zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

03.02.2006
Obecné
Krátce - různé

Ledce - Obci Ledce uložil na základě podnětu jednoho ze spoluobčanů inspektorát životního prostředí povinnost odklidit černou skládku. Ta ležela v polích při cestě právě mezi Ledci a blízkým Příšovem. "Obecní úřad byl nucen černou skládku odklidit na vlastní náklady," vyjádřil se starosta Ledců Milan Janoušek. Černá skládka obsahovala vše možné. Od domácího odpadu po baterie, plasty či pneumatiky. Vznik skládky starosta příliš nechápe.
"Například sběr nebezpečných odpadů provádí obec nejméně dvakrát do roka," říká Janoušek.
Úklid černých skládek nebývá levnou záležitostí, řádově přijde na desítky tisíc. I v případě této skládky šly náklady na její odstranění z kasy obce.
"Bohužel, žádali jsme o pomoc kraj, ale ten se k nám obrátil v tomto případě zády," konstatuje starosta. K možnosti zajistit místo před založením další podobné skládky je starosta skeptický:
"Nedávno jsem se tam byl podívat a už tam zas leží malá hromádka."

Byla podepsána  Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR
Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR podepsali včera ministr životního prostředí Libor Ambrozek a prezidentka Svazu Helena Pískovská.
Obě strany považují za prospěšnou vzájemnou výměnu informací o jednáních Evropské unie, týkajících se právních a technických předpisů, které ovlivňují obchod a cestovní ruch v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Další zásadou spolupráce je například účast v pracovních skupinách, které se věnují problematice odpadů, obalů, vznikajícího systému certifikace ekologicky šetrných služeb či  ekologicky šetrných výrobků. 
Podpisem tak strany stvrdily společný zájem podnikatelské sféry a státní ochrany životního prostředí na dlouhodobé a účelné spolupráci vedoucí ke zlepšení kvality životního prostředí České republiky.  

Vedoucí Čínské státní správy pro ochranu životního prostředí Zhou Shenxian nedávno konstatoval, že Čína bude všestranně řešit otázku znečištění řeky Song-hua-jiang.
Podle tohoto vedoucího Čína bude nadále zesilovat kontrolu kvality vody řek Song-hua-jiang a He-long-jiang v severovýchodní Číně a zajistí bezpečnost pitné vody pro obyvatele v povodí těchto řek. Současně Čína bude důsledně rozvíjet výskum a posuzování vlivu znečištění řeky Song-hua-jiang na životní prostředí a vypracuje střednědobý a dlouhodobý plán zabránění znečištění řeky Song-hua-jiang. Čína mj. bude pokračovat v restrukturalizaci průmyslu, rozvíjet ekologickou výrobu, snižovat emise škodlivin a neustále zlepšovat vodní prostředí řeky Song-hua-jiang.

Tým australských vědců shromáždil záznamy o výšce přílivu a odlivu a pak je doplnil i satelitními snímky, aby zjistil výšku mořské hladiny. Z výsledků vyplývá, že mezi roky 1870 a 2001 se hladina moře celosvětově zvýšila v průměru o 19 centimetrů. Rychlost zvyšování hladiny při tom stále lehce narůstala. Výzkumníci o tom informovali v časopise Geophysical Review Letters. Příčinou je podle nich globální oteplování, k němuž napomáhá lidská činnost, zejména spalování ropy a uhlí. Vzniklý oxid uhličitý pod sebou v atmosféře zadržuje teplo, jímž se rozpouštějí pevninské ledovce a také rozpíná voda v oceánech.

Ode dneška je v oblasti vodního toku čínské řeky Jang c´ uplatněn všeobecný zákaz rybolovu.
Odpovědný činitel rybářského úřadu čínského zemědělského ministerstva nedávno konstatoval, že vodní oblasti, na kterých bude letos zakázán vybolov, zahrnují většinu hlavního toku řeky Jang c´, hlavních vedlejších toků a dvě velká jezera v její vodní oblasti. Zákaz rybolovu na horním toku řeky Jang c´ potrvá od 1. února do 30.dubna, na dolním toku této řeky od 1.dubna do 30.června. Během tohoto období čínské orgány pro rybářství zakážou veškeré rybaření a nasadí do řeky malé ryby.
Tento odpovědný činitel konstatoval, že správní orgány pro rybážství v oblasti toku řeky Jang c´ prostřednictvím televize, rozhlasu a tisku zdůrazní důležitý význam zákazu rybolovu, zpopularizují znění příslušného zákona, budou neustále posilovat vědomí obyvatel o ochraně zdrojů a prostředí.

V autonomním kraji národnosti Dai Xi Shuang Ban Na v provincii Yun Nan v jihozápadní Číně bylo oficiálně vybudováno první čínské ekologické muzeum národnosti Bu Lang, a začalo přijímat navštěvníky.
Národnost Bu Lang je jednou z 15 národností, které existují jenom v provincii Yun Nan, v současné době má tato národnost populaci v počtu více než 80 tisíc lidí.
Toto muzeum se nachází ve vesnici Zhang Lang v okresu Meng Hai v tomto národnostním kraji. Tato vesnice má tisíciletou historii, v této vesnici byl až dosud zachován tradiční způsob života a lidové zvyky národnosti Bu Lang, stejně jako její tradiční stavby.

Z operačního programu Evropské unie „Infrastruktura pro životní prostředí“ a ze Státního fondu životního prostředí získal Pardubický kraj finanční prostředky určené na sanaci skládky odpadů Hodonín, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Železné Hory.
„Uznatelné náklady projektu jsou více než 61,5 mil. Kč. Deset procent z této částky jsme získali od Státního fondu životního prostředí, téměř 40 mil. Kč pak z evropských zdrojů a zbylé finanční prostředky musíme uhradit my, tedy Pardubický kraj. Získání těchto finančních prostředků považuji za velký úspěch,“ řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova s tím, že se Pardubický kraj tímto stává krajem, který velmi znatelně investuje do ochrany životního prostředí, což potvrdil při své nedávné návštěvě Pardubického kraje i ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
„Sanace skládky je rozdělena do tří částí spočívající v sanačním čerpání podzemní vody, monitoring podzemních vod, likvidace odpadů a jejich odvežení až po následnou úpravu terénu. Předpokládáme, že práce budou dokončeny v roce 2008,“ dodal Šilar.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí