zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kroky proti hluku na letišti Praha-Ruzyně

07.03.2006
Hluk
Kroky proti hluku na letišti Praha-Ruzyně
Letiště Praha-Ruzyně je největší mezinárodní letiště v České republice. Počty přepravených cestujících se každý rok zvyšují a tento trend bude pokračovat. Rozvoj civilní letecké dopravy je jedním z nejdůležitějších faktorů pro růst české ekonomiky. Z mezinárodních studií vyplývá, že každý další milion přepravených cestujících na letišti vytvoří až tisícovku nových pracovních míst v jeho okolí a zároveň vznikají další podnikatelské subjekty. Rozvoj letiště přispívá k rozvoji turistického ruchu i přílivu zahraničních investic. Představitelé společnosti Letiště Praha, s. p., si ovšem uvědomují nejen pozitivní důsledky provozování letiště, ale i ty negativní, které se snaží systematicky zmenšovat. Jedním z nich je hluková zátěž, jež doléhá na okolí letiště.
Všechna velká mezinárodní letiště řeší stejné problémy, a proto je velmi důležitý vzájemný kontakt a předávání zkušeností. Letiště Praha, s. p., je členem Mezinárodní rady letišť Evropa (Airport Council International Europe). V jednom z jejích stálých výborů (Environmental Strategy Committee) probíhá intenzivní komunikace právě na téma ochrany životního prostředí s důrazem na řešení problémů způsobených hlukem z leteckého provozu. Ve srovnání s významnými evropskými letišti patří Letiště Praha se svým programem řešení hlukové problematiky mezi ty nejlepší. Svědčí o tom nejenom malý počet stížností, které jsou významným indikátorem účinnosti protihlukového programu, ale zejména korektní a stabilizovaný vztah s okolními komunitami (obcemi, městskými částmi hl. m. Prahy a různými občanskými sdruženími), který je důležitým faktorem při projednávání rozvojových záměrů letiště.

Dvanáct měřicích stanic...
Letecký hluk nebude nikdy možné úplně odstranit. Hluk v okolí letiště závisí hlavně na počtu startů a přistání a na tom, jaké typy letadel sem létají. Tyto parametry se mění v průběhu dne a podle sezony. Letiště Praha monitoruje míru hlukové zátěže nepřetržitě. Výsledky měření ukazují, že od roku 1998 se území zasažené nadměrným hlukem nerozšířilo, a to zejména díky moderním technologiím užitým při výrobě letadel. Důležitou roli hrají protihluková opatření ze strany Letiště Praha.
Ke zlepšování akustické situace v okolí letiště významně přispívá poplatková politika Letiště Praha, zavedená už v roce 1995. Výše hlukového poplatku je stanovena podle hlukové kategorie, do které je letadlo zařazeno. Tento princip motivuje letecké společnosti, aby na své linky do Prahy nasazovaly moderní a méně hlučná letadla. Od 1. ledna loňského roku platí navíc letecké společnosti zvláštní hlukový poplatek při překročení nejvyšších přípustných hodnot maximální hladiny hluku. Finanční prostředky získané z hlukových poplatků slouží pro financování protihlukových opatření. Letiště Praha do nich investovalo od roku 1998 do konce roku 2005 cca 437 milionů Kč.
Dopady leteckého hluku snižují také změny ve využívání dráhového systému. Výrazně omezeny jsou vzlety a přistání ve směru od Prahy. V době od 22 do 6 hodin můžou startovat a přistávat jen letadla zařazená do kategorie s nejnižší hlučností. V noci navíc platí, že během jedné hodiny se nemají uskutečnit víc než tři starty a tři přistání. Hluk monitoruje dvanáct měřicích stanic. Jedna se nachází přímo v prostoru letiště a jedenáct dalších v jeho okolí.

Aby pokrok nebolel
V okolí letiště je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo a v něm Letiště Praha investuje do protihlukových opatření. Jedná se o kompletní výměnu oken a balkonových dveří za takové, které mají dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost. Opatření se týkají tzv. chráněných místností obytných domů (obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje, kuchyně) a zdravotnických a školských zařízení.
Po zprovoznění Terminálu Sever 2 stojí Letiště Praha před vybudováním pro letiště velmi důležité investiční akce - paralelní dráhy RWY 06R/24L. Je třeba zdůraznit, že její výstavba je ekologickým projektem. Poté, co dráha přejde do úplného provozu (zatím se předpokládá, že to bude v roce 2010), klesne počet obyvatel vystavených během dne hluku o hladinách vyšších než 60 dB o cca 1320. Současně o cca 2820 lidí méně se bude v noci vyrovnávat s hlukem o hladinách vyšších než než 50 dB (očekávaný limit pro noční dobu). Počet startů a přistání se přitom zvedne ze současných 160 tisíc na předpokládaných 227 tisíc v roce 2010. Tato čísla mohou být, jakmile začnou fungovat dvě paralelní dráhy, i vyšší. Nová vzletová a přistávací dráha navíc uleví dalším více než 170 tisícům Pražanů, kteří žijí v hustě obydlených lokalitách pod příletovými a odletovými koridory současné vedlejší dráhy RWY 13/31. Na této dráze, směrované nad hlavní město, se totiž logicky sníží provoz.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí