tomto měsíci proběhlo 26 ekologických výukových programů pro střední, základní a mateřské školy z Královéhradeckého kraje.
· V kraji probíhá projekt „Úspory energie na školách“ (viz výše). Je do něj zapojeno 5 škol z Královéhradeckého kraje, 1 škola z Pardubického a 1 škola z Libereckého kraje.
· 18.1. pořádal SEVER pro tým učitelů ZŠ, Husitská, Nová Paka vzdělávací seminář „Ekologická stopa“.
· V kraji byla 1.1.2006 zahájena realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).

Město Hradec Králové:
· Ve dnech 13.-15.1. se vydali členové přírodovědného klubu SVIŽNÍK na již tradiční zimní expedici-tentokrát do Českého Ráje. Během dvou dní se toulali zasněženými stezkami Suchých a Besedických skal.
· Pokračuje možnost zúčastnit se hlasování v soutěži „Nejkrásnější strom“ a dát hlasy kandidátům ankety, "Nejsympatičtější strom města Hradce Králové pro rok 2006" kteří postoupí do celostátní ankety „Strom ČR“. Všechny práce jsou v současné době (až do března 2006) vystaveny na MMHK.

Krkonoše, Trutnovsko:
· Dne 28.1. v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově proběhla „Expedice Orinoko 2002-2004“ - vernisáž fotografií a prezentace videa z cest (Tomáš Babák za doprovodu hudebnice Katky Sarközi).
· Uskutečnily se 3 krátkodobé výukové programy – dva  pro MŠ Úpská, Trutnov, program Fish Banks pro ZŠ Malé Svatoňovice
· Každý pátek se schází Ekologický kroužek pro první stupeň ZŠ Horní Maršov a jednou  měsíčně pro druhý stupeň ZŠ Horní Maršov
Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
· -    25.ledna se sešla Pracovní skupina EVVO na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání byla informace o nepřijatých připomínkách  dotačního titulu „Ekologická výchova“, a projektu„ Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“.Zároveň proběhla informace o chystané schůzce se zástupci Provincie Jižní Holandsko. 
· Středisko SEVER se stalo spoluorganizátorem projektu „Krajina za školou,“ na kterém spolupracuje s organizací Centre for Modern Education. Proběhla přípravná schůzka k zahájení projektu v Ústeckém kraji.
· V kraji SEVER koordinuje projekt „Úspory energie na školách“ (viz výše) Do projektu je zapojeno 6 škol z Ústeckého kraje.

Město Litoměřice:
· Proběhlo cca 25 programů pro mateřské, základní i střední školy. Jednalo se o programy – pro MŠ „Putování s kapkou vody“, pro ZŠ a SŠ „ Co je doma, to se počítá“, „Plazi a obojživelníci“, „Les“.
· Dětské zastupitelstvo předložilo návrh rekonstrukce dětského hřiště ke schválení zastupitelstvu města Litoměřice.
· Děti ze ZŠ Na Valech se zúčastnily ozdravného pobytu s ekologickým zaměřením ve středisku SEVER v Horním Maršově. Celkem se pobytu zúčastnilo 42 dětí a SEVER v Litoměřicích byl hlavním garantem pobytu.
· Den otevřených dveří proběhl na SEVERU 26. ledna – navštívilo jej cca 60 osob.
· SEVER se stal členem řešitelského týmu pro Strategický plán rozvoje města Litoměřice.
Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí